Press "Enter" to skip to content

Cat costa un mediator ?

M P 0

“Medierea este mult mai ieftină şi mai avantajoasă decât justiţia clasică”, apreciază Dorin Bădulescu, preşedintele Consiliului de Mediere.

Printre avantajele oferite de acest gen de operaţiune: rapiditatea recuperării unor sume de bani; flexibilitatea procedurilor; confidenţialitatea; participarea directă a părţilor.
În acelaşi timp, prin aplica­rea medierii, se eliberează în mare măsură activitatea instanţelor de judecată, având în vedere că sunt foarte multe procese bazate doar pe probleme de neînţelegere între părţi. Mediatorul intervine în dispută, ca parte neutră, este imparţial, asistă părţile în expu­nerea problemelor, facilitează comunicarea între cele două părţi şi ajută în găsirea unei soluţii mul­ţumitoare pentru ambele părţi. Aşa încât, la tribunal se vor întoarce doar dosarele ce nu au putut fi rezolvate în urma medierii, iar părţile vor fi obligate să prezinte instanţei o dovadă că au încercat să-şi rezolve disputa prin intermediul medierii.
Creşterea numărului de mediatori în ţara noastră a fost constantă, începând cu luna iulie 2012, când a intrat în vigoare Legea 115 privind activitatea de mediere.
Datele oficiale arată că numai în luna februarie a.c. au fost supuse analizei Consiliului de Mediere peste 750 de solicitări de autorizare.

Desfăşurarea şedinţelor de mediere

Mai multe despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de mediere, Nicoleta Munteanu, preşedinte al Centrului Internaţional de Mediere precizează că: “Nu există un barem de tarife pentru mediere. Clientul îşi alege mediatorul în funcţie de necesităţile lui.
Prima şedinţă va fi gratuită, în condiţiile în care se doreşte să se facă pe deplin înţeleasă, ambelor părţi, procedura de mediere.
În cadrul şedinţei de infor­mare, părţile vor obţine informaţii importante despre medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor, despre principiile medierii, cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, cât şi privitor la rolul mediatorului şi la avantajele pe care părţile le pot avea, dacă urmează procedura medierii. Abia după prima şedinţă, părţile vor conveni dacă doresc să continue”.

Medierea speţelor bancareMai multe despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/
Speţele bancare au un specific anume, legat, în spe­cial de faptul că reprezentanţii instituţiilor bancare nu pot decide, în timpul medierii decât în limita unui mandat primit.
În context, este de reţinut opinia preşedintelui Asociaţiei Române  a Băncilor, Radu Graţian Gheţea: “Mediul ban­car nu este doar un susţinător al medierii, ci insistă ca prima mediere să aibă loc la bancă, în absenţa unui mediator”.
Tudor Tatu, preşedintele Uniunii Mediatorilor Bancari, susţine că “atât Asociaţia Română a Băncilor, cât şi Banca Naţională a României, fac eforturi să introducă medie­rea în sistemul bancar, dar, din păcate s-a constatat că nu există o cultură destul de dezvoltată, atât în rândul clienţilor, cât şi al băncilor pentru folosirea procedurii medierii”.
ARB, alături de Uniunea Mediatorilor Bancari, este unul dintre promotorii medierii bancare.
Cu sprijinul ARB şi al Institutului Bancar Român, am pregătit două serii de cursanţi în ceea ce priveşte medierea bancară, proveniţi atât din rândul membrilor Uniunii Mediatorilor Bancari, cât şi din rândul altor mediatori, care au dorit să rămână independenţi.
Pentru îmbunătăţirea proce­durii respective, s-ar putea apela la formula «Mediere-Consiliere», presupunând declanşarea procedurii de mediere, iar dacă aceasta eşuează, să se treacă la pasul doi, respectiv – concilierea.
O altă metodă ar putea fi «Mediere-Arbitraj».
Dacă medierea eşuează, atunci se continuă cu arbitrajul şi nu se trece la instanţă, aceasta rămânând ultimul lucru la care să se apeleze în cazul în care ambele variante au căzut.
Un alt aspect necesar ar fi «evaluarea» evaluativă, dând posibilitatea mediatorului să facă o evaluare a litigiului, fără a fi necesară prezenţa părţilor, folosind datele din scripte şi emiţând o recomandare care poate fi, sau nu, respectată de părţi, aşa cum convin ele”.

Abia la început…

După cum sublinia preşe­dintele Centrului Internaţional de Mediere, în plan european, medierea este mult mai avansată decât în ţara noastră: “Printre motive – reticenţa nor­mală şi naturală la nou, nivelul de informare al cetăţenilor şi chiar delegarea competen­ţelor, o mentalitate mai greu de schimbat, respectiv mai bine încerci instanţa de judecată să rezolve o problemă, care, de cele mai multe ori, nu are o soluţie juridică, decât să încerci să găseşti o soluţie logică”.

obligativitatea medierii 

Începând cu data de 15 februarie 2013, instanţele solicită dovada participării celor aflaţi în litigiu, la şedinţa de informare.
Chiar dacă sancţiunea inadmisibilităţii va intra în vigoare, abia după 1 august a.c., va rămâne valabilă obligaţia generală de participare la şedinţa de informare asupra medierii.
Pentru perioada 15 febru­arie-1 august 2013, pentru sancţiunea neparticipării şi lipsa dovezii (certificat/proces-verbal, după caz) se aplică o amendă stabilită în cuantum de la 100 lei, la 1.000 lei.

http://www.tribuna.ro/stiri/economie/medierea-mai-ieftina-decat-justitia-85396.html

Mai multe despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

(Visited 229 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns