litigii de munca

Medierea vă poate ajuta să scăpaţi de ani grei de procese

* şedinţele de informare privind medierea au devenit obligatorii, iar ieşenii au început să treacă pragul celor specializaţi în astfel de rezolvări ale conflictelor * chiar şi un violator doreşte să se împace astfel cu victima sa! * din vară, cei care refuză să apeleze întâi la mediator nu vor avea nicio şansă la proces 

Din 15 februarie, ieşenii dornici să se judece trebuie să treacă întâi pe la mediator, pentru şedinţe de informare. Acesta este personajul cheie pentru soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă. Mediatorul facilitează negocierile şi sprijină părţile să-şi rezolve conflictul, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Pentru serviciile sale, primeşte un onorariu, iar la finalul negocierilor, încheie un acord de mediere.

Sunt obligaţi de acum să treacă pe la mediator cei care au probleme în domeniul posesiei, al grăniţuirii, al strămutării de hotare, al raporturilor de vecinătate sau malpraxisului. Tot la mediator se va discuta despre continuarea căsătoriei, partajul bunurilor, exerciţiul drepturilor părinteşti, domiciliul copiilor şi contribuţia părinţilor la întreţinerea lor, dar şi probleme ce ţin de protecţia consumatorului, cum ar fi paguba produsă prin cumpărarea unui produs sau a unui serviciu defectuos, nerespectarea clauzelor contractuale sau existenţa unora abuzive. Pe aceeaşi cale pot fi rezolvate litigiile de muncă şi cele civile cu valoarea sub 50.000 lei.

Cu violul, la mediator

Dintre cauzele penale, sunt vizate numai acele încălcări ale legii unde acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea înlătură răspunderea penală, cu condiţia ca victima să fie de acord să participe la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul. Printre infracţiunile vizate sunt cele de vătămare corporală, lovire, abuz de încredere, abandon de familie, distrugere sau viol. Tocmai un asemenea caz a ajuns pe masa unui mediator ieşean. „Într-adevăr, am pe rol o astfel de situaţie. Abia am făcut însă invitaţiile şi urmează să vedem dacă Continue reading “Medierea vă poate ajuta să scăpaţi de ani grei de procese” »

Litigiile de muncă prin mediere

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, un element care s-a evidențiat ca fiind de noutate constă în introducerea obligativității procedurii prealabile a informării cu privire la avantajele medierii. Deși consacrată legislativ încă din anul 2006, prin Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator („Legea Medierii”), medierea constituie încă o necunoscută atât pentru justițiabili, cât și pentru practicienii în drept, iar ca orice necunoscută în acest domeniu, creează impresia de inutilitate, de îngreunare a actului de justiție.

Cu scopul degrevării activității instanțelor de judecată și a eficientizării la maxim a actului de justiție, Legea Medierii a fost modificată prin Legea nr. 115/2012 în sensul introducerii obligativității procedurii prealabile a informării cu privire la avantajele medierii la o serie de litigii care au fost considerate nu de o importanță mai mică față de alte potențiale litigii, ci pentru care s-a considerat a fi mai oportună soluționarea conflictului prin buna înțelegere a părților decât prin deducerea acestuia instanțelor de judecată spre soluționare.

Printre litigiile pentru care s-a instituit obligativitatea îndeplinirii unei astfel de proceduri prealabile se regăsesc litigiile de muncă. Astfel, conform art. 60 ind. 1 alin. 1 lit. e din Legea Medierii modificată, în litigiile ce pot face obiect al medierii, părțile și/sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada instanței de judecată că au participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii: în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă.

Așadar, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, în litigiile individuale de muncă privind încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă născute între salariați și angajatori, va fi obligatorie parcurgerea unei etape prealabile introducerii cererii de chemare în judecată, anume informarea cu privire la avantajele medierii.

Înainte de a analiza în ce constă în concret această ședință de informare și ce presupune ea, este necesar să Continue reading “Litigiile de muncă prin mediere” »

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR – Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: -Tel: 0768511900

Telefon:

+4.0768.511.900

E-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

ABONEAZA-TE !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediere in Bucuresti

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Popular Posts

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.