Press "Enter" to skip to content

CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI LA MOSTENIRE AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR

M P 0

Din analiza integrala a textelor legale referitoare la dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, extragem urmatoarele caractere juridice pe care el le are:

a. In primul rand, sotul supravietuitor este mostenitor legal, drepturile sale fiind stabilite si reglementate de noul cod civil  in capitolul destinat mostenitorilor legali
b. In al doilea rand, sotul supravietuitor este mostenitor rezervatar. Rezerva ce i se atribuie sotului supravietuitor este de 1/2  din ceea ce i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, in absenta liberalitatilor. Pe cale de consecinta, facand aplicarea dispozitiilor art 1088 NCC, rezerva  sotului supravietuitor se va calcula prin aplicarea cotei de rezerva asupra cotei ce i se cuvine ca si mostenitor legal, in functie de clasa de mostenitori cu care vine in concurs. Important de retinut este faptul ca rezerva sotului supravietuitor se imputa asupra intregii mase succesorale, nu numai pentru ca si cota lui se calculeaza in raport de intreaga masa succesorala , ci mai ales datorita actualei reglementari legale, extrem de clara si explicita, care afirma ca rezerva este “jumatate din cota succesorala care, in absenta liberalitatilor sau dezmostenirilor, i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal “. Discutii si explicatiile de rigoare vor avea loc la capitolul destinat analizei rezervei si cotitatii disponibile . Iata care va fi rezerva sotului supravietuitor, intr-un tabel sintetic
CLASA CU CARE VINE IN CONCURS
REZERVA SOTULUI SUPRAVIETUITOR
I.      Descendenti (clasa I)
1/2×1/4=1/8
II.    Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
( clasa a II a – integral )
1/2×1/3=1/6
III.   Ascendentii privilegiati
( clasa a II a partial )
1/2×1/2=1/4
IV.   Colateralii privilegiati
( clasa a II a partial )
1/2×1/2=1/4
V.    Ascendentii ordinari
( clasa a III a )
1/2×3/4=3/8
VI.   Colateralii ordinari
(clasa a IV a )
1/2×3/4=3/8
VII.  In lipsa mostenitorilor legali
1/2
               c. Sotul supravietuitor este mostenitor sezinar
          Avand ca si sediu al reglementarii  dispozitiile art 1125- 1129 NCC, sezina confera titularilor sai dreptul de a avea stapanirea de fapt asupra patrimoniului succesoral, anterior atestarii calitatii de mostenitor prin eliberarea unui certificat de motenitor . In plus, mostenitorii sezinari vor putea administra patrimoniul defunctului  si vor putea exercita toate drepturile si actiunile acestuia
               d. Sotul supravietuitor este chemat la mostenire numai in nume propriu, nu si prin reprezentare.
               e. Sotul supravietuitor este obligat sa raporteze donatiile ce i-au fost facute de catre defunct, atunci cand vine in concurs cu descendentii acestuia, in temeiul dispozitiilor art. 1146 si urm NCC.
               f. Reprezinta unul dintre subiectii prezumtiei instituita de art 1091 alin 4 NCC, conform careia, “instrainarea cu titlu oneros catre un descendent ori un ascendent provilegiat sau catre sotul supravietuitor este prezumata a fi donatie daca instrainarea s-a facut cu rezerva  uzufructului, uzului ori abitatiei sau in schimbul intretinerii pe viata ori a unei rente viagere”. Este vorba de o prezumtie relativa, care functioneaza “pana la dovada contrara” si care  este deasemenea ineficienta in cazul in care beneficiarii sai au consimtit la instrainare.  In temeiul acestei prezumtii, categoriile de acte precizate de lege vor fi analizate ca si donatii, aplicandu-li-se regimul acestora in tot ceea ce priveste procedura notariala a desbaterii mostenirii.
               g. este beneficiarul asa-numitei “cotitati disponibile speciale”, in temeiul prevederilor art 1090 NCC. Astfel, atunci cand vine la mostenire in concurs cu alti descendenti decat cei comuni cu defunctul, sotul supravietuitor nu poate primi liberalitati neraportabile de la acesta decat in limita unui sfert din mostenire sau a partii descendentului care a luat cel mai putin .  Pe cale de consecinta, libertatea de a dispune a defunctului in favoarea sotului supravietuitor, atunci cand la mostenire vin si alti descendenti decat cei rezultati din casatoria lor, respectiv descendenti din alta casatorie sau din afara casatoriei defunctului, va fi limitata si supusa reductiunii. Analiza pe larg a acestei prevederi legale se va face la capitolul destinat rezervei succesorale si cotitatii disponibile .
http://lecturijuridice.blogspot.ro/2012/06/caracterele-juridice-ale-dreptului-la.html

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 382 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns