Press "Enter" to skip to content

Mediere pentru penal

M P 0

Medierea nu este un proces care trebuie să determine vinovăţia sau inocenţa părţilor implicate într-un conflict prin intermediul mediatorului. Rolul mediatorului este de a susţine părţile în definirea şi clarificarea problemelor aflate în dispută, de a facilita procesul de comunicare, ajutându-le să înţeleagă sursa neînţelegerilor dintre ele şi, totodată, le oferă posibilitatea alegerii unei căi de urmat conformă cu interesele acestora.

Se poate apela la procedura de mediere în faza de urmărire penală sau
în cursul judecăţii. Mai mult, se poate realiza acest lucru şi în perioada
anterioară înaintării plângerii prealabile sau începerii procesului întrucât legea
medierii prevede această modalitate ca alternativă de soluţionare a conflictelor.
Trebuie menţionat expres că medierea se aplică, în general, în cauzele
penale ce privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii
prealabile sau împăcarea parţilor înlătură răspunderea penală.64 Nici în restul
cauzelor penale medierea nu este exclusă putându-se soluţiona, pe această
cale, o multitudine de aspecte survenite în cadrul procesului penal (de
exemplu, soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, ce se poate realiza în
orice fel de cauză penală prin mediere).
Partea vătămată, făptuitorul sau orice alt participant în procesul penal
nu poate fi obligat să apeleze la mediere, aceasta fiind o procedură
eminamente facultativă.

Dacă părţile îşi soluţionează conflictul prin mediere înaintea începerii
procesului penal, partea vătămată nu va mai sesiza pentru infracţiunea
respectivă organele de cercetare penală sau instanţa de judecată, iar în
situaţia în care medierea este iniţiată chiar în termenul de introducere a
plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii.
Dacă părţile aflate în conflict se împacă nu mai este necesară
implicarea organelor de cercetare penală sau instanţa de judecată.
Există situaţii în care părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, cazuri în
care partea vătămată poate introduce plângerea prealabilă în termenul legal,
termen care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de
închidere a procedurii de mediere. Se socoteşte în acest caz şi termenul scurs
înainte de suspendare.

Se poate apela la procedura de mediere şi după începerea urmăririi
penale sau a judecăţii. În aceste cazuri cercetarea penală sau judecata se
suspendă de la data prezentării de către părţi a contractului de mediere.
Suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni de la data semnării
contractului de mediere. Suspendarea încetează în momentul în care
procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de lege
chiar dacă nu au trecut 3 luni. Termenul de 3 luni este aplicabil şi pentru
cazurile în care medierea nu este finalizată în acest termen.
Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie a
procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere.66
Dacă, prin procesul-verbal, se constată că părţile nu s-au împăcat,
procesul penal se reia din oficiu.67 În cazul în care procesul-verbal nu se
comunică, procesul penal se reia din oficiu după expirarea termenului de 3 luni
indicat anterior.
Datorită avantajelor concrete pe care le prezintă, este imperios necesar
ca atât organele de cercetare penală, cât şi instanţa de judecată, în cazurile în
care acest fapt impune, să sfătuiască părţile să apeleze la mediere.

De cele mai multe ori, prin introducerea plângerii prealabile, partea
vătămată doreşte acordarea de daune pentru prejudiciul creat, deci,
satisfacerea unor interese de ordin patrimonial, sau încetarea unor acţiuni de
tulburare a atributelor de proprietate şi folosinţa liniştită a unor bunuri.
Experienţa demonstrează că părţile aflate în conflict se îndreaptă cu
încredere spre procedura soluţionării amiabile, conştientizând beneficiile
conferite prin economia de timp, de stres emoţional, de cheltuieli chiar, spre
deosebire de procedura judiciară clasică, bucurându-se atunci când, cu
asistenţa specialistului, ajung soluţii proprii acceptate de fiecare parte a
disputei.

În cazul în care s-a apelat la mediere, după începerea urmăririi penale
sau a judecăţii, cercetarea penală sau judecata se suspendă de la data
prezentării de către părţi a contractului de mediere.

Sursa:http://mediatorpenal.ro/medierea-in-penal/

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu

(Visited 76 times, 1 visits today)

Comments are closed.