Press "Enter" to skip to content

Medierea in scoala

M P 0

Soluţionarea disputelor dintre elevi

Discuţia în vedere soluţionării este puternic ritualizată şi decurge şi patru etape:

1. Introducere: Salut, clarificarea scopurilor, numirea principiilor – păstrarea secretului şi a neutralităţii – , explicarea procesului de soluţionare, explicarea regulilor de discuţie, căderea de acord asupra demarării discuţiilor.

2. Explicaţii: raport, rezumat, întrebări, exprimarea problemelor, determinarea gradului de implicare în conflict, trecerea la următoarea fază.

3. Soluţii: estimarea posibilităţilor de soluţionare, înregistrarea posibilităţilor de soluţionare, alegerea soluţiilor, căderea de acord asupra unei soluţii.

4. Acord: înregistrarea celor asupra cărora s-a căzut de acord, semnarea acordului, adoptarea acordului.  Acordul va fi de ex. conţinut într-un formular special de soluţionare a conflictelor.

Educaţie pentru pace


Etape în cadrul soluţionării unei dispute la şcoală

Metodele clasice de soluţionare a conflictelor pot fi combinate şi cu proceduri de arbitraj.

bullet

la început, părţile conflictuale vor încerca să îşi soluţioneze diferendul după propriile metode (după regulile învăţate).

bullet

dacă părţile conflictuale nu vor reuşi să îşi rezolve singure problemele, colegii de şcoală vor trebui să îi ajute.

bullet

dacă nici această variantă nu se va dovedi de succes, atunci va trebui să intervină un cadru didactic.

bullet

dacă nici această variantă nu va rezolva problema, cadrul didactic va trebui să joace rolul de arbitru şi să dea un verdict.

bullet

Verdictul dat de arbitru serveşte ca motivare extrinsecă pentru ca elevii să înveţe să găsească singuri o soluţie, posibil fiind ca cele două părţi să agreeze mai puţin verdictul decât o soluţie proprie a problemei.

bullet

în cazurile mai serioase, funcţia de soluţionare a conflictelor şi verdictele vor fi date, ca ultimă instanţă, de directorul şcolii.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns