Press "Enter" to skip to content

Dreptul la mediere

M P 0

Medierea in timpul unui proces penal este posibila, pe latura penala, pentru un numar restrans de infractiuni, de la inceputul lunii februarie, de cand au intrat in vigoare Noul Cod penal (NCP) si Noul Cod de procedura penala (NCPP). Aceste infractiuni sunt cele pentru care este necesara plangerea prealabila sau pentru care este posibila impacarea. In schimb, pe latura civila, medierea in timpul unui proces penal este posibila pentru orice tip de infractiune, insa numai cu privire la pretentiile civile.

Incepand cu data de 1 februarie 2014, de cand au intrat in vigoare noile Coduri penale, se aplica si dispozitiile Legii nr. 255/2013 care modifica Legea nr. 192/2006 cu privire la medierea si organizarea profesiei de mediator, dand o importanta majora institutiei medierii penale.

Inainte de a incepe prima audiere in fata organelor judiciare, partilor si subiectilor procesuali principali trebuie sa li se comunice ca au dreptul la un mediator, asa cum este prevazut in art. 83, lit g, art. 101, alin 2, lit b, art. 112, alin 2, lit b din NCPP. In plus, victima si infractorul pot incheia intelegeri cu privire la pretentiile civile, fie direct intre ele, tranzactie, fie prin intermediul unui tert, mediator autorizat, conform dispozitiilor art. 23 alin 1 din NCPP.

Medierea se va desfasura dupa regulile obisnuite in materie civila

V-ar mai putea interesa si:

Efectele juridice ale medierii in procesele penale

Medierea ii ofera infractorului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere asupra actiunii sau inactiunii ce i se reproseaza, capacitatea de a constientiza gravitatea actiunii sale negative, raul produs victimei si, implicit, sansa de a-l repara.

Astfel, medierea in cauzele penale este benefica, atat pentru instante, cat si pentru partile aflate in conflict. Totusi, medierea nu se poate face daca victima nu poate accepta reconcilierea cu agresorul sau nu reuseste sa depaseasca emotional evenimentele care au declansat conflictul, ambele situatii nefiindu-i imputabile intrucat, din punct de vedere psihologic, aceasta nu se simte confortabil si nu are capacitatea deplina de a negocia direct cu cel care a tulburat-o intr-un mod violent.

Mai exact, pe de o parte, medierea se va desfasura dupa regulile obisnuite in materie civila, instanta pronuntand o hotarare de expedient. Latura civila a unui proces penal poate fi obiect al unui acord de mediere indiferent de natura infractiunii.

Pe de alta parte, medierea penala reprezinta o forma prin care se realizeaza justitia restaurativa si se bazeaza, in principal, pe dialogul dintre victima si infractor. In plus, medierea in cauze penale trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret.

Acordul incheiat intre parti pe latura civila a procesului penal va conduce la solutionarea actiunii civile potrivit vointei partilor, iar in latura penala a procesului va constitui un element ca judecatorul sa dispuna renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, ori sa retina circumstantele atenuante, avand ca efect reducerea pedepsei cu o treime. In plus, judecatorul poate sa dispuna eliberarea conditionata a celui inchis in penitenciar, inainte de executarea in intregime a pedepsei.

Acordul de mediere se incheia doar pentru infractiunile urmaribile

Acordul de mediere produce efecte cu privire la infractiunile urmaribile, la plangerea prealabila sau pentru care e posibila impacarea. In acest caz, incheierea unui acord de mediere impiedica inceperea sau continuarea procesului penal, producand astfel efecte, atat pe latura civila, cat si pe latura penala.

In plus, partile pot apela la mediere in patru faze distincte:

inainte de inceperea procesului penal;

in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii penale prealabile;

in timpul fazei de urmarire penala;

in timpul fazei procesuale.

Daca medierea se face inainte de inceperea procesului penal si partea vatamata se impaca astfel cu faptuitorul, nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

In cazul in care medierea se face in termenul prevazut de lege, pentru introducerea plangerii penale prealabile, prescriptia dreptului de a depune plangere penala sau de a inainta actiune catre instanta competenta se suspenda pe perioada desfasurarii medierii, dar nu mai mult de 30 de zile. In plus, daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila, in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

In urmarirea penala, acordul de mediere poate impiedica inceperea procesului penal

Daca acordul de mediere intervine in faza de urmarire penala, procurorul este obligat, conform legii, sa opreasca procedurile penale, iar partile vor trebui sa supuna acordul validarii, fie prin autentificare la notar, fie consfintirii acestuia pe cale judecatoreasca. Potrivit articolului 159 din NCP, este posibila impacarea partilor pentru infractiunile urmaribile la plangerea prealabila si la cele din oficiu.

In plus, acordul de mediere poate constitui un element important pentru ca procurorul sa renunte la urmarirea penala si sa acorde infractorului un termen de 9 luni in care sa indeplineasca obligatiile asumate prin acord, dupa cum se mentioneaza in art. 318 alin. 1 si alin. 2 din NCPP. Daca obligatiile asumate de parti, prin acordul de mediere, nu vor fi indeplinite, procurorul poate aplica sanctiunea revocarii masurii dispuse, respectiv renuntarea la urmarirea penala, conform art. 318 alin. 3 si alin. 4 din NCPP.

In faza de judecata, se va lua act de acordul de mediere care astfel poate fi pus in executare si inculpatul va fi achitat. Daca insa cauza este deja dedusa judecatii, instanta va putea pronunta o sentinta de condamnare cu executare in penitenciar, retinand doar ca si circumstanta atenuanta cu efect obligatoriu de reducere a pedepselor legale cu o treime “eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii”, potrivit articolului 75 alin. 2 din NCP. Tot astfel, in anumite situatii, se poate dispune de catre instanta suspendarea conditionata a executarii pedepsei, asa dupa cum prevad dispozitille art. 91 din NCP, renuntarea la aplicarea pedepsei in conditiile prevazute de art. 80 – 82 din NCP sau amanarea aplicarii pedepsei in conditiile prevazute de art. 83 – 90 din NCP.

De asemenea, dispozitiile prevazute in acordul de mediere vor fi examinate de catre instanta, in cadrul procedurii de verificare a conditiilor, pentru a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei si amanarea aplicarii pedepsei, care printre criteriile care privesc persoana infractorului  prevad si „eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, potrivit art. 91 alin.1 lit d), art. 80 alin. 1 lit. b), respectiv art. 83 alin. 1 lit. d) din NCP.

Pentru infractiunile pentru care nu este posibila impacarea partilor, procesul penal continua sub aspectul laturii penale, dar acordul de mediere poate solutiona latura civila a cauzei. In plus, daca partile aleg medierea, suspendarea procesului este facultativa. Totusi, daca procesul este suspendat, aceasta perioada nu poate depasi 3 luni.

Mai exact, in cazul acestor infractiunii, procesul penal se deruleaza sub aspectul laturii penale, dupa regulile obisnuite, iar sub latura civila se va da efect acordului de mediere penala.

V-ar mai putea interesa si:

Infractiuni la care se aplica medierea

Prescriptia se suspenda, pe perioada procedurii de mediere

Termenul de prescriptie a dreptului la actiune sau a inaintarii plangerii penale se suspenda, pe perioada procedurii de mediere, si se calculeaza, incepand cu data semnarii contractului de mediere pana la inchiderea procedurii de mediere, indiferent de cum s-a finalizat aceasta, se mentioneaza in art. 49 din Legea 192/2006.

Atentie! Acceptarea participarii la informare ori la semnarea contractului de premediere nu suspenda prescriptia.

Partile nu pot fi constranse sa apeleze la mediere, nu sunt obligate sa parcurga procedura informarii si nu vor fi supuse vreunei sanctiuni, daca nu doresc sa apeleze la aceasta procedura. Medierea penala devine posibila in cazul infractiunilor pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa cum se scrie in art. 67 alin. 2 din NCPP. De altfel, NCP cuprinde 30 de infractiuni de acest gen, pe langa cele 7 din legile speciale.

Cum se opereaza suspendarea urmarii penale?

Acordul de mediere se trimite organului judiciar in original si in format electronic.

Partile trebuie sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a confirma intelegerea. O exceptie de la prezentarea in fata organului judiciar pentru confirmarea intelegerii apare, atunci cand acordul de mediere a fost autentificat de parti la notar.

Prezentarea contractului de mediere de catre parti suspenda urmarirea penala sau, facultativ, judecarea cauzei.

In plus, procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa depunerea procesului-verbal, in original si in format electronic. Prin acest proces-verbal, mediatorul constata inchiderea procedurii de mediere: fie partile s-au impacat, fie nu au ajuns la un consens.

De asemenea, mediatorul are obligatia sa transmita procesul-verbal organului judiciar, in maximum 3 luni de la data la care a fost semnat contractul de mediere.

Procesul-verbal prin care se inchide procedura medierii trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta juridica a unui avocat si de serviciile unui interpret, dupa caz, si sa se mentioneze daca au renuntat expres la aceste drepturi.

V-ar mai putea interesa si:

Impacare, penal, mediere.Medierea in procesul penal

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu -0768.511.900

(Visited 327 times, 1 visits today)

Comments are closed.