Restorative Justice

Informare vs. obligativitate

Intrarea în vigoare a ultimelor modificări ale legii privind medierea a suscitat pe scena publică o serie de controverse. Cele mai dure reacţii au venit în problema infracţiunilor de viol. Este foarte uşor să criticăm, să facem cauze pe Facebook atunci când suntem împotriva a ceva. Dar aceste critici şi “bătălii” virtual ar trebui să aibă loc după ce ne informăm corect asupra subiectului. I-am solicitat în acest sens vicepreşedintelui Asociaţiei Mediatorilor Mureş, Alin Romulus Păcurar, câteva informaţii despre procedura medierii precum şi lămuriri asupra procedurii de mediere în cazul infracţiuni de viol.
Ce este medierea?
“În primul rând trebuie ştiut că medierea este o modalitate alternativă de a soluţiona o dispută între părţi, prin intermediul unei persoane calificate în acest sens, respectiv mediatorul. Procedura în sine se bazează pe principiul neutralităţii mediatorului, a obiectivităţii şi imparţialităţii acestuia, fiind esenţialmente o procedură confidenţială. Mediatorul nu este avocatul părţii, nu este judecător şi nu dă sentinţe, finalizarea medierii într-un mod sau altul respectiv printr-un acord de mediere sau mediere eşuată ,fiind exclusiv manifestarea voinţei părţilor implicate în dispută, conflict sau litigiu. ,,Produsul,, unui proces de mediere este Acordul de Mediere (,,Înţelegerea ,,în termeni populari , a părţilor aflate în conflict ). Acordul de Mediere are valoarea (din punct de vedere juridic) a unui înscris sub semnătură privată şi poate fi supus autentificării lui de notar sau încuviinţării lui de către Instanţa de Judecată printr-o procedură simplă şi rapidă .
Ca instituţie, este de sorginte americană şi a fost larg promovată în Europa, în anul 2008 fiind adoptată la nivelul Parlamentului European şi al Consiliului Europei Directiva nr. 52/2008 care recomandă tuturor statelor europene implementarea în legislaţia internă a modalităţilor alternative de soluţionare a disputelor (ADR), implementare care trebuia finalizată până în anul 2011.”

Informare vs. obligativitate

”În România , medierea şi profesia de mediator a fost implementată prin Legea 192/2006. Acestei legi de bază i s-au adus modificări şi completări esenţiale prin Legea 115/09.07.2012. Scopul acestor modificări şi completări a fost acela de a degreva instanţele de judecată de milioanele de procese aflate pe rolul acestora. Pentru a exista o procedură unitară în sprijinul justiţiabililor au apărut primele corelaţii între Legea Medierii şi Noul Cod de Procedură Civilă. Acestea au fost perfecţionate prin Ordonanţa Guvernului nr. 90/12.12.2012 respectiv au apărut sancţiunile aplicate părţilor de către LEGE acelora ce nu participă la o Şedinţă de Informare privind Medierea . Important a nu se face confuzie cu obligativitatea medierii, cunoscându-se faptul că în mediere nimic nu este obligatoriu , părţile având acordul de voinţă neviciat. Şedinţa de Informare privind Medierea este GRATUITĂ.”

Elemente tehnice necesar a fi ştiute  Continue reading “Informare vs. obligativitate” »

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR – Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: -Tel: 0768511900

Telefon:

+4.0768.511.900

E-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

ABONEAZA-TE !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediere in Bucuresti

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Popular Posts

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.