Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Soluţionarea disputelor dintre elevi”

Medierea in scoala

M P 0

Soluţionarea disputelor dintre elevi Discuţia în vedere soluţionării este puternic ritualizată şi decurge şi patru etape: 1. Introducere: Salut, clarificarea scopurilor, numirea principiilor – păstrarea secretului şi a neutralităţii – , explicarea…