Press "Enter" to skip to content

Recuperarea taxei judiciare de timbru

M P 0

Asa cum se stie, atunci când introducem o actiune sau o cerere la instanta de judecata trebuie sa achitam a taxa judiciara de timbru (Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru).

Este util de stiut ca, taxa judiciara de timbru poate fi recuperata, dar numai în conditiile stingerii conflictului prin mediere.

Art 63 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, prevede ca:

”(1) În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.

(2) Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.

(3) Hotarârea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.”

Astfel, partile unui conflict/litigiu (persoane fizice sau juridice) pot beneficia de aceasta facilitate daca prezinta instantei de judecata un acord de mediere, a carui obiect vizeaza drepturi de care ei pot dispune (de exemplu: partaj în urma divortului, odata cu divortul sau dupa divort, partaj succesoral, contracte de întretinere, comerciale etc), si daca solicita, printr-o cerere, restituirea taxei judiciare de timbru. Valoarea taxei se calculeaza în functie de valoarea bunurilor ce fac obiectul litigiului, atunci când obiectul cererii este evaluabil în bani (ex: partaj bunuri în valoare de 200.000 lei x 3% = 6.000 lei taxa judiciara de timbru).

În momentul în care hotarârea instantei de judecata este definitiva si irevocabila, cel interest poate recupera în baza hotarârii instantei, suma platita pentru taxa judiciara de timbru, adresându-se unitatii administrative teritoriale unde a achitat-o.

De retinut este ca, restituirea taxei judiciare nu este singurul avantaj de care pot beneficia partile, conform prevederilor art. 271 si 272 din Codul de procedura civila, ”partile se pot înfatisa oricând în cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotarâre care sa consfinteasca învoiala lor” si ”învoiala va fi înfatisata în scris si va alcatui dispozitivul hotarârii”.

Mediator Petru Mustateanu

(Visited 152 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns