Press "Enter" to skip to content

Mediatorii își apără drepturile: Avocații și notarii nu pot fi mediatori fără pregătire de specialitate

M P 0

Medierea își face loc în rândul profesiilor din România, ca parte a sistemului de soluționare a litigiilor prin alte forme decât cele judiciare, însă conturarea cadrului legislativ creează controverse și dispute în rândul mediatorilor, avocaților și judecătorilor. În timp ce în alte țări europene, meseria de mediator este una clară și necontopită cu cea de avocat sau notar, în România deputații au decis că orice avocat  li notar poate fi mediator, chiar și fără o pregătire în domeniu.
Consiliul de Mediere cere deputaților să respingă amendamentul adus OUG 90/2012 privind medierea, potrivit căruia avocații și notarii dobândesc atribuțiile specifice profesiei de mediator fără o pregătire de specialitate, considerând că acesta încalcă prevederile directivei europene. Potrivit reprezentanților Consiliului de Mediere, Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, Cameră decizională, a avizat, în 20 iunie, propunerea legislativa pentru modificarea OUG 90/2012, care modifică și completează Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, printr-un amendament ce prevede că notarii și avocații dobândesc, fără nicio formalitate, respectiv fără o pregătire de specialitate în managementul conflictelor, comunicare, tehnici de negociere și în teoria și practica medierii, atribuții specifice profesiei de mediator. În opinia acestora, amendamentul încalcă prevederile Directivei 52/2008/CE a Parlamentului European, care arată că poate deveni mediator orice persoană, indiferent de profesie, cu condiția ca statele membre să asigure o formare inițială și continuă a mediatorilor, pentru a putea desfășura o mediere eficientă, imparțială și competentă față de părți. Reprezentanții Consiliului de Mediere consideră că amendamentul adus OUG 90/2012 creează “o discriminare inadmisibilă”, atât raportat la celelalte profesii juridice, cât și la profesiile nonjuridice, “ceea ce conduce, în mod direct, la o gravă inechitate”.  Vicepreședintele Consiliului de Mediere, Daniel Șuștac, a declarat duminică, într-o conferință de presă, că avocații sunt, prin natura meseriei lor, de partea clienților lor. Acesta a precizat că un avocat nu poate deveni de drept mediator, ci trebuie să parcurgă niște pași, respectiv să asiste la cursuri de inițiere, iar apoi la cursuri de profesionalizare. Președintele Consiliului de Mediere, Dorin Valeriu Bădulescu, a declarat că în cei zece ani de când este implementată meseria de mediator în România, peste 90 la sută dintre părțile mediate au ajuns la înțelegeri ferme, eficiența fiind una foarte mare. El a adăugat că prețurile ocazionate de procesul de mediere se ridică la doar cinci la sută din prețul generat de o acțiune clasică în justiție.
Reprezentanții Consiliului de Mediere au mai susținut că demersul legislativ, care creează privilegii pentru avocații și notarii care au o vechime de cinci ani de la data definitivatului, nu a fost adus la cunoștința persoanelor interesate și nici Consiliului de Mediere, care nu a avut posibilitatea să-și exprime punctul de vedere. Reprezentanții Consiliului de Mediere au menționat că Ministerul Justiției s-a opus adoptării acestei modificări legislative în Comisia juridică a Camerei Deputaților, iar Consiliul Superior al Magistraturii susține ideea că profesia de mediator este nonjuridică.

Irina Tracy

(Visited 75 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns