Press "Enter" to skip to content

Asigurarea de raspundere profesionala la mediatori

M P 0

Ca sa stim daca este necesara asigurarea de raspundere profesionala la mediatori trebuie sa stim ca:

  – directivele nu obliga statele membre sa o reglementeze atat timp cat spune “statele membre pot….”
asigurarea este o garantie in plus pentru clienti  pe care profesionistul (mediatorul) decide daca vrea sa o dea sau nu clientului pentru a-i castiga increderea. 

Mediatorii care considera ca este bine sa aiba o asigurare, se pot asigura linistiti. Nu trebuie sa-i oblige si pe altii sa o faca. Si nici nu au nevoie de reglementare. Firmele de asigurari de abia ii asteapta si stiu ce au de facut.
Mediatorii care lucreaza si pe teritoriul altor state membre UE se asigura daca legea nationala a acestor state le cere acest lucru.

-asigurarea de raspundere profesionala

Nu este obligatorie. Este dreptul fiecarui mediator de a decide daca doreste sau nu sa se protejeze prin asigurare profesionala si in limita carei sume. Deci fiecare sa decida pentru sine daca doreste sa se protejeze sau sa ofere garantii clientilor prin aceasta asigurare de raspundere profesionala.

Prevederile Directivei  Servicii  lasa statele membre sa decida de la caz la caz, prin legislatiile nationale.- art. 23 D. servicii mai jos -si specifica si pentru ce cazuri pot sa reglementeze  aceste asigurari. Din punctul nostru de vedere serviciul de mediere nu se incadreaza in aceste cazuri limitativ enumerate.

Directiva servicii (art. 23)
Asigurări şi garanţii profesionale:
(1) Statele membre pot prevedea că prestatorii ale căror servicii prezintă un 
risc direct şi specific
pentru sănătatea şi siguranţa 
beneficiarului sau a unei terţe persoane sau pentru 
securitatea
financiară 
a beneficiarului încheie o asigurare de răspundere profesională corespunzătoare naturii şi
gradului de risc, sau oferă o garanţie sau un acord similar echivalent sau comparabil în esenţă în
ceea ce priveşte scopul acestuia.

(5) În sensul prezentului articol
– „risc direct şi special” înseamnă un risc care decurge direct din prestarea serviciului,
– „sănătatea şi siguranţa” înseamnă, referitor la un beneficiar sau o terţă persoană, prevenirea
decesului sau a unei vătămări corporale grave,
– „securitatea financiară” înseamnă, referitor la un beneficiar prevenirea unor pierderi importante în
bani sau din valoarea unui bun,
– „asigurare de răspundere profesională” înseamnă o asigurare încheiată de un prestator în vederea
răspunderii potenţiale faţă de beneficiari şi, după caz, terţe părţi, decurgând din prestarea
serviciului.

 D. calificarilor profesionale (care se refera si la profesii liberale, reglementate) –
clarifica ca atunci cand un stat membru A cere pentru proprii cetateni (la profesii reglementate) asigurare prof.esionala/garantii pentru prestarea serviciului are dreptul sa ceara acelasi lucru si prestatorului de servicii stabilit intr-un stat membru B care vrea sa presteze  servicii pe teritoriul statului A
ex> cazul medierii in Italia

Dar acest aspect priveste doar cazurile de mediere transfrontaliera (prestare temporara de servicii intr-un alt stat membru) sau cazurile in care ne-am autoriza in alte state pentru serviciul de mediere. (stabilire ca prestator intr-un alt stat)

Deci din nou tine de decizia mediatorului de a-si organiza activitatea.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns