Press "Enter" to skip to content

Dovada participării la informare, solicitată în toate procesele aflate pe rolul instanței la 15 februarie

M P 0

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4/2013 ce vizeaza Codul de procedura civila, precum si alte acte normative conexe, se aduc modificari si cu privire la mediere.

Aceste modificari nu sunt majore, avand in vedere faptul ca OUG nu face altceva decat sa proroge intrarea in vigoare a unor dispozitii.

Modificarile aduse de OUG nr. 4/2013, referitoare la mediere sunt:

1.  obligativitatea instantelor de a solicita dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii intra in vigoare odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila, adica la 15 februarie 2013;

2. sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata va fi aplicata de la 1 august 2013, proceselor incepute dupa 1 august 2013;

3. pentru perioada 15 februarie – 1 august, sanctiunea neparticiparii la sedinta de informare si implicit lipsa dovezii (certificat/proces-verbal, dupa caz) este amenda prevazuta de Noul Cod de procedura civila, stabilita in cuantum de la 100 la 1000 lei.

4. se naste intrebarea: in cadrul caror procese va solicita instanta dovada participarii la sedinta de informare de la 15 februarie?

Dat fiind faptul ca OUG nu prevede nimic in acest sens iar celelalte dispozitii nu fac alte referiri, cand lega nu distinge, intelegem ca instanta va trebui sa ceara dovada participarii la sedinta de informare  in toate procesele aflate pe rol la 15 februarie precum si in toate procesele ce urmeaza a fi declansate, dar in domeniile impuse de lege (cf. art. 60 ind. 1).

Astfel, fiind modificat art  2 alin. 1 ind. 2 prin OUG nr. 4 (prin modificarea art. III din OUG nr. 90/2012), in sensul ca ”Dispozitiile art.  2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 2013″, va ramane in vigoare obligatia generala de participare la sedinta de informare in toate procesele (indiferent de momentul declansarii lor, in conditiile in care legea nu distinge) aflate pe rolul instantei la 15 februarie, in domeniile stabilite de art. 60 ind.1.

Obesrvatii referitoare la sanctiunea stabilita de NCPC, prin art. 187 alin. 1 pct. 1, litera f), referitor la refuzul partii de a participa la sedinta de informare. 

Noul Cod de procedura civila prevede:

Art. 187. – (1) „Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel:

1. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei:

f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii;”

La momentul instituirii acestei sanctiuni, nu erau in vigoare dispozitiile Legii nr. 192/2006 care prevedeau obligativitatea participarii la sedinta de informare si de aceea legiuitorul a conditionat sanctionarea refuzului (de a participa la sedinta de informare) de acceptarea partii.

In conditiile in care, de la momentul instituirii sanctiunii, a fost reglementata obligativitatea participarii la sedinta de informare (Legea nr. 115/2012, OUG nr. 90/2012 precum si OUG nr. 4/2013), logica ne spune ca sanctiunea va putea fi aplicata fara conditionarea amintita, cu atat mai mult cu cat legiuitorul face trimitere la alte dispozitii cu privire la mediere, dispozitii care nu mai prevad ca facultativa participarea la sedinta de informare.

Prin urmare, dovada participarii la sedinta de informare trebuie depusa in toate procesele aflate pe rolul instantei de judecata, incepand cu 15 februarie 2013, pentru ca partea/partile sa nu fie sanctionate cu amenda judiciara cuprinsa intre 100 si 1.000 lei. 

Cu alte cuvinte, pana la 1 august nu va fi aplicata sanctiunea inadmisibilitatii in schimb, se va putea aplica amenda, pentru neparticiparea la sedinta de informare, potrivit rationamentelor anterior expuse.

De asemenea, daca initial sanctiunea inadmisibilitatii a fost stabilita pentru procesele declansate odata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 90/2012 (21 decembtie 2012), potrivit noilor modificari, inadmisibilitatea se va aplica dupa 1 august 2013, dosarelor declansate la  1 august 2013 (in domeniile stabilite de art. 60 ind. 1 din Legea 192 nr./2006).

Ca atare,  pana la 1 august 2013, va putea fi aplicata sanctiunea cu amenda dar in toate procesele aflate pe rolul instantei la 15 februarie (in domeniile amintite), daca partile (fie reclamant, fie parat) nu pot face dovada participarii la informare cu privire la avantajele medierii. 

Fănuța LIȘMAN http://www.juridice.ro/242129/dovada-participarii-la-informare-solicitata-in-toate-procesele-aflate-pe-rolul-instantei-la-15-februarie.html

(Visited 37 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns