Press "Enter" to skip to content

Acord de mediere privind lichidarea regimului matrimonial

M P 0

Cazul pe care vi-l supun atentiei  este solutionat inainte  de modificarile aduse legii medierii in acest an. Asa cum veti constata citind  hotararea instantei, odata solutionat conflictul prin mediere, taxele de timbru s-au restituit, la cererea partii interesate, chiar daca valoarea lor a fost una mare.

Apreciem deschiderea instantei pentru mediere si profesionalismul motivarii sentintei. Colegul nostru mediator Porea Mircea Octavian a facut treaba buna si de aceasta data.
Va redam cuprinsul hotararii judecatoresti, asa cum este el publicat pe site-ul  instantei:

“În baza art. 271 Cod procedura civila raportat la dispozitiile art. 358 Cod civil ia act de tranzactia intervenita între reclamanta M.E.C domiciliata în …..str…..nr…., judetul … si pârâtul M.O.I cu acelasi domiciliu si concretizata în Acordul de mediere încheiat la data de 5.04.2012 la Birou Mediator – Porea Mircea Octavian care contine „Tranzactia privind partajul de bunuri comune si lichidare regim matrimonial al partilor” si care face parte integranta din prezenta hotarâre. În temeiul art. 58 al.4 si 6 din Legea 192/2006 instanta dispune înscrierea prezentei hotarâri judecatoresti la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Medias, Dumbraveni si Simeria în vederea întabularii dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilelor, potrivit acordului de mediere semnat de parti. În temeiul art. 63 al.2 din Legea 192/2006 dispune restituirea catre pârâtul M.O.I a contravalorii taxei de timbru în suma de 151.608 lei achitat conforma Ordinului de plata nr. 1/2012. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.”

Anca Lucia Stancu

Mai multe despre partajul in urma divortului puteti gasi in:

Partajul in urma divortului

Divortul la mediator in Bucuresti

Divortul prin mediere si interesul superior al copilului

Cum sa obtii maximul intr-un proces de mediere ?

Onorariu Mediator Tarife mediere

(Visited 104 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns