Press "Enter" to skip to content

Medierea te poate scăpa de inchisoare

M P 0

Aşa cum în cauzele care fac obiectul dreptului civil, dreptului muncii, dreptului familiei, dreptului comercial, medierea se aplică, are succes şi aduce beneficii importante pentru părţile implicate şi în dreptul penal.
Prin introducerea medierii în stingerea conflictelor de natură penală se propune o nouă modalitate de abordare a criminalităţii.
“În prezent, în România este utilizată justiţia retributivă, care se ghidează după următoarele coordonate: infracţiunea atacă statul şi legile acestuia, se pune accent pe stabilirea vinovăţiei, se realizează prin confruntarea dintre procuror şi avocat, infractorului îi este aplicată o pedeapsă, reacţia este concentrată pe un comportament din trecut, este un proces strict raţional coordonat de un set de reguli rigide, iar finalitatea acestui tip de justiţie este aceea că întotdeauna o parte pierde şi cealaltă parte câştigă.
Dacă părţile cad însă de acord asupra medierii conflictului şi recurg la un mediator înainte de a merge în instanţă, sau chiar după, au avantajul că Medierea în materie penală se bazează pe alte principii, şi anume: infracţiunea este un rău făcut oamenilor şi relaţiilor dintre ei, pune accent pe soluţionarea problemei, rolul victimei şi al infractorului în acest tip de justiţie este unul activ şi principal, infractorul îşi asumă responsabilitatea pentru faptele sale şi ajută la repararea răului, reacţia este concentrată pe consecinţe şi pe comportamentul viitor, permite exprimarea liberă a emoţiilor, implică pe toţi cei afectaţi, se asumă responsabilităţi, iar finalitatea este aceea că toată lumea câştigă.
Se urmăreşte trecerea de la sistemul în care infractorul este pedepsit şi “primeşte ceea ce merită” la sistemul în care părţile implicate primesc “ceea ce au nevoie”, urmărindu-se restabilirea relaţiilor sociale, restabilirea situaţiei existente înainte de comiterea infracţiunii şi repararea pagubei produse prin infracţiune.

Cadrul legal al medierii în domeniul penal

Cadrul legal pentru medierea în domeniul penal în România este format de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Părţilor le este adus la cunoştinţă de către organele de cercetare penală şi de către instanţa de judecată, înainte de audiere, faptul că au dreptul la un mediator. Medierea este posibilă şi un acord de mediere poate fi încheiat în cazul oricărei infracţiuni în care există victima si faptuitor.

Medierea acţionează atât pe latura penală, cât şi pe latura civilă a procesului penal, astfel că, potrivit art. 23 alin. 1 CPP, în cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia un acord de mediere. Medierea pe latura civilă este posibilă pentru orice infracţiune care a cauzat un prejudiciu.

Medierea înainte de judecată şi în timpul procesului penal

Acordul de mediere împiedică începerea procesului penal. În faza de urmărire penală, în baza acordului de mediere, procurorul poate da o soluţie de renunţare la urmărirea penală (art. 318 NCPP), impunând suspectului sau inculpatului îndeplinirea unor condiţii precum şi respectarea şi îndeplinirea acordului de mediere în termen de 9 luni sub sancţiunea revocării măsurii dispuse.
În baza contractului de mediere, părţile pot solicita suspendarea judecării cauzei pentru o perioadă de maxim 3 luni. “În situaţia în care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, prin încheierea unui acord de mediere, instanţa va dispune încetarea procesului penal şi acordul de mediere va fi pus în executare. Dacă împăcarea părţilor nu înlătură răspunderea penală, instanţa va putea pronunţa, în anumite condiţii: condamnarea cu executare în penitenciar (reţinând ca circumstanţă atenuantă cu efect obligatoriu de reducere a pedepselor legale cu o treime), suspendarea condiţionată a executării pedepsei, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei. Prevederile cuprinse în acordul de mediere vor fi examinate de către instanţă şi vor fi cuprinse în dispozitivul hotărârii pronunţate şi în acest mod acordul de mediere va dobândi caracter executoriu.

V-ar mai putea interesa si:

Infractiuni la care se aplica medierea

Sau

Impacare, penal, mediere.Medierea in procesul penal

 

Sursa:http://www.graiulsalajului.ro/index.php?cmd=articol&idart=42249

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest sitesau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu Bucuresti –

(Visited 177 times, 1 visits today)

Comments are closed.