Press "Enter" to skip to content

Ce noutati sunt in ceea ce priveste medierea

M P 0

Legea medierii a fost modificata in luna iulie prin Legea nr. 115/2012, publicata in Monitorul Oficial 462 din 9 iulie 2012.

Toate prevederile din acest act normativ, cu exceptia uneia singure, intra in vigoare la 1 octombrie.

Astfel, noile reglementari din Legea medierii dau posibilitatea partilor care au ajuns la o intelegere cu ajutorul unui mediator sa se prezinte in fata instantei pentru ca aceasta sa dea o hotarare care sa consfinteasca acordul de mediere.

“Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii”, se precizeaza in actul normativ.

Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.

Ca alternativa la hotararea instantei, partile pot apela la un notar, care sa autentifice hotararea lor.

Mai mult decat atat incepand de astazi,oricare dintre cele doua proceduri este imperativa in cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale. In oricare dintre aceste situatii, acordul de mediere redactat de catre mediator trebuie sa fie prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Daca nu se respecta aceasta regula, acordul de mediere este lovit de nulitate absoluta.

Aceasta reglementare se aplica de la 1 octombrie si in cazul in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar.

Noile dispozitii din Legea medierii extind si situatiile in care medierea poate fi folosita in ceea ce priveste conflictele de familie. Astfel, daca pana acum puteau fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune, de astazi incolo printre aceste situatii este mentionat expres si partajul bunurilor comune.

Odata cu modificarile aduse Legii medierii, acest act normativ contine si precizarea expresa ca cei care vor sa devina mediatori trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile impuse de lege (studii superioare, vechime in munca de cel putin 3 ani, capacitate deplina de exercitiu si din punct de vedere medical, absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor sau program postuniversitar de nivel master in domeniu, avizat de Consiliul de mediere).

O alta modificare importanta din Legea medierii este cea care impune justitiabililor sa participe la o sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata. Aceasta modificare, despre care AvocatNet.ro a scris mai multe aici, nu intra astazi in vigoare, ci la inceputul anului viitor, in 9 ianuarie.

Citeste mai mult: http://mediatorbucurestimustateanu.ro/sfaturi-mediere/

(Visited 27 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns