Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “părţile”

Ce Contine Acordul de Mediere

M P 0

Procesul de mediere se poate finaliza printr-una din următoarele modalităţi: 1. ajungerea la un acord (total sau parţial); 2.  prin denunţarea medierii de către una din părţi sau de ambele;…