Press "Enter" to skip to content

Cum arata documentul fara de care nu vei mai putea incepe un proces?

M P 0

Din 2013 atat persoanele fizice, cat si cele juridice sunt obligate sa participe la o sedinta de informare privind medierea inainte de a ajunge in fata instantei de judecata. Indeplinirea acestei obligatii trebuie dovedita de justitiabili printr-un proces verbal eliberat de mediator. Va prezentam astazi modelul acestui document, dar si un ghid complet referitor la modul in care se va desfasura sedinta de informare.

Asa cum va informam recent, Legea nr. 115/2012, care modifica Legea medierii, instituie obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata. Aceasta formalitate prealabila unui proces este gratuita si nu implica parcurgerea intregii proceduri de mediere.

Noua obligatie a justitiabililor este prevazuta la art. 60 1, introdus in Legea Medierii, care prevede ca “in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii”.

Aceasta prevedere intra in 9 ianuarie 2013,  termen confirmat pentru AvocatNet.ro si de Roxana Stoian, consilier juridic al Consiliului de Mediere.

Consiliul de Mediere a adoptat intr-o sedinta de la finalul lunii septembrie un ghid informativ despre organizarea sedintei de informare privind medierea pentru aplicarea unitara a noilor prevederi.

Conform documentului publicat pe site-ul institutiei, sedinta de informare privind medierea, pentru care nu poate fi perceput niciun onorariu, trebuie sa explice in mod obligatoriu drepturile si obligatiile partilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, dar si efectele juridice ale acordului de mediere.

Ghidul precizeaza ca informarea se va face de acelasi mediator pentru toate partile, in sesiune comuna sau separata, iar mediatorii nu pot fi obligati sa faca informarea cu privire la mediere, avand dreptul de a refuza preluarea unui caz.

Dupa parcurgerea sedintei de informare, mediatorul va elibera un proces verbal de informare obligatorie tuturor partilor participante la sedinta (vezi modelul in fisierul atasat ). Documentul trebuie semnat atat de mediator, cat si de toate partile participante la sedinta.

“Indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate, mediatorul va elibera procesul verbal de informare doar dupa ce acesta este semnat de toate partile  aflate in conflict, care sunt sau urmeaza sa fie parte intr-un litigiu”, arata Consiliul de Mediere, care mai precizeaza ca ca procesul verbal de informare trebuie redactat integral de mediator la calculator, urmand sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

 • antet cu datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei;
 • numar de inregistrare al procesului verbal (mediatorii vor fi obligati sa tina un Registru special cu numere de inregistrare ale proceselor verbale de informare);
 • datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea;
 • data, ora si locul sedintei de informare;
 • partile participante cu toate datele de identificare;
 • obiectul conflictului si numarul dosarului, daca este cazul;
 • decizia partilor in urma informarii si motivarea privind necontinuarea procedurii de medierii;
 • semnaturile partilor si a mediatorului.

Consiliul de Mediere explica in ghidul aprobat la finalul lunii septembrie ca, in cazul in care la mediator se prezinta numai una dintre parti, aceasta are doua posibilitati la dispozitie pentru a aduce si celelalte parti la sedinta comuna referitoare la mediere: fie personal , fie prin intermediul mediatorului. In cazul in care alege a doua varianta, solicitantul va plati mediatorului costul acestui serviciu.

Mai exact, in aceasta a doua situatie, solicitantul va incheia cu mediatorul un contract de pregatire a medierii (premediere). In baza acestui contract, mediatorul va trimite celeilalte parti o invitatie cu confirmare de primire pentru a participa la sedinta de informare, impreuna sau separat cu justitiabilul care s-a prezentat deja la mediator.

“Contractul de premediere se incheie la solicitarea scrisa a uneia dintre parti avand ca obiect transmiterea unui invitatii catre partea, respectiv partile, indicate de solicitant, in cederea prezentarii la o data  si o ora convenita impreuna cu mediatorul pentru informarea obligatorie si gratuita“, se mai arata in Ghidul elaborat de Consiliul de Mediere.

Acest contract trebuie sa contina in mod obligatoriu:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului;
 • obiectul contractului: demersuri pentru invitarea celorlalte parti la sedinta de informare;
 • numarul dosarului si instanta, daca este cazul;
 • partile invitate si datele de contact ale acestora indicate de solicitant;
 • data, ora si locul stabilite pentru informarea prealabila obligatorie;
 • pretul serviciului (contractului);
 • datele de identificare si de contact ale mediatorului.

Dupa semnarea contractului, mediatorul va face toate formalitatile pentru convocarea celorlalte parti implicate in conflict la sedinta de informare. Concret, mediatorul va transmite invitatia prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii, iar partea solicitanta trebuie sa furnizeze  toate datele necesare contactarii celeilalte parti.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea participarii la procedura informarii prealabile obligatorii.

In cazul in care dupa demersurile legale realizate de mediator, partile convocate refuza in scris sau nu se prezinta de doua ori la rand la sedinta de informare asupra medierii, mediatorul va elibera solicitantului un document din care sa reiasa toate demersurile pe care le-a realizat pentru convocarea celeilalte parti, atasand si copii dupa confirmarile de primire a invitatiilor transmise. Documentul nu reprezinta procesul verbal de informare prealabila obligatorie, ci va reprezenta doar o informare redactata in 2 exemplare originale, semnate numai de mediator.

“Acest document scris eliberat de mediator solicitantului are scopul de a dovedi instantei de judecata faptul ca solicitantul a fost de buna credinta si a incercat invitarea partii adverse avand in vedere indeplinirea obligativitatii de participare comuna la  procedura de informare prealabila obligatorie conform art. 60^1 din lege“, prevede Ghidul.

Intr-o asemenea situatie, instanta de judecata va fi cea care decide daca va incepe procesul sau daca va trimite partile la mediator pentru indeplinirea  procedurii de informare obligatorie.

Ce nu s-a luat in calcul?

Desi nu au intrat inca in vigoare, noile prevederi pun deja o multime de probleme de implementare. Intr-o intalnire a Consiliului de Mediere, a Consiliului Superior al Magistraturii si a Minsterului Justitiei, reprezentantii celor trei institutii au constatat o serie de deficiente in aplicarea noilor prevederi, dar si posibilele solutii.

Potrivit unui proces verbal redactat in urma acestei intalniri si publicat de judecatorul Cristi Danilet, una dintre probleme este ca legea 115/2012 face trimitere la patru articole din Noul Cod de procedura civila, iar intrarea in vigoare a acestuia s-a amanat pentru 1 februarie 2013, astfel ca se impune amendarea urgenta, cel mai indicat prin OUG, a legii nr. 115/2012.

De asemenea, reprezentantii celor trei institutii au propus alcatuirea unor liste cu mediatori disponibili pentru a face informare, care sa fie inaintate organelor judiciare, in conditiile in care este posibil ca nu toti mediatorii din Tabloul Mediatorilor sa fie dispusi sa faca sesiuni de informare, mai ales ca nu pot pretinde niciun fel de onorariu pentru aceste sedinte.

Oficialii au mai aratat ca sedinta de informare trebuie sa se realizeze, pe cat posibil, in prezenta ambelor parti si sa aiba loc in fata aceluiasi mediator, altfel nu se implineste scopul legii, acela de a se convinge partile sa accepte in final medierea.

“Ca urmare, trebuie asigurata prezenta paratului fie de catre reclamant (pe cheltuiala sa), fie prin invitatie trimisa de catre mediator (pe cheltuiala reclamantului). Numai daca ambele parti participa la sedinta de informare se poate elibera de catre mediator dovada ceruta de lege, altfel documentul eliberat cum ca sedinta de informare nu a avut loc trebuie sa contina explicatia imposibilitatii si atasata dovada invitarii paratului”, se mai arata in procesul verbal citat.

Reprezentantii Consiliului de Mediere, ai MJ si CSM au mai aratat ca sanctiunea neindeplinirii procedurii prealabile a informarii cu privire la mediere nu este clara, explicand ca:

 • daca reclamantul, eventual si paratul, accepta medierea si nu merg la sedinta de informare, pot fi amendati (conform legii 202/2010), dar cauza ar trebui sa se deruleze in continuare;
 • daca paratul este invitat la mediere si nu da curs invitatiei, nu poate fi sanctionat;
 • daca reclamantul depune actiunea, respectiv victima depune plangerea prealabila si declara expres sau tacit ca refuza sa urmeze procedura de informare, legea ar trebui sa prevada in mod expres sanctiunea inadmisibilitatii cererii.

Nu in utimul rand, oficialii celor trei institutii au mai identificat o serie de probleme de desfasurare a sedintei de informare in cateva situatii particulare, pentru care nu au gasit inca solutii. Spre exemplu, nu s-a stabilit ce se intampla cand paratul are domiciliul in alta localitate/tara sau daca reclamantul care doreste informarea nu cunoaste adresa paratului. In mod similar, autoritatile nu au decis inca cum se desfasoara o sedinta de informare cand partile sunt foarte numeroase si ce se intampla daca partile contacteaza simultan mediatori diferit.

Aici gasiti modelul de PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE

(Visited 39 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns