Press "Enter" to skip to content

Cum este reglementata procedura medierii in dreptul UE

M P 0

Uniunea Europeana promoveaza activ metode de solutionare alternativa a litigiilor, cum ar fi medierea. Actul normativ ce constituie fundamentul acestei proceduri este Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala.

Incurajarea utilizarii medierii faciliteaza solutionarea litigiilor si ajuta la evitarea problemelor, timpului si costurilor asociate litigiilor solutionate in instanta, ceea ce permite cetatenilor accesul la drepturile legale in mod eficient.

Directiva privind medierea se aplica litigiilor transfrontaliere in materie civila si comerciala. Aceasta se refera la litigii in care cel putin una dintre parti isi are domiciliul intr-un alt stat membru decat cel al oricarei alte parti la data la care partile convin sa recurga la mediere sau la data la care o instanta decide recurgerea la mediere.

Principalul obiectiv al acestui instrument juridic este acela de a incuraja recurgerea la mediere in statele membre.

In acest sens, directiva include cinci norme fundamentale:

  • Obliga statele membre sa incurajeze formarea mediatorilor si sa asigure o inalta calitate a medierii.
  • Confera fiecarui judecator dreptul de a invita partile la un litigiu sa recurga intai la mediere daca acesta considera ca aceasta este recomandabila, date fiind circumstantele cauzei.
  • Prevede ca acordurile rezultate in urma medierii pot deveni executorii daca ambele parti solicita acest lucru. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin aprobarea de catre o instanta sau prin autentificarea de catre un notar public.
  • Garanteaza faptul ca medierea are loc intr-o atmosfera de confidentialitate. Prevede ca mediatorul nu poate fi obligat sa furnizeze probe in instanta cu privire la cele petrecute pe parcursul medierii, intr-un litigiu ulterior intre partile la respectiva mediere.
  • Garanteaza ca partile nu isi pierd dreptul de a se adresa instantei ca urmare a perioadei de derulare a medierii: termenele de introducere a unei actiuni in instanta sunt suspendate pe perioada medierii.

Mai multe informatii despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

 

(Visited 23 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns