Press "Enter" to skip to content

La ce sunt buni mediatorii si ce conflicte pot rezolva pe cale amiabila

M P 0

1 octombrie 2012 reprezintă o dată de referință pentru sistemul judiciar din România,datorită intrării în vigoare a Legii 115/2012, ce modifică și completează Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Noua lege instituie obligaţia, în sarcina părţilor, ca procedură prealabilă la instanţa de judecată, de a se informa cu privire la avantajele pe care le poate oferi medierea în soluţionarea litigiului respectiv, participând în acest sens la o şedinţă de informare.

Medierea, „activitate de interes public” potrivit prevederilor art.4 din Legea 192/2006, oferă o reală alternativă la sistemul clasic de justiţieurmărind atât degrevarea instanţelor de judecată prin reducerea timpilor de soluţionare a litigiilor civile şi, în parte, penale, cât și, în egală măsură, satisfacerea intereselor persoanelor aflate în conflicte ce fac obiectul medierii.

Având în vedere primele două articole ale Legii 192/2006, respectiv:

(1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile,

medierea reprezintă o modalitate elegantă și rapidă de soluționare a conflictelor, diferendelor, disputelor, litigiilor .

Medierea este pretabilă unui larg domeniu de conflicte, pe care îl definește Legea 115/2012, astfel:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevezute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64,

“Art. 64

(1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:

a) continuarea casatoriei;

b) partajul de bunuri comune:

c) exercitiul drepturilor parintesti;

d) stabilirea domiciliului copiilor;

e) contributia partilor la intretinerea copiilor;

f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii.”;

c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca executorie de deschiderea a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;

g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Membrii Centrului de Mediere Ploiești, în calitate de mediatori autorizați, salută intrarea în vigoare a Legii 115/2012.

 

Preşedinte,

Mediator Anda Păuşan

 

(Visited 52 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns