Consiliul de mediere

Ministrul Justitiei – Proiectul Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar

Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a avut joi o discutie cu reprezentanti ai societatii civile, în cadrul procesului de consultare publica pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, discutiile s-au axat, în special, pe aspecte legate de publicarea jurisprudentei, statistica judiciara, rolul fiecarei institutii din cadrul sistemului judiciar, îmbunatatirea conditiilor de detentie, calitatea asistentei juridice.

La întrevedere au participat reprezentanti ai urmatoarelor organizatii non-guvernamentale: Centrul de Resurse Juridice, Asociatia pentru Implementarea Democratiei, Funky Citizens, Freedom House, Centrul Român de Politici Europene, Transparency International, Expert Forum.

“Ne dorim ca Strategia sa fie un document care porneste de la nevoile reale ale societatii si ale cetatenilor, beneficiari ai actului de justitie. În acelasi timp, obiectivele strategice trebuie asumate si de sistemul judiciar, astfel încât Strategia sa nu ramâna un document de sertar, ci sa ghideze în concret activitatea judecatorilor si procurorilor din România. Scopul final al tuturor demersurilor Ministerului Justitiei este cresterea încrederii cetateanului în actul de justitie, pentru ca România are un sistem judiciar total independent, un cadru legislativ modern si institutii de aplicare a legii foarte puternice, dar avem nevoie de o si mai mare eficienta în solutionarea cauzelor astfel încât justitiabilii sa aiba parte de o justitie corecta, rapida si cu costuri cât mai reduse”, a declarat Robert Cazanciuc.

Robert Cazanciuc i-a rugat pe reprezentantii organizatiilor sa vina cu propuneri concrete în cadrul dezbaterilor privind Strategia de Dezvoltare a sistemului judiciar.

Documentul elaborat de Ministerul Justitiei în colaborare cu toate institutiile din cadrul sistemului judiciar si cu aportul profesiilor juridice organizate în mod autonom a fost lansat în dezbatere publica la data de 10 octombrie.

În procesul de elaborare a Strategiei, pe parcursul anului 2014 au fost consultate urmatoarele institutii: Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie — Directia Nationala Anticoruptie — Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Oficiul National al Registrului Comertului. De asemenea, au fost consultate Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România, Uniunea Nationala a Barourilor din România, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, Consiliul de Mediere.(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin), agerpres.ro

Tabloul Mediatorilor Autorizati actualizat

Consiliul de Mediere Romania publica pe siteul oficial Tabloul Mediatorilor Autorizați – actualizat până la 01.01.2013

Consiliul de Mediere informeaza că actualizarea Tabloului Mediatorilor Autorizaţi a fost finalizată, conform Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 357 din data de 26.01.2013.

Documentul este actualizat până la 01.01.2013 şi poate fi vizualizat pe site-ul Consiliul de Mediere – www.cmediere.ro la sectiunea Tablou Mediatori Autorizati
Înainte de „bun de tipar”, Consiliul de Mediere adreseaza rugămintea ca mediatorii sa il consulte si sa semnaleze eventualele erori de redactare sau de neconformitate cu datele comunicate, daca e cazul.

Intocmirea si actulizarea Tabloului Mediatorilor Autorizati este o obligatie a Consiliului de Mediere stabilita prin Legea Medierii nr 192/2006 la art 20 lit f) unde se dispune ca Continue reading “Tabloul Mediatorilor Autorizati actualizat” »

La nivel mondial, medierea are o şansă de reuşită de 60%-80%

Interviu cu doamna Alina Gorghiu, deputat PNL, iniţiator al Legii 115/2012
Reporter: Cum apreciaţi introducerea, de la 15 februarie 2013, a informărilor obligatorii privind medierea?
Alina Gorghiu: Nu mai sunt de ani buni obiectivă atunci când vine vorba de mediere, dar pot să vă răspund, sper eu cu o doză mare de realism, că această noutate din legislaţia românească, adică informarea obligatorie şi gratuită privind medierea, este o prevedere extrem de sănătoasă.
Practica la nivel mondial demonstrează că medierea are o şansă de reuşită de aproximativ 60% – 80% în acele situaţii în care părţile se prezintă la mediere.
Din păcate, România are o cultură litigioasă. Majoritatea cetăţenilor trăiesc cu impresia că singura soluţie în vederea rezolvării unui conflict este introducerea unei acţiuni în instanţă.
În ciuda acestei tendinţe, statisticile arată că românii nu au încredere în sis-temul de justiţie din România. Timpul lung de soluţionare a proceselor, cos-turile ridicate, soluţia, de multe ori percepută ca nedreaptă, pronunţată de instanţă, sunt cel mai adesea motivele care stau la baza acestei neîncrederi.
Eforturile depuse în ultimii ani în promovarea medierii ca alternativă la justiţia statală s-au dovedit insuficiente, existând în continuare un decalaj semnificativ între percepţia cetăţenilor români faţă de mediere şi percepţia cetăţenilor din state precum Franţa, SUA sau Marea Britanie faţă de această modalitate de soluţionare a conflictelor.
În acest context, era nevoie de o măsură la nivel legislativ prin care cetăţenii să fie informaţi, cu titlu gratuit, de posibilitatea apelării la mediere.
Reporter: Vor fi instanţele de judecată mai libere datorită acestei proceduri? Va fi redus numărul de procese? Continue reading “La nivel mondial, medierea are o şansă de reuşită de 60%-80%” »

Amanarea intrării în vigoare a legii medierii a constituit o surpriză pentru Consiliul de Mediere

Consiliul de Mediere a luat act cu preocupare de modificarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor incidente în domeniul medierii şi de modificarea termenului de intrare în vigoare a anumitor articole din lege, modificare inopinată intervenită prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului de astăzi. Deşi conducerea Consiliului a participat la mai multe întilniri interinstituţionale cu decidenţii din domeniu înaintând propuneri în sensul menţinerii datei de 1 februarie 2013 prevăzută de OUG nr. 90/2012, amânarea intrării în vigoare a legii medierii  a constituit o surpriză pentru Consiliu, la discuţiile iniţiate nefiind discutate aceste variante.

În calitate de organism autonom de interes public cu atribuţii specifice în domeniul medierii, considerăm că este necesară consultarea Consiliului de Mediere de către factorii decizionali, de fiecare dată când se pune în discuţie modificarea sau amânarea intrării în vigoare a unui text legal care reglementează medierea sau profesia de mediator.

Ca reprezentant al corpului profesional al mediatorilor, Consiliul de Mediere îşi exprimă speranţa intrării în vigoare la termenele menţionate în OUG din data de 30.01.2013, o noua amânare fiind interpretată ca fiind un semnal de neîncurajare a recurgerii la soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor prin procedura medierii.

 

Preşedinte                            Vicepreşedinte             Purtător de cuvânt

Dorin Valeriu Bădulescu       Zeno Daniel Şuştac                    Gabriela Mihuţ

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe
Guvernul a adoptat prin aceasta Ordonanta de Urgenta Continue reading “Amanarea intrării în vigoare a legii medierii a constituit o surpriză pentru Consiliul de Mediere” »

Medierea românească la standarde europene

Comisia Europeană a anunţat în data de 25.07.2011 că va declanşa proceduri judiciare prin trimiterea de „scrisori de notificare oficială” statelor UE care nu au implementat în dreptul intern Directiva 2008/52/CE privind medierea în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civilă şi comercială.

În acest context, s-a apreciat că România a asigurat standardele de calitate a actului medierii şi a cadrului instituţional necesar desfăşurării medierilor transfrontaliere în condiţiile în care state precum Franţa, Marea Britanie, Spania, Finlanda, Olanda, Luxemburg Republica Cehă, Cipru şi Slovacia au primit un termen de două luni pentru a arăta măsurile adoptate pentru transpunerea în dreptul intern a principiilor trasate de Directivă.

Un studiu finanţat de UE a aratat că timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, în medie, între 331 şi 446 de zile suplimentare în Uniunea Europeană, iar costurile juridice suplimentare variază de la 12471 euro la 13738 euro pe caz. Plecând de la această realitate Directiva privind medierea pune accentul pe importanţa asigurării calităţii medierii, a formării iniţiale şi continue a mediatorilor, elaborarea unor coduri deontologice pentru mediatori şi asociaţiile din care fac parte, informarea constantă a publicului larg despre mediere, în general, precum şi a modalităţii în care mediatorii şi organizaţiile de mediere pot fi contactate, dar şi pe implicarea instanţelor de judecată în promovarea medierii prin recomandarea acesteia ca şi modalitate alternativă la procedura judiciară. Toate aceste domenii au reprezentat Continue reading “Medierea românească la standarde europene” »

Protocol Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere

Joi, 26 mai 2011, la  sediul CSM, a avut loc ceremonia semnării Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere.

Acest protocol se înscrie în practica recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, de a stabili punţi de colaborare cu instituţiile şi organismele care au un rol în înfăptuirea justiţiei.

 

Protocolul semnat ieri se constituie într-o garanţie suplimentară în ceea ce priveşte eficienţa instituţiei medierii, a susţinerii şi promovării acesteia de către sistemul judiciar ca un posibil instrument de valorificare mai rapidă a drepturilor justiţiabililor.

Părţile  îşi propun să conlucreze pentru sporirea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor şi, deopotrivă, pentru informarea opiniei publice cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, la avantajele procedurii medierii, în vederea îndeplinirii obiectivului comun al degrevării organelor judiciare de cauzele care pot fi soluţionate pe calea medierii.

 

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii Protocolul [descarcă] a fost semnat de domnul judecător Horaţius Dumbravă, Preşedintele CSM, iar din partea Consiliului de Mediere a fost semnat de doamna mediator Anca Elisabeta Ciucă, Preşedintele Consiliului.

 

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

Cafeneaua Mediatorilor

Cafeneaua Mediatorilor a aparut, ca proiect, in anul 2010, cand colega  Eliza Teodorescu l-a initiat si condus sub  forma de mijloc de  socializare prin discutii libere,  deschise intre  membrii Colegiului Mediatorilor.

Din 2011 proiectul a trecut in grija echipei coordonatoare:  Smaranda Dusa Gruia, Artemiza Decis,   Daniela Andronache si  Liviu Ungureanu.    In acest format intalnirile  se  desfasoara intr-un cadru  deschis tuturor  mediatorilor  si nu numai,  pe baza unei teme de discutie propusa fie de organizatori  fie de participanti, in ultima zi de joi din fiecare luna,  locatie stabila Bistro LaTaifas,  in Bucuresti, str. Ghe. Manu nr.  16,  sector 1,  dupa ora 18:30,  oferind astfel prin aceste  repere stabile un plus de constanta  proiectului.  Lunar,  temele propuse la  intalnirile  de la Cafeneaua Mediatorilor  capteaza atentia unui numar  tot mai mare de participanti.

Din 2012, in urma solicitarii participantilor  de  a interactiona mai des,  proiectul s-a extins  si pe Facebook. Grupul cu acelasi nume  are astazi  peste 600 de membri din toata tara,  dar  si din strainatate. Majoritatea membrilor  sunt mediatori apartinad mai multor  Asociatii profesionale, dar avem reprezentanti si ai  altor  profesii in cadrul intalnirilor  de la “Cafeneaua Mediatorilor” .  Participantii isi expun intr-o atmosfera relaxanta framantarile.  opiniile,  etc… legate de mediere. Ne-am bucurat de prezenta membrilor  Consiliului de Mediere in repetate randuri la intalnirile  noastre, cand am organizat discutii pe  teme ce priveau modificari legislative,  sau alte  situatii cu impact major asupra profesiei.Cafeneaua a gazduit intalniri cu diversi specialisti  in:  comunicare, psihologie,  NLP,  tehnici de relaxare  si detensionare a conflictului,  drept,  etc…

Discutiile din cadrul Cafenelei mediatorilor, atat in online cat si in offline au generat diverse intrebari, care is asteapta solutia, din care am selectat acest set de intrebari si solicitari de clarificari, dupa momentul publicarii Legii 115/2012 de la  colegii nostri mediatori: Continue reading “Cafeneaua Mediatorilor” »

Mediatorul judiciar

Persoanele fizice si juridice care au intentia sa se adreseze instantelor (justitiabilii) într-un litigiu comercial sau de alta natura sunt obligate, de la 1 octombrie, sa participe la sedinte de informare privind medierea conflictului, în urma intrarii în vigoare a unui nou set din modificari aduse Legii 192/2006 privind medierea.

Litigiile aflate deja pe rolul instantelor intra si ele sub incidenta noilor reglementari a legii medierii – avantajul rezolvarii conflictului prin mediere, în acest caz, fiind acela cataxa de timbru se restituie în cele mai multe dintre cazuri.

Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, în vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor în materie ci­vila, de familie, în materie penala, precum si în alte materii, în conditiile prevazute de prezenta lege“, arata noua lege.

Din ianuarie 2013 legea devine si mai “restrictiva”, în sensul ca nu te mai poti prezenta în fata instantei fara dovada ca ai încercat procedura medierii.

Înainte de sesizarea instantei de judecata sau a organului de urmarire penala, partile sau oricare dintre acestea sunt tinute sa încerce solutionarea conflictului prin mediere, sub sanctiunea prematuritatii introducerii cererii de chemare în judecata sau a plângerii penale”,se prevede în art. 43 al Legii 115/9 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Articolul 43 intra în vigoare la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial (adica la 9 ianuarie 2013 – n.n.)

Purtatorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Monica Prejmereanu identifica avantajele pentru zona de business ale noilor reglementari: litigiile legate de plati, de datorii, de credite, de reeasalonari pot fi rezolvate mai rapid pe calea medierii pentru ca medierea presupune o mai mare cele­ritate (rapiditate) decât un proces pe rolul instantelor. Si mai exista un avantaj major, arata ea: “Procedura medierii nu este publica. Nu esti pus la avizier, nu afla toata lumea despre tine ca ai o problema, daca o ai. Astfel, imaginea ta de om de business este protejata”.

La acelasi lucru se refera si deputatul Alina Gorghiu, unul dintre autorii amen­damentelor aduse legii medierii (de­venita Legea 115/2012) si unul dintre initiatorii legii: “Prin modificarile aduse de Legea 115/2012, mediul de afaceri se va fami­liariza cu medierea, ca alternativa viabila la instantele de judecata. Cele mai im­por­tante avantaje ale medierii pentru mediul de afaceri sunt confidentialitatea, men­tinerea relatiilor de afaceri dintre par­teneri, costuri reduse si timpul redus de solutionare a conflictelor de afaceri. Mediul de afaceri va beneficia de asemenea indirect de avantajele aduse de noua lege, deoarece Legea 115/2012 obliga Consiliul de mediere sa adopte un statut al profesiei de mediator, ducând astfel la profesionalizarea corpului mediatorilor.”

Potrivit Monicai Prejmereanu de la CSM, pentru sistemul de justitie si, extins, pentru toti ceilalti jusitiabili, avantajul ar fi ca medierea ar degreva instantele de o suma de dosare, ceea ce ar permite magistratilor sa se aplece cu mai multa atentie pe cauzele importante: “Me­dierea este o solutie alternativa la ju­decata. Beneficiile sunt în lant. Va exista mai mult timp pentru a te concentra pe cauzele dificile, va exista o viteza mai mare de solutionare, drept urmare o satisfactie mai mare pentru partile implicate“.

În România, procesele, inclusiv litigiile comerciale, pot dura si ani de zile. Cristian Pârvan, secretarul general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din România, identifica aceste termene lungi si în zona deselor schimbari legislative, dar una dintre cauze reiese chiar din ra­portul CSM pe 2011 privind Justitia: daca în 2007 stocul dosarelor (dosare “mos­tenite”, nou intrate minus cele solu­tionate) pe rolul instantelor era de 1,5 mi­lioane, în 2011 el a ajuns la 2,37 milioane.

În România sunt în prezent în jur de 3.000 de mediatori – o profesie relativ noua si de aceea mai putin cunoscuta, instituita odata cu Legea 192/2006 (devenita, din vara, Legea 115/2012). Odata cu modificarile aduse acestei legi lucrurile ar putea sa se schimbe.

Începând cu 9 ianuarie 2013, justitiabilii, odata cu introducerea unei cereri în instanta, sunt obligati sa faca dovada faptului ca au încercat sa-si rezolve disputa prin mediere sau macar sa faca dovada ca au luat la cunostinta si sunt informati în legatura cu avantajele acestui mod de solutionare a conflictului”, spune Daniela Stefanescu, mediator.

Alina Gorghiu arata ca legea nu sanctioneaza cu respingerea ca prematura a actiunii în cazul în care petentul nu se prezinta la mediere, dar lasa judecatorului posibilitatea de a sanctiona cu amenda partea sau partile care nu s-au prezentat la mediere: “Astfel, este garantat liberul acces la justitie“.

Mediatorii sunt obligati sa ofere informatiile si consilierea în mod gratuit

Potrivit lui Dorin-Valeriu Badulescu, presedintele Consiliului de Mediere, anul trecut au fost retrase de pe rolul instan­telor si rezolvate prin mediere în jur de 1.600 de cauze. Însa, subliniaza el, statis­tica reflecta doar dosarele retrase din ins­tante si rezolvate pe calea medierii si nu si litigiile care nu au mai ajuns în instanta.

Medierea se aplica în litigiile civile ale caror valoare nu depaseste 50.000 de lei si nu priveste cazurile în care s-a pronuntat o hotarâre executorie a procedurii de insolventa.

Daniela Stefanescu mai explica: “În cazul în care un litigiu a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor si tinând cont de întelegerea dintre ele concretizata prin acordul de mediere încheiat în fata mediatorului, o hotarâre prin care va învesti acest acord cu titlu executoriu. Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platita pentru învestirea acesteia, cu exceptia cazurilor în care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor”.

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR – Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: -Tel: 0768511900

Telefon:

+4.0768.511.900

E-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

ABONEAZA-TE !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediere in Bucuresti

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Popular Posts

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.