Press "Enter" to skip to content

finantistii.ro :Medierea, etapa premergatoare obligatorie pentru orice proces

M P 0

Stiri despre mediere :finantistii.ro :Medierea, etapa premergatoare obligatorie pentru orice proces.

De la 1 octombrie 2012, persoanele fizice sau juridice care vor sa deschida un proces vor fi obligate sa parcurga o procedura prealabila de mediere a conflictului. Inainte de a introduce o actiune in instanta, partea care are aceasta initiativa va trebui sa-si invite adversarul la solutionarea conflictului pe cale amiabila, in fata unui mediator.

Chiar si partile care au deja un proces pe rol vor trebui sa treaca prin aceasta procedura. Aceasta obligativitate a fost instituita prin legea nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Medierea este o metoda alternativa de solutionare a litigiilor pe cale amiabila, cu ajutorul unei persoane specializate in calitate de mediator. Desi aceasta institutie a fost reglementata inca din 2006, cu scopul de a mai degreva instantele, medierea a fost destul de greu adoptata de justitiabili. In 2011 instantele au incuviintat 1.525 de medieri in timpul proceselor, fata de doar 258 de medieri in anul anterior, se arata in Raportul pe 2011 privind starea justitiei, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

In scopul de a impulsiona justitiabilii sa recurga la mediere, la inceputul acestui an CSM a propus instituirea unor norme privind obligativitatea partilor, in anumite tipuri de litigii, de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la mediere. De asemenea au fost identificate modalitati de motivare a partilor dintr-un litigiu de a apela la mediere, cum este gratuitatea fazei de informare si restituirea taxei de timbru, in cazul proceselor incepute.

Aceste propuneri au fost adoptate prin Legea 115/2012 care intra in vigoare la 1 octombrie. Noua reglementare prevede ca „partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii”.

Aceasta nu inseamna ca partile vor fi obligate sa parcurga toata procedura medierii inainte de declansarea unui proces, ci doar la o sedinta de informare cu privire la posibilitatile de mediere a conflictului. Procesul nu va putea incepe, respectiv continua, fara parcurgerea acestei etape, in cadrul careia mediatorul va informa partile cu privire la procedura de mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile, explicandu-le beneficiile acesteia in raport cu situatia concreta, astfel incat acestea sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza daca vor sau nu sa urmeze procedura medierii. Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
Procedura sedintei de informare

In primul rand, partile aflate in conflict vor trebui sa-si aleaga un mediator care sa le faca informarea cu privire la posibilitatile de solutionare a conflictului pe calea medierii. Acestea se pot prezenta impreuna la acelasi mediator sau fiecare isi poate alege propriul mediator.

Insa de cele mai multe ori se va prezenta doar partea care doreste initierea procesului. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei sau nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

In urma acestei informari, fiecare parte va hotari daca accepta medierea sau va merge pe calea instantei. Aceasta hotarare va fi consemnata de mediator intr-un proces verbal.

Din ianuarie 2013, odata cu cererea de chemare in judecata partea interesata va trebui sa prezinte instantei procesul verbal, ca dovada a faptului ca participat la sedinta de informare. Si paratul va trebui sa prezinte dovada ca a participat la aceasta procedura. Daca nu a raspuns invitatiei celeilalte parti inainte de intentarea actiunii in justitie, instanta ii va solicita, in timpul procesului, sa participe la procedura de informare si sa faca dovada acestui fapt.
Litigiile in care este obligatorie sedinta de informare

Partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele cauze:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute de art 999- 1018 din Codul de procedura civila privind ordonanta de plata sau cererile cu valoare redusa.
g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
Deciziile pe care le pot lua partile

Daca sedinta de informare a avut loc inainte de inceperea procesului, partile pot hotari sa accepte medierea sau sa mearga pe calea instantei. Daca au acceptat medierea pana la final, insa nu au cazut la un acord, se pot duce sa-si rezolve conflictul in instanta. Daca inainte de introducerea cererii de chemare in judecata partile ajung la un acord de mediere, acestea se pot prezenta in fata instantei cu acordul pentru a fi incuviintat, fara a mai fi obligate sa prezinte dovada efectuarii informarii.

Insa legea spune ca sedinta de informare este obligatorie inclusiv pentru partile aflate intr-un proces care este deja pe rol la data de 1 octombrie 2012. In aceasta situatie, partile vor putea lua decizia medierii sau a continuarii procesului. In cazul in care au acceptat medierea, insa nu au ajuns la un acord, partile pot continua procesul inceput in instanta.
Cat costa medierea

Pentru sedinta de informare a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, mediatorul nu poate pretinde onorariu. Daca partile hotarasc sa continue procedura medierii si sa-si solutioneze conflictul in acest fel, acestea vor negocia un onorariu cu mediatorul. Potrivit legii, onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.
Cum se desfasoara medierea

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere. Acesta trebuie sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti.

Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii. Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului. Daca este cazul, procedura se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de parti.

Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre parti, de catre avocatii sau reprezentantii acestora, de catre specialistii prezenti precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Procedura de mediere se inchide, dupa caz:
a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns