Press "Enter" to skip to content

Aplicarea noilor prevederi privind medierea conform actelor normative

M P 0

de Ion Dedu la 30 octombrie 2012 la 09:37 ·

Pentru a  clarifica eventualele neclaritati, voi face o analiza detaliata a legislatiei  aplicabile in  domeniul medieri.  

Intrebare :  Ce  este mediatorul ?

MEDIATORUL  este  o PERSOANĂ  NEUTRĂ, IMPARȚIALĂ care are rolul de a ANALIZACONFLICTUL.  In baza    DIAGNOSTICULUI REALIZAT,  gestionează  procesul de solutionare a conflictului  din perspectiva  COLABORĂRI  ÎN VEDEREA REZOLVĂRI PROBLEMELOR  DINTRE PĂRȚI. 

Deci, retineti: mediatorul   ANALIZEAZA CONFLICTUL

Care sunt elementele necesare ale unui conflict ?

 Raspuns :

–          Existența cel puțin a două părți.

–           Existența  între părți a unei divergențe.

 

Un mediator   are rolul de a  recunoaste  un  conflict sau a o  situație conflictuala, ASCULTAND  punctele de vedere ale ambelor  parti . 

Această acțiune IMPUNE MEDIATORULUI :

  1. Asigură-te că au prioritate bunele relați.
  2. Separă omul de problemele lui.
  3. Acordă atenție intereselor care sunt prezentate.
  4. Ascultă mai întâi și abia apoi vorbește.
  5. Stabilește faptele.  
  6. Explorați opțiunile împreună.

Pentru a respecta aceste elemente mediatorul este obligat sa discute cu ambele parti  si  sa perceapa ambele puncte de vedere.

 

DIRECTIVA 52/2008

Art. 3: În sensul prezentei directive :

a)      MEDIERE” înseamnă un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Acest proces poate fi  iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul unui stat membru

 

b)      In definitia cuprinsa in  ART 3 AL directivei  52 /2008 a UE  se da o definitie a medieri  de unde se deduce clar ca  avem de-a face cu un proces structurat , in care doua sau mai multe parți, încearcă din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator . Acest proces poate fi   iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul unui stat membru.  DECI ORI RECOMANDAT ORI IMPUS DE INSTANTA.

 

PRINCIPILE MEDIERI :

INFORMAREA PREALABILĂ ASUPRA PROCEDURI

CARACTERUL VOLUNTAR AL PROCEDURI.

AUTODETERMINAREA PĂRȚILOR

CONFIDENȚIALITATEA

NEUTRALITATEA / IMPARȚIALITATE

 

INTREBARI  Retorice  după citirea principilor medieri.

Având in vedere ca mediatorul analizeaza conflictul din perspectiva ambelor parți, respectand  principiul  IMPARTIALITATI, TINAND CONT CA informarea prealabila  incheieri contractului de mediere  face parte din PROCEDURA MEDIERI art.45 leg.192/2006 intreb:

ARE DREPTUL MEDIATORUL SA CONSTATE  EXISTENTA UNUI CONFLICT INTRE DOUA SAU MAI MULTE  PARȚI  DISCUTAND DOAR CU O SINGURA PARTE SI SA RESPECTE  TOTODATA  SI PRINCIPIUL   IMPARTIALITATI SI AL NEUTRALITATI ???

Având in vedere ca un principiu al medieri este  INFORMAREA PREALABILĂ ASUPRA PROCEDURI,

Are dreptul mediatorul  sa refuze sa respecte  acest principiu  pentru care nu poate percepe onorariu inca din 2006 ??? sau el poate refuza intr-adevar doar  toata MEDIEREA???

Informarea  obligatorie cu privire la mediere, a părţilor aflate într-un conflict, este etapa prealabilă încheieri CONTRACTULUI de mediere, cuprinsa in procedura medieri, prin care  mediatorul  folosind  tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţi de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, are  scopul de a ajuta şi determina ambele (toate) părţi, ca în deplin acord  şi cunoştinţă de cauză,  să  accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin MEDIERE  ( DIALOG şi NEGOCIERE).

 

 

Acum despre obligatile partilor si ale magistratilor.

Toate actele normative privind  medierea, respectiv  Legea 192/2006 modificata si completata de legea 370/2009, legea  115/2012, directiva 52/2008 precum si noul Cod de procedura civila  care atunci cand va intra in vigoare va aduce unele noutati precum :

 

Art. 2  LEGEA  192/2006  modificata de  legea 115/2012

(1)Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionări pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materi, în condiţile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţile art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în mod corespunzător.

După cum se observa obligatia este strict a partilor,  pentru mediator  functioneaza  cele cinci principi  ale medieri din manual.

LEGEA 192/2006

Art. 5

(1)Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi.

(2)Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

(3)Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.

In situatia ca partile aleg  fiecare cate un mediator , acestia stind ceea ce au de facut,  se poate face comediere.

 

Dispoziţile art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. f din Codul de procedură civilă

Amendă  de la 100 lei la 1000 lei

REFUZUL PĂRȚI DE A SE PREZENTA LA ȘEDINȚA DE INFORMARE CU PRIVIRE  LA AVANTAJELE MEDIERI DACĂ AU ACCEPTAT POTRIVIT LEGI

 

Acest articol  se refera  trimiterea partilor la mediere de catre instanta conform art.6 din legea 192/2006, coroborat cu art. 222 din noul cod de procedura civila, iar in situatia ca in fata judecatorului  partile accepta  si nu se  duc  judecatorul le poate amenda.

 

Legislație conexă art 2 alin 1 raportat la alin 4 și art 26 alin 3 din legea 192/2006

(4) Nu pot face obiectul medieri drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legi, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

 

 

Art.26 legea 192/2006

 

(2)Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.

(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medieri şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legi anterior încheieri contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Observati  ca si stabilirea onorariului  se face tinand cont de natura şi de obiectul conflictului , atentie, după analiza  punctelor de vedere ale partilor si stabilind natura conflictului. Dupa cum vedeti nu este gratuit,  ci nu se poate percepe onorariu in aceasta etapa prealabila incheieri contractului de mediere.

 

Art. 27

(1) Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a proceduri de mediere, curespectarea dispoziţilor şi principilor statuate în prezenta lege.

(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegeri unui alt mediator.

 

Art. 38

Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

a)      încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;

Va rog sa observati ca incalcarea impartialitati  si in analiza conflictului  poate fi  sanctionata  si inca din anul 2006.

Retineti : Mediatorul analizeaza conflictul tinand cont de punctele de vedere ale tuturor partilor.

Intrebare retorica :   Se poate elibera procesul verbal de informare asupra proceduri si avantajelor medieri, respectand impartialitatea, unei singure parți ???

 

 

Legea 192/2006

Art. 29

(1) Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţi părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medieri, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

 

Noul cod de procedura civila

Principile procesului civil art 5-23

Art. 20 – Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea si să respecte el însușiprincipile fundamentale ale procesului civil, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Deci, iata ca acum judecatorul  este obligat  de principile procesului civil sa respecte aceste principi  sub sanctiunile prevazute de lege.

Art.21. (1)     JUDECĂTORUL VA RECOMANDA PĂRȚILOR  SOLUȚIONAREA  AMIABILĂ PRIN MEDIERE,  POTRIVIT  LEGI SPECIALE

Având in vedere ca art. 21 este un principiu al procesului civil,  judecatorul  este obligat sa recomande partilor MEDIEREA, atentie nu INFORMAREA.  ACEASTA  RECOMANDARE   ESTE CONFORM  ART. 6  DIN LEGEA SPECIALA.

Legea 192/2006

ART 6  Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţi jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţi şi a avantajelor folosiri proceduri medieri şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

 

DIRECTIVA 52/2008

Art. 5: Recurgerea la mediere

(1)O instanţă la care a fost introdusă o acţiune poate, atunci când este cazul şi având în vedere toate circumstanţele cazului respectiv, să invite părţile să recurgă la mediere pentru a soluţiona litigiul. Instanţa poate, de asemenea, invita părţile să participe la o sesiune de informare privind recurgerea la mediere dacă astfel de sesiuni sunt organizate şi sunt uşor accesibile.

COD PROCEDURĂ CIVILĂ

Art.222  Prezența personală a părtilor în vederea soluționări amiabile a litigiului.

1) În tot cursul procesului judecătorul va încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legi. În acest scop, el va  solicita înfățișarea personală a părților, chiar dacă acestea sunt reprezentate.

COD PROCEDURĂ CIVILĂ

Art.222  alin.(2) În litigile care, potrivit legi, pot face obiectul proceduri de mediere, judecătorul poate invita părțile să participe la o ședință de informare cu privire la  AVANTAJELE FOLOSIRI  ACESTEI PROCEDURI. Când consideră necesar, ținând  seama de circumstanțele cauzei,judecătorul  va recomanda părților să recurgă la mediere, în vederea soluționări litigiului  pe cale amiabilă, în orice fază a judecăți. Medierea nu este obligatorie pentru părți.

COD PROCEDURĂ CIVILĂ

Art.222  alin 3.  În cazul în care judecătorul RECOMANDĂ medierea, părțile se vor prezenta la mediator, în vederea informări lor cu privire la AVANTAJELE  MEDIERI . După informare, părțile decid dacă acceptă sau nu soluționarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanță, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părțile depun procesul verbal  întocmit de mediator  cu privire la rezultatul ședinței de informare

COD PROCEDURĂ CIVILĂ

Art.222  Alin.4

Prevederile alin.3 nu sunt aplicabile în cazul în care părțile au încercat  soluționarea litigiului prin mediere anterior introduceri acțiuni

 

 

După cum se observa  acest articol are trei aliniate. Conform aliniatului 1 judecatorul  solicita partilor prezenta personala, chiar daca sunt reprezentate, atât pentru a incerca impacarea care este strict treaba judecatorului  cat si  alin. 2,  cand judecatorul  poate invita partile la o sedinta de informare , acola la  masa instantei. ATENTIE:Privind  AVANTAJELE FOLOSIRI  ACESTEI PROCEDURI. Deci nu pentru informare prealabila incheieri contractului de mediere care se refera la avantajele medieri si prezentarea proceduri, atributul strict al profesionistului mediator .

Respectand  art 6 din lege si art.20 din cod, atunci cand considera necesar,  ALIN.3  art.222 din cod   judecătorul RECOMANDĂ MEDIEREA, părțile se vor prezenta la mediator, în vederea informări lor cu privire la AVANTAJELE  MEDIERI .  După informare, părțile decid dacă acceptă sau nu soluționarea litigiului prin mediere. Deci judecatorul are obligatia sa recomande MEDIEREA, iar partile au obligatia ca la intoarcere sa vina cu procesul verbal  de informare, cel putin,  sau cu procesul verbal de inchidere al medieri

 

COD PROCEDURĂ CIVILĂ

ART. 7

1)PROCESUL CIVIL SE DESFĂȘOARĂ ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚILE LEGI.

2)  Judecătorul are îndatorirea de a asigura  respectarea dispoziților legi privind realizarea drepturilor și îndeplinirea OBLIGAȚILOR părților din proces.

 

Acest articol din noul cod, care este tot un principiu al procesului civil,  se refera tot la obligatia judecatorului  privind, in cazul nostru, ART. 601,  respectarea OBLIGATILOR PARTILOR DIN PROCES.

 

 

LEGEA 115/2012

Art. 601

(1)În litigile ce pot face, potrivit legi, obiect al medieri sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medieri, în următoarele materi………

 

ACUM CATEVA DIN  MARILE AVANTAJE ALE MEDIERI

 

REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  MODIFICAT DE HOT. 504/2011

 

 

Art. 87

  (51) Serviciul de registratură primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendări, respectiv, a repuneri pe rol a cauzei.

REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  MODIFICAT DE HOT. 504/2011

Art. 99

(5)Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţi, pentru perimare saupentru pronunţarea hotărâri ca urmare a încheieri acordului de mediere, se va realiza de către completul învestit aleatoriu cu soluţionarea cauzei.

REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  MODIFICAT DE HOT. 504/2011

Art. 100

Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei

REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  MODIFICAT DE HOT. 504/2011

Art. 159

3) În timpul vacanţei judecătoreşti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecăţi.

 

COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

ART. 10 (1) actiunea penală nu poate fi pusă in miscare, iar cind a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca:

h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţile legi, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângeri sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

ART. 16^1

În cursul procesului penal, cu privire la pretenţile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente POT ÎNCHEIA o tranzacţie sau UN ACORD DE MEDIERE, POTRIVIT LEGI

 

(Visited 86 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns