Tag Archives: Tabloul mediatorilor

Cum pot sa devin mediator

In legea care reglementeaza medierea si activitatea mediatorilor (L.192/2006 cu modificarile ulterioare) sunt prevazute uramatoarele: “Art. 7. – Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate deplină de exerciţiu; b) are studii superioare; c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master […]

STATUTUL MEDIATORULUI

Capitolul  1.  Principiile profesiei de mediator   Art.1 (1) Profesia de mediator este libera si independenta, cu organizare si conducere stabilite in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 pentru organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut. (2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusa urmatoarelor principii fundamentale: a) […]