Press "Enter" to skip to content

Avantajele impacarii in cazul fraudarii institutiei de credit in lumina dispozitiilor Noului Cod Penal

M P 0

O portita legala de scapare pentru cei care au fraudat institutia de credit, prin incheierea unui contract de credit, nu doar de pedeapsa inchisorii, ci de toate consecintele atragerii raspunderii penale, o reprezinta institutia impacarii reglementata de Noul Cod Penal.

Impacarea nu este o noutate in sfera raporturilor de drept penal, insa prin modificarile aduse acestei institutii a fost extinsa de catre legiuitor sfera infractiunilor vizate, in cadrul acestora fiind introdusa si infractiunea de inselaciune.

Impacarea poate interveni in cazul in care punerea in mişcare a acţiunii penale s-a facut din oficiu, daca legea o prevede in mod expres. Adica, nu este incidenta in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata.

Impacarea partilor reprezinta o cauza care inlatura raspunderea penala, fiind totodata un impediment pentru derularea procesului penal, Noul Cod de Procedura Penala identificand-o printre cauzele care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Practic, impacarea partilor reprezinta o intelegere intervenita intre partea vatamata si autorul infractiunii, caracterizata prin aceea ca:

  • este un act bilateral (ambele parti trebuind sa-si manifeste acordul de vointa; in cazul institutiei de credit manifestarea de vointa va fi efectuata de catre reprezentantii acesteia);
  • vizeaza atat latura penala, cat si cea civila ale cauzei, conducand, asadar, atat la stingerea actiunii penale, cat si a celei civile; mentinerea pretentiilor civile fata de autorul infractiunii va determina organul judiciar sa respinga impacarea si sa continue procedurile judiciare;
  • produce efecte numai cu privire la persoanele intre care a intervenit; adica, impacarea inlatura raspunderea penala doar fata de autorul cu care partea vatamata s-a impacat;
  • trebuie exprimata fie in scris, fie oral in fata organului judicar de catre ambele parti;
  • trebuie sa fie neconditionata, adica stingerea conflictului sa nu fie supusa unor conditii;
  • trebuie sa fie definitiva, adica sa puna capat pentru viitor conflictului dintre parti.
  • trebuie sa intervina pana la citirea rechizitoriului in cadrul instantei.

Impacarea are implicatii importante in ceea ce priveste sanctionarea concursului de infractiuni. De pilda, daca obtinerea facilitatii de credit a fost obtinuta prin savarsirea infractiunilor de inselatorie si fals in inscrisuri sub semnatura privata, impacarea partilor cu privire la savarsirea infractiunii de inselatorie, va determina aplicarea pedepsei doar pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura private, nefiind incidente dispozitiilor Codului Penal privind sanctionarea concursului de infractiuni. Totodata, in cauza poate fi incidenta si circumstanta atenuanta legala a acoperirii integrale a prejudiciului, caz in care instanta va trebui sa diminueze pedeapsa cu o treime, daca autorul faptei nu a mai beneficiat de aceasta circumstanta intr-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei.

Atragem atentia ca o eventuala solicitare de impacare din partea autorului infractiunii, va trebui insotita de o achitare integrala a prejudiciului institutiei de credit sau chiar partiala, daca aceasta din urma intelege sa renunte la o parte din prejudiciu. Asadar, oferta care va insoti solicitarea de impacare va sta la baza motivatiei institutiei de credit de a da curs unei astfel de solicitari.

Lungile perioade de solutionare a cauzelor penale, urmate de alte lungi perioade de recuperare a creantelor consfiintite in cadrul sentintelor / deciziilor de condamnare pentru savarsirea infractiunilor de inselatorie, au aratat institutilor de credit ca se justifica interesul de a da curs unei astfel de modalitati de stingere a conflictului.

Nu excludem posibilitatea incheierii unui act notarial, prin care autorul infractiunii sau un tert sa se oblige fata de institutia de credit ca va achita intregul prejudiciu intr-o perioada de timp stabilita de comun acord cu aceasta.

Cu toate ca institutia de credit va justifica interes sa accepte, in conditiile mentionate mai sus, o eventuala propunere de impacare, subliniem ca autorul infractiunii va trebui sa obtina din partea organelor de cercetare penala sau din partea instantei de judecata (in functie de stadiul cauzei penale) informatii privind cuantumul cheltuielilor avansate de stat in instrumentarea dosarului penal. Explicatia se regaseste in dispozitia din Codul de Procedura Penala conform careia, in caz de incetare a procesului penal prin impacarea partilor, cheltuielile avansate de stat vor fi suportate de catre inculpat si persoana vatamata. Suportarea cheltuielilor judiciare de catre inculpat se justifica din prisma culpei sale infractionale, pe cand suportarea cheltuielilor de catre partea vatamata are ca temei culpa sa procesuala.

Prin urmare, institutia de credit, anterior adoptarii unei hotararii de impacare, va trebui sa fie informata, printr-o adresa emisa de organul judiciar, cu privire la valoarea cheltuielilor avansate de stat si cu privire la disponibilitatea autorului infractiunii de achitare a acestora. Aceasta disponibilitate se va materializa, anterior emiterii de catre institutia bancara a adresei de impacare, prin punerea la dispozitia acesteia a sumelor necesare achitarii cheltuielilor.

In final, aratam ca manifestarea optiunii de impacare este un drept si nu o obligatie pentru institutia de credit.

Sursa:http://suportlegal.com/avantajele-impacarii-in-cazul-fraudarii-institutiei-de-credit-in-lumina-dispozitiilor-noului-cod-penal/

(Visited 327 times, 1 visits today)

Comments are closed.