Press "Enter" to skip to content

De la 1 februarie, procesele vor trece mai întâi pe la mediator!

M P 0
  • Incepând cu luna viitoare, instanţele de judecată nu vor mai primi cereri dacă părţile nu vor dovedi că s-au informat măcar despre varianta rezolvării amiabile a conflictului

Aveţi de gând să deschideţi un proces de divorţ sau să vă daţi în judecată angajatorul? Ei bine, trebuie să ştiţi că de la 1 februarie nu o veţi mai putea face, dacă nu treceţi întâi pe la mediator. Instanţele nu vor mai primi acţiunile decât dacă faceţi dovada că v-aţi informat cu privire la posibilitatea de a vă rezolva conflictul în mod amiabil, fără a mai apela direct la judecător. Din luna octombrie 2012, procedura informării privind medierea a devenit obligatorie pentru părţi, dar nu era sancţionabilă. Prin OUG 90 din 12.12.2012, publicată în Monitorul Oficial 878/21.12.2012, s-au corelat prevederile din Legea Medierii cu cele ale noului Cod de Procedură Civilă care va intra în vigoare de la 1 februarie 2013, astfel încât instanţele vor respinge orice acţiune pentru care nu s-a îndeplinit procedura informării privind medierea, aplicând sancţiunea inadmisibilităţii.
”Informarea este gratuită, părţilor prezentându-li-se noţiunea de mediere, drepturile lor, avantajele medierii, rolul mediatorului. Numai în urma acestei şedinţe de informare părţile vor decide dacă urmează calea medierii pentru rezolvarea conflictului sau vor merge mai departe, la instanţă. În cazul în care părţile aleg medierea, vor încheia un contract de mediere, iar dacă nu, mediatorul le va elibera, după caz, actele cu care se va putea face dovada, la instanţă, că a fost îndeplinită procedura”, precizează Anca Simona Cînepă, preşedintele Camerei Mediatorilor Galaţi.
Astfel, dacă la informare participă ambele părţi implicate în conflict, se va elibera un certificat de informare, iar dacă numai una dintre părţi se prezintă şi cealaltă nu dă curs invitaţiei mediatorului, atunci se va emite un proces verbal care constituie dovada în faţa instanţei că a fost îndeplinită procedura prealabilă. În cazul în care părţile decid să îşi rezolve conflictul prin mediere, la final înţelegerea lor va fi consfinţită printr-un acord cu care se vor prezenta, după caz, fie la notar pentru autentificare, fie la instanţă.

Avantajele medierii

Medierea vine cu o serie de avantaje, cele mai multe fiind, indiscutabil, de partea părţilor. Iată care sunt beneficiile rezolvării amiabile a conflictelor:
– costuri mai mici (nu se datorează taxe de timbru);  În majoritatea cazurilor, taxa de timbru plătită anterior demarării procedurii medierii se returnează, dacă părţile ajung la un acord şi nu mai este necesară intervenţia instanţei de judecată. O singură excepţie există de la această reglementare şi anume taxa de timbru plătită în cazul transferului de proprietate, care nu se mai returnează.
– rezolvarea mai rapidă a disputei;
– flexibilitatea procedurii de mediere;
– asigurarea unui cadru privat de discuţii;
– confidenţialitatea medierii;
– implicarea activă şi nemijlocită a părţilor în procesul de mediere;
– relansarea relaţiilor dintre părţi;
– şanse mai mari ca părţile să ajungă la o înţelegere;
– prin mediere se reduce numărul cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, organelor de urmărire şi cercetare penală;
– acolo unde legea permite împăcarea părţilor, cei aflaţi în conflict pot ajunge la propria lor rezolvare a disputei;
– mai puţine plângeri împotriva soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale sau de aplicare a unei amenzi administrative;
– prevenirea unor conflicte viitoare care să ajungă pe rolul instanţei datorită nerezolvării conflictului de la rădăcina sa;
– îmbunătăţirea actului de justiţie prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze şi posibilitatea de concentrare asupra cauzelor de o complexitate mai mare;
– părţile pot apela la mediere atât anterior cât şi ulterior declanşării unui conflict în instanţă, la organele de cercetare sau urmărire penală în cauzele în care împăcarea părţilor este posibilă prin lege, atât din proprie iniţiativă, cât şi la sugestia acestor organe sau instanţe;
– în cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţele sau organele de cercetare penală vor lua act de această voinţă a părţilor, pronunţând o soluţie corespunzătoare cu dorinţa acestora;
– mediatorul nu decide cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s-a întâmplat şi nu caută vinovaţi. El ajută participanţii să discute deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabile. În final, mediatorul va ajuta părţile să scrie înţelegerea la care acestea au ajuns;
– chiar dacă prezenţa avocaţilor în desfăşurarea procedurii de mediere nu este obligatorie, rolul avocaţilor este însă unul foarte important, ei informând clienţii asupra procedurii de mediere, putându-i ajuta în alegerea mediatorului, asistându-i la mediere, ajutând la redactarea înţelegerii rezultată din mediere.

Cauzele care pot fi rezolvate la mediere

Conflictele care pot fi rezolvate la mediere şi pentru care, implicit, este obligatorie procedura informării prealabile, vin din cele mai diverse domenii. Astfel, veţi putea apela la un mediator dacă vreţi să divorţaţi, aveţi o divergenţă legată de exercitarea unui drept de proprietate sau aţi fost victima unei agresiuni.
Drept civil: grăniţuiri, revendicări, pretenţii, evacuări, obligaţii de a face, partaje, raporturi locative, etc.
Dreptul familiei:  divorţuri, partaje bunuri comune, încredinţări minori etc.
Dreptul penal: infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Iată care sunt acestea: infracţiunea de lovire sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală din culpă, violarea de domiciliu, ameninţarea, seducţia, furturile la plângerea prealabilă, abuzul de încredere, distrugerea – art. 217. alin. 1. Cod penal, tulburarea de posesie, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor, tulburarea folosinţei locuinţei.
Dreptul comercial: somaţii de plată, pretenţii etc.
Litigii de muncă: drepturi băneşti, desfacerea contractului individual de muncă etc.
Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Unde găsim un mediator?

Listele mediatorilor autorizaţi sunt afişate pe site-ul Consiliului Naţional de Mediere, www.cmediere.ro, la secţiunea “Tablouri/liste” sau la instanţele de judecată. În fiecare oraş, asociaţiile profesionale au afişate la instanţe, alături de tablourile avocaţilor, câte un tablou care cuprinde numele şi datele de contact ale mediatorilor afiliaţi.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns