Press "Enter" to skip to content

Amanarea intrării în vigoare a legii medierii a constituit o surpriză pentru Consiliul de Mediere

M P 0

Consiliul de Mediere a luat act cu preocupare de modificarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor incidente în domeniul medierii şi de modificarea termenului de intrare în vigoare a anumitor articole din lege, modificare inopinată intervenită prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului de astăzi. Deşi conducerea Consiliului a participat la mai multe întilniri interinstituţionale cu decidenţii din domeniu înaintând propuneri în sensul menţinerii datei de 1 februarie 2013 prevăzută de OUG nr. 90/2012, amânarea intrării în vigoare a legii medierii  a constituit o surpriză pentru Consiliu, la discuţiile iniţiate nefiind discutate aceste variante.

În calitate de organism autonom de interes public cu atribuţii specifice în domeniul medierii, considerăm că este necesară consultarea Consiliului de Mediere de către factorii decizionali, de fiecare dată când se pune în discuţie modificarea sau amânarea intrării în vigoare a unui text legal care reglementează medierea sau profesia de mediator.

Ca reprezentant al corpului profesional al mediatorilor, Consiliul de Mediere îşi exprimă speranţa intrării în vigoare la termenele menţionate în OUG din data de 30.01.2013, o noua amânare fiind interpretată ca fiind un semnal de neîncurajare a recurgerii la soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor prin procedura medierii.

 

Preşedinte                            Vicepreşedinte             Purtător de cuvânt

Dorin Valeriu Bădulescu       Zeno Daniel Şuştac                    Gabriela Mihuţ

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe
Guvernul a adoptat prin aceasta Ordonanta de Urgenta amanarea intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila pentru o perioada necesara finalizarii procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pregatirii judecatorilor si intregului sistem judiciar in vederea aplicarii noilor dispozitii ale Codului procesual civil.
Totodata, Ordonanta abroga dispozitiile din Codul de procedura civila a caror neconstitutionalitate a fost constatata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 967/2012.
Ordonanta stabileste termenele pentru intrarea in vigoare a:
• Sedintelor de informare despre mediere in cauze civile: 15 februarie, odata cu intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila
• Sedintelor de informare despre mediere in cauze penale: data de intrare in vigoare a noului Cod de Procedura Penala
• Sanctiunii inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in cazul neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea: 1 august 2013.
Urgenta actului normativ este justificata de faptul ca neadoptarea masurilor ar duce la blocaje la nivelul instantelor si la sporirea numarului proceselor avand ca obiect judecarea recursurilor, in conditiile in care infrastructura necesara functionarii noului sistem procesual civil nu este suficienta. Prin urmare, intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila se amana pana la data de 15 februarie 2013.”
(Visited 80 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns