judecare cauză

Judecarea cauzei în cazul recunoașterii vinovăției

Deși exprimă un instrument modern de înfăptuire a actului de justiției, iată că Noul Cod de Procedură Penală nu poate fi pus la adăpost de critici și amendamente. Nu la mult timp de la apariția sa, practicienii au sesizat Curtea Constituțională cu diferite probleme practice în aplicarea lui, cel mai renumit caz fiind cel privitor la Controlul Judiciar și Controlul Judiciar pe cauțiune. Acest lucru s-a materializat prin deja celebra Decizie a Curții Constiuționale nr. 712/2014, care a fost punctul de plecare în rezolvarea problemei delimitării în timp a acestei măsuri preventive.

Un alt aspect care necesită a fi luat în calcul este cel privitor la dispozițiile care reglementează instituția Procedurii abreviate de judecată în cazul recunoașterii vinovăției, mai exact art. 374 NCPP: “(4) În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10).”

Conform textului legal, această instituție, existentă și în vechea reglementare, permite o accelerare a procesului penal și reprezintă totodată o cauză de atenuare a pedepsei în situația în care sunt îndeplinite anumite condiții cu privire la faptă și inculpat, iar inculpatul își dă consensul în acest sens.

Una dintre condiții, care reprezintă subiectul discuției de față, este cea cu privire la inculpat, care trebuie să recunoască toate faptele din rechizitoriul procurorului pentru a beneficia de prevederile instituției. Conform art. 263 din Codul de procedură penală, procurorul va întocmi un singur rechizitoriu, indiferent dacă un inculpat a comis mai multe fapte sau mai mulți inculpați au comis o singură faptă împreună, ori există o anumită legătură între fapte sau inculpați (cazuri de conexitatecare reprezintă legătura între două sau mai multe infracţiuni care, fără a face să dispară autonomia acestora, impune, pentru o mai deplină cunoaştere a adevărului cu privire la faptele respective şi pentru o corectă individualizare a sancţiunii, în raport cu ansamblul activităţii infracţionale, joncţiunea cauzelor în cadrul aceluiaşi proces penal).

Problema care se pune este ce se va întâmpla în situația în care inculpatul nu se consideră vinovat de toate faptele, organele judiciare nu propun clasarea și dorește totuși să apeleze la această instituție pentru a beneficia de această clemență? Evident, în situația în care există probe că pentru anumite fapte nu este vinovat, organele judiciare vor propune clasarea. Însă, lipsirea inculpatului de a recunoaște doar acele fapte pentru care se consideră vinovat (și există și probe, bineînțeles) poate fi considerată o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil. Continue reading “Judecarea cauzei în cazul recunoașterii vinovăției” »

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR – Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: -Tel: 0768511900

Telefon:

+4.0768.511.900

E-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

ABONEAZA-TE !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediere in Bucuresti

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Popular Posts

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.