Press "Enter" to skip to content

Mediator juridic

M P 0

Mediatorul, în multe dintre situații nu este jurist, astfel ca, în ceea ce privește legalitatea acordului, mediatorul are numai obligația de a îndruma părțile în condițiile art. 59 din Lege.
Prin urmare, mediatorul nu poartă răspunderea legalității acordului de mediere. De aceea, în aceste situații, se va putea cere o consiliere juridică în vederea întocmirii acordului sau părțile pot supune acordul, în vederea controlului de legalitate, fie instanței, fie notarului, după caz. Desigur că nimic nu oprește un birou de mediere să ofere consultanță juridică, încheind în acest sens un contract de colaborare cu un jurist, cabinet de avocat, etc.

Totuși, în opinia mea, în acele situații în care părțile aleg un mediator care are și pregătire juridică (suficient sa fie absolvent de drept), luând în considerare și acest aspect privind pregătirea (alegerea devenind intuitu personae) apreciez că în această ipoteză mediatorul va putea da sfaturi pertinente părților cu privire la întocmirea acordului de mediere, angajându-și astfel și răspunderea.

De fapt, mediatorul, la cererea partilor, va intocmi el acordul de mediere dar, in acest caz, el nu mai poate face abstractie de pregatirea sa juridica. Mai mult decat atat, legea arata, la art. 58 alin. 2, in mod expres faptul ca „Întelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice …”. Ca atare, ma voi folosi de cunostintele mele juridice pentru a respecta intru totul legea.

Mentionez faptul ca legea prevede posibilitatea ca mediatorul sa intocmeasca el acordul de mediere. La art. 58, alin 1, teza a doua (asa cum a fost modificat prin Legea 370/2010) „De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.” 

In plus, atrag atentia asupra faptului ca pregatirea juridica a mediatorului este utila numai la intocmirea acordului de mediere si nu in cadrul procesului efectiv de mediere, in gasirea solutiilor.

Dat fiind faptul ca in urma articolului
„Acordul de mediere – autentificare notariala sau incuviintare din partea instantei?”, am primit deja reactii, asteptam si opiniile altor colegi asupra acestui aspect.

(Visited 57 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns