Tag Archives: părţile

Ce Contine Acordul de Mediere

Procesul de mediere se poate finaliza printr-una din următoarele modalităţi: 1. ajungerea la un acord (total sau parţial); 2.  prin denunţarea medierii de către una din părţi sau de ambele; 3. prin constatarea eşuării făcută de către mediator. Medierea are ca scop găsirea de către părţi a unei soluţii viabile şi valabile, reciproc mulţumitoare şi […]