Press "Enter" to skip to content

Ce face medierea in procesul penal ?

M P 0

Legea nr. 202/2010 introduce un nou impediment la punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, constând în încheierea unui acord de mediere cu privire la latura penală a cauzei, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Este posibilă medierea cu privire la următoarele infracţiuni din Codul Penal:

–          lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.pen);

–          vătămarea corporală (art. 181 C.pen.);

–          vătămarea corporală din culpă [art. 184 alin. (1)-(4) C.pen.];

–          violarea de domiciliu [ art. 192 alin.(1) C.pen.];

–          violarea secretului corespondenţei (art. 195 C.pen.);

–          divulgarea secretului profesional (art. 196 C.pen.);

–          seducţia (art. 199 C.pen.);

–          furtul pedepsit la plângerea prealabilă (art. 210 C.pen.);

–          abuzul de încredere (art. 213 C.pen.);

–          gestiunea frauduloasă [art. 214 alin.(1) C.pen.];

–          distrugerea [art. 217 alin.(1) C.pen.];

–          tulburarea de posesie (art. 220 C.pen.);

–          abandonul de familie (art. 305 C.pen.);

–          nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art.307 C.pen);

–          tulburarea de folosinţă (art.320 C.pen);

Conform art. 58 alin.(2) din Legea 192/2006, acordul de mediere în care se consemnează înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice. Tot astfel, procedura medierii trebuie să se desfăşoare cu garantarea dreptului fiecărei părţi la asistenţă juridică şi interpret (procesul-verbal prin care se închide procedura medierii trebuie să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la aceasta), iar în cazul minorilor trebuie respectate garanţiile prevăzute în procedura specială penală.

      Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Conform art. 69 din Legea 192/2006, în situaţia în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor consemnată într-un acord de mediere, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală (autoritate de lucru mediat), chiar dacă ar mai fi încă în termenul legal de formulare a plângerii prealabile.

      Dacă procedura medierii se desfăşoară după începerea urmăririi penale, urmărirea prealabilă sau judecata se suspendă pe o perioadă de maxim 3 luni. În ipoteza în care, în acest interval de timp, părţile nu au ajuns la o înţelegere şi nu au semnat acordul de mediere, urmărirea penală, respectiv judecata se reiau.

      Având în vedere că declanşarea procesului penal a fost lăsată în unele cazuri la aprecierea persoanei vătămate, prin introducerea plângerii prealabile, aceasta cuprinde o dublă manifestare de voinţă a persoanei vătămate. În primul rând, constituie o încunoştiinţare a organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi, în al doilea rând, plângerea prealabilă dă expresie voinţei persoanei vătămate ca pentru acea infracţiune să fie desfăşurat un proces penal.

      Plângerea prealabilă trebuie formulată de persoana vătămată personal sau prin mandatar special, să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege şi să fie adresată organului competent. În cazul în care persoana este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, plângerea prealabilă se face de către reprezentanţii legali, caz în care, dacă apelează la procedura de mediere,  trebuie să fie însoţiţi de reprezentanţii legali.

Plângerea prealabilă trebuie formulată într-un termen de 2 (două) luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul, respectiv în cazul minorilor sau incapabililor, de la data la care persoanele îndreptăţite a reclama au ştiut cine este făptuitorul.

            Retragerea plângerii prealabile constituie unul din obiectele acordului de mediere în cauze penale. Retragerea plângerii prealabile trebuie să fie expresă şi se consemnează în acordul de mediere manifestarea unilaterală de voinţă a persoanei vătămate. În cazul în care există mai multe persoane vătămate, fiecare dintre ele trebuie să îşi manifeste expres retragerea plângerii prealabile, respectiv faţă de toţi participanţii la infracţiune, dacă sunt mai mulţi.

            În cazul în care persoana vătămată este surdo-mut, persoana vătămată trebuie să fie însoţită în procedura de mediere de interpret, nefiind suficientă declaraţia menţionată în acordul de mediere, deoarece mediatorul este obligat să comunice cu partea.

            Un alt obiect al acordului de mediere în cauze penale îl poate constitui împăcarea părţilor, care presupune un acord intervenit între persoana vătămată şi cel care a săvârşit infracţiunea, acord ce are ca scop stingerea conflictului.

            Nu pentru toate infracţiunile la care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţilor este posibil un acord de mediere care să aibă ca obiect împăcarea părţilor, ci numai în cazul în care aceasta este prevăzută expres de lege. De exemplu, la infracţiunea de viol, săvârşită în forma de bază (art. 197 al.1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, dar împăcarea părţilor nu este posibilă. În acest caz, conflictul se poate stinge prin retragerea plângerii prealabile.

            Împăcarea părţilor trebuie să fie personală, explicită, totală (atât cu privire la latura penală a infracţiunii, cât şi cu privire la latura civilă a cauzei), necondiţionată, definitivă.

            Spre deosebire de retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor îşi produce efecte numai cu privire la făptuitorul infracţiunii cu care s-a împăcat persoana vătămată sau reprezentantul acesteia.

            De asemenea, împăcarea părţilor poate interveni şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu, cum este cazul minorilor, sau în cazul infracţiunilor de loviri sau alte violenţe (art. 180 alin. 1,2) sau a infracţiunilor de vătămare corporală (art. 181 alin.1) asupra membrilor familiei.

Medierea are mai multe avantaje, care o fac preferabilă acţiunii în instanţă. Iată care sunt cele mai importante dintre acestea:

– Nu este costisitoare şi, în orice caz, costurile sunt mai mici decât cele pe care presupune un proces.

– Asigură rezolvarea rapidă a disputelor. O şedinţă de mediere poate dura în jur de 2 – 3 ore, iar procedura se poate finaliza chiar şi după prima şedinţă. Dacă sunt necesare mai multe şedinţe de mediere, acestea pot fi programate în zile succesive. Prin comparaţie, un proces poate dura ani de-a rândul, iar între termenele de judecată părţile aşteaptă luni de zile înfăţişarea în faţa instanţei şi, implicit, tranşarea disputei.

– Procedura de mediere nu se desfăşoară într-un cadru rigid, precum cel al şedinţelor de judecată, ceea ce facilitează dialogul şi exprimarea neîngrădită a punctelor de vedere şi voinţei ambelor părţi.

–  Medierea asigură confidenţialitate. Dacă în sala de judecată, de exemplu, amănunte ale vieţii intime sunt dezvăluite inevitabil întregii asistenţe, la mediere penibilul unor asemenea expuneri publice nu există.

– În cazul medierii părţile aflate în conflict participă în mod activ şi nemijlocit la rezolvarea disputei şi ajungerea la un acord. În cazul unui proces, judecătorul le va impune părţilor hotărârea sa.

– Mediatorul nu decide de partea cui este dreptatea şi este imparţial. Rolul său este acela de a ajuta părţile în conflict să discute deschis despre problema lor şi de a le ajuta să identifice soluţii viabile şi durabile. În final, mediatorul va ajuta părţile să redacteze înţelegerea la care au ajuns.

Sursa:http://www.medieredobrogea.ro/medierea-in-penal/

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu 

(Visited 68 times, 1 visits today)

Comments are closed.