Press "Enter" to skip to content

Informarea obligatorie si gratuita privind medierea, este o prevedere extrem de sanatoasa

M P 0

Reporter: Cum apreciati introducerea, de la 15 februarie 2013, a informarilor obligatorii privind medierea?
Alina Gorghiu: Nu mai sunt de ani buni obiectiva atunci când vine vorba de mediere, dar pot sa va raspund, sper eu cu o doza mare de realism, ca aceasta noutate din legislatia româneasca, adica informarea obligatorie si gratuita privind medierea, este o prevedere extrem de sanatoasa.

Practica la nivel mondial demonstreaza ca medierea are o sansa de reusita de aproximativ 60% – 80% în acele situatii în care partile se prezinta la mediere.

Din pacate, România are o cultura litigioasa. Majoritatea cetatenilor traiesc cu impresia ca singura solutie în vederea rezolvarii unui conflict este introducerea unei actiuni în instanta.

În ciuda acestei tendinte, statisticile arata ca românii nu au încredere în sis-temul de justitie din România. Timpul lung de solutionare a proceselor, cos-turile ridicate, solutia, de multe ori perceputa ca nedreapta, pronuntata de instanta, sunt cel mai adesea motivele care stau la baza acestei neîncrederi.

Eforturile depuse în ultimii ani în promovarea medierii ca alternativa la justitia statala s-au dovedit insuficiente, existând în continuare un decalaj semnificativ între perceptia cetatenilor români fata de mediere si perceptia cetatenilor din state precum Franta, SUA sau Marea Britanie fata de aceasta modalitate de solutionare a conflictelor.

În acest context, era nevoie de o masura la nivel legislativ prin care cetatenii sa fie informati, cu titlu gratuit, de posibilitatea apelarii la mediere.

Reporter: Vor fi instantele de judecata mai libere datorita acestei proceduri? Va fi redus numarul de procese?
Alina Gorghiu: În ceea ce priveste numarul de litigii de pe rolul instantelor de judecata, trebuie sa mentionez faptul ca obligativitatea sedintei de informare nu influenteaza în mod direct numarul de dosare de pe rolul instantelor.

Medierea este si ramâne o procedura voluntara. Cu toate acestea, este evident ca o parte din cetatenii care participa la aceste sedinte de informare vor alege sa-si solutioneze conflictele prin mediere si, astfel, se va reduce implicit numarul de dosare de pe rolul instantelor de judecata.

Reporter: Prima sedinta de mediere va fi gratuita. Cum vor stabili mediatorii tarifele pentru celelalte sedinte?
Alina Gorghiu: Daca ambele parti se prezinta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii si sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, acestea vor încheia cu mediatorul un contract de mediere în care vor mentiona onorariul mediatorului.
La finalul sedintei de informare, mediatorul va elibera fiecarei parti un certificat de informare, indiferent daca acestea sunt de acord sau nu sunt de acord sa încheie contractul de mediere.
La acest moment nu exista tarife minimale sau maximale, astfel partile pot negocia cu mediatorul onorariul. Daca partile nu sunt de acord cu onorariul solicitat de mediator, acestea se pot adresa unui alt mediator pentru efectuarea sedintei de mediere.

Reporter: Credeti ca va creste numarul mediatorilor din România datorita acestei proceduri?
Alina Gorghiu: În mod cert numarul mediatorilor va creste, cred în acelasi timp ca este nevoie de adoptarea urgenta a statutului profesiei de mediator si de o supraveghere constanta a membrilor acestei profesii de catre Consiliul de Mediere, pentru a evita intrarea în profesie a unor persoane slab pregatite si cu o reputatie îndoielnica.

Reporter: De ce este medierea un proces benefic pentru România?
Alina Gorghiu: Medierea reprezinta un mijloc de asigurare a pacii sociale, un factor de echilibru si un indicator al nivelului de civilizatie a unei natiuni. În contextul actual, în care tensiunile din societate sunt din ce în ce mai mari, în parte si din cauza aces-tei crize economice, medierea apare ca o solutie salvatoare.

Reporter: Cum se prezinta medierea în alte tari, comparativ cu tara noastra?
Alina Gorghiu: La nivel mondial, medierea a evoluat în mod diferit. O trecere în revista a reglementarilor existente în statele membre UE arata ca exista diferente semnificative între aceste state.
Exista state cu traditie în solutionarea conflictelor prin mediere, în acest sens un exemplu relevant îl constituie Franta si Marea Britanie dar si state în care desi medierea a fost introdusa relativ recent aceasta a dobândit un rol semnificativ într-un timp relativ scurt. Astfel, în Italia, în perioada martie 2011 – octombrie 2012 a existat o reglementare care prevedea obligatia partilor de a parcurge procedura medierii în anumite tipuri de litigii (a nu se confunda cu obligativitatea sedintei de informare), iar în aceasta perioada, din cele aproximativ 130.000 de cazuri mediate, 50% s-au finalizat cu încheierea unui acord de mediere.
Cu toate acestea, medierea ramâne o procedura facultativa în majoritatea statelor din UE.
Nu va pot prezenta date statistice cu privire la procentul litigiilor solutionate prin mediere la nivel european, însa în SUA, potrivit unui studiu efectuat în cadrul a 126 companii de top din SUA de catre Institutul International pentru Prevenirea si Solutionarea Conflictului si dat publicitatii în data de 20 aprilie 2007 la New York, aproximativ 98% din cazurile pe care le-au avut acestea, au fost solutionate înainte de a se ajunge în instanta, fiind evident faptul ca aceste companii prefera sa îsi solutioneze conflictele pe cale amiabila.
De asemenea, în Dallas si Houston, cele mai mari orase din Texas, multi judecatori au început sa ceara medierea celor mai multe dintre cazurile lor. Majoritatea cazurilor se solutioneaza prin mediere. Chiar daca nu se cunosc pe larg statistici despre rezultatele medierii, rezultatele obisnuite arata ca procentul de reusita a mediatorilor din Texas este de 80%.
Pornind de la certitudinea ca medierea comerciala este un succes în SUA (cel mai dezvoltat mediu economic din lume, venind din urma cu pasi repezi China) si ca majoritatea litigiilor se solutioneaza înainte de a se ajunge în sala de judecata, putem privi cu optimism impactul viitor al medierii în România. Important este ca mediul juridic autohton sa aiba deschiderea necesara si sa încurajeze aceasta modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila.

Reporter: Ce impact are amânarea aplicarii sanctiunii inadmisibilitatii pentru reclamantii care nu fac dovada participarii la sedinta de informare des-pre mediere?
Alina Gorghiu: Din punctul meu de vedere, nu exista un conflict între posibilitatea aplicarii de catre instanta de judecata a amenzii în cazul prevazut la art. 187 lit. f) din noul Cod de procedura civila si sanctiunea inadmisibilitatii prevazuta de O.U.G. 90/2012.
Art. 187 lit. f) din noul Cod de procedura civila se refera la posibilitatea instantei de judecata de a aplica amenda în acele situatii în care partile au acceptat recomandarea instantei de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii si ulterior una din parti, sau ambele parti, nu se prezinta la aceasta sedinta de informare. Este vorba despre acele litigii în cazul carora nu este obligatorie participarea, înainte de introducerea unei actiuni în instanta, la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.
În consecinta, amânarea intrarii în vigoare a sanctiunii inadmisibilitatii va determina existenta unei obligatii de a participa la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, începând cu data de 15 februarie, fara însa ca aceasta obligatie sa fie însotita de o sanctiune.

Reporter: Exista restrictii privind libera circulatie a serviciilor de mediere asa cum exista în cazul celor juridice?
Alina Gorghiu: Atât sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, cât si medierea propriu-zisa se pot realiza doar de o persoana având calitatea de mediator.
Pot fi mediatori persoanele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au capacitate deplina de exercitiu (au 18 ani împliniti si nu sunt puse sub interdictie);
b) au studii superioare;
c) au o vechime în munca de cel putin 3 ani;
d) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu au fost condamnate definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
f) au absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) au fost autorizate ca mediator de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare;
Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, dobândesc calitatea de mediator dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mediatorii pot sa îsi desfasoare activitatea pe tot teritoriul României, indiferent de locul în care au stabilit sediul social.
În ceea ce priveste persoanele cu o alta cetatenie decât cea a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, Legea 192/2006 face distinctie între situatia în care acestia doresc sa desfasoare în Româ-n-ia activitatea de mediere cu caracter ocazional si situatia în care doresc sa desfasoare aceas-ta activitate cu caracter permanent.
Daca doresc sa îsi desfasoare activitatea cu caracter ocazional, acest lucru poate fi realizat pe baza atestatului dobândit în statul din care provin, cu înstiintarea Consiliului de Mediere.
Cetatenii straini (n.r. altii decât cetate-nii Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European sau ai Confederatiei elvetiene) care au atestat care certifica calitatea lor de mediatori si care doresc sa desfasoare cu caracter permanent activitatea de mediere în România, trebuie sa obtina echivalarea diplomei lor de catre Ministerul Educatiei si autorizarea Consiliului de Mediere.

http://www.medierenet.ro/2013/02/18/alina-gorghiu-informarea-obligatorie-si-gratuita-privind-medierea-este-o-prevedere-extrem-de-sanatoasa/#.USNjXh1A0bA

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 41 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns