Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Codului de Etică”

Despre mediere in lume

M P 0

În primăvara lui 1976, în Minnesota, Conferinţa Pound consemna naşterea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor – ceea ce numim astazi pretutindeni ADR -, chema la o anticipare sistematică a…