Press "Enter" to skip to content

Ce drepturi aveţi la mediere

M P 0

Medierea este o procedură independentă de instanță, dar care se desfășoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Legea acordă părților implicate într-un proces de mediere anumite drepturi. Acestea sunt :

–          să aleagă, să accepte sau să refuze un mediator;

–          să fie informate cu privire la procesul de mediere;

–          să accepte sau nu medierea;

–          să participe la un proces de mediere corect;

–          să fie asistate de avocat sau de alte persoane a căror prezenţă o consideră necesară, având acordul celeilalte părţi;

–          să mandateze terțe persoane să le reprezinte interesele în cadrul medierii și să negocieze pentru ei o înțelegere;

–          să beneficieze de serviciile unui mediator neutru şi imparţial, în condiţii de confidenţialitate;

–          să aibă control asupra deciziei, care să le reflecte interesele;

–          să se retragă din procedura medierii;

–          să semneze sau nu acordul de mediere, dacă înţelegerea la care s-a ajuns nu le mulţumeşte.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns