Press "Enter" to skip to content

Medierea, o alternativă de soluţionare a problemelor, preferată de români

M P 0

În ultima vreme medierea a fost foarte mult mediatizată. Atât în presa centrală cât şi în cea locală. Membrii Consiliului de Mediere şi mediatorii autorizaţi deopotrivă au făcut eforturi pentru a aduce la cunoştinţa cetăţenilor cît mai multe informaţii cu privire la procedura şi avantajele medierii. Medierea, aşa cum am punctat într-un articol anterior, conform statisticilor, a devenit pentru foarte mulţi oameni o alternativă de soluţionare a disputelor preferată.
Desigur că mai trebuie să treacă ceva timp până oamenii vor căpăta deplină încredere în procedura medierii. Probabil încă sunt persoane care nu au auzit despre această procedură relativ nouă în ţara noastră, în special în mediul rural, unde informaţia ajunge ceva mai greu, dar ajunge, pentru că acum aproape toată lumea deţine variate mijlocae de informare .Depinde însă şi de interes, pentru că, în general, suntem atenţi la lucrurile care prezintă interes pentru noi.
Pentru o mai bună înţelegere şi în completarea a ceea ce m-am străduit să explic până acum în materialele scrise, voi face o recapitulare succintă şi voi veni şi cu elemente noi.

Ce este medierea?

Medierea reprezintă un proces de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate ca mediator .Medierea este o procedură voluntară şi este opţiunea părţilor dacă aleg această procedură sau merg pe calea justiţiei.
Medierea este reglementată prin Legea nr. 192/ 2006 , pentru exercitarea şi organizarea profesiei de mediator.
Medierea a fost folosită cu succes în SUA, încă de acum câteva zeci de ani, devenind metoda preferată a cetăţenilor de soluţionare a disputelor, datorită avantajelor pe care le prezintă. Treptat, medierea a fost adoptată şi de alte state, şi a pătruns în Europa, fiind deja folosită la scară largă de populaţia celor mai multe state europene.

Cum funcţionează medierea? 

Două sau mai multe părţi care se află în conflict convin să încerce, cu ajutorul unui mediator, să-ţi soluţioneze problemele.

Unde are loc medierea?

Medierea are loc într-un cadru informal, privat, unde părţile participante sunt asistate, ghidate de către mediator înspre un mod de dialog şi comunicare constructiv.

Argumente pentru a alege medierea

Oamenii erau obişnuiţi, în mod tradiţional, să meargă la instanţa de judecată ori de câte ori se ivea un conflict şi acolo să se judece, să se lupte pentru că fiecare dintre ele considera că dreptatea trebuie să fie de partea lui.
Introducerea medierii ca alternativă de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor, a adus o oportunitate în viaţa oamenilor, iar foarte mulţi au înţeles că procesul judiciar este consumator de timp, de energie şi resurse financiare, generator de stress emoţional . Alegând medierea, sunt evitate tensiunile pe care le creează procedura formală, contradictorie, din procesul judiciar. Medierea asigură confidenţialitate, nu există public asistent ca în sala de judecată, părţile pot discuta lejer, iar discuţiile purtate şi modul de soluţionare a conflictului nu va fi făcut public decât prin voinţa exclusivă a părţilor. Părţile şi mediatorul, precum şi orice persoană prezentă în biroul de mediere, vor semna un acord de confidenţialitate.
Relaţiile interpersonale, relaţiile de afaceri se pot menţine şi ulterior procesului de mediere, se pot chiar îmbunătăţi sau reface, deoarece medierea separă oamenii de problemă şi, dacă la început ei sunt unul împotriva celuilalt, ca urmare a dialogului, a negocierilor, şi a identificării nevoilor şi intereselor lor, ei vor lupta împreună împotriva problemei.
Foarte des în dispute, sentimentele personale sau emoţiile ajung să se confunde cu problemele juridice de fond şi joacă un rol important în alimentarea conflictului.
Medierea vine în întâmpinarea celor care doresc să menţină colaborarea, parteneriatele, relaţiile de orice natură.
Nu este de ignorat faptul că, de pildă în materie comercială, plata unei câtimi din datorie poate salva firma de la faliment, că este posibilă eşalonarea plăţilor sau compensarea.
Dacă părţile aleg medierea, taxa de timbru plătită pentru învestirea instanţei se va restitui părţilor, cu excepţiile prevăzute de lege.
Cu privire la hotărârea pronunţată de instanţa de judecată, nu există certitudini ale faptului că hotărârea ar putea fi favorabilă cuiva.
Agenda mediatorului se poate adapta la agenda părţilor.

În ce tipuri de conflicte poate fi folosită medierea?

Medierea poate fi utilizată în aproape orice tip de dispută şi oriunde există drepturi de care părţile pot dispune, conform legii. De exemplu: dezacordurile cu privire la contracte, datorii, afaceri, împărţirea bunurilor, construcţii, conflicte de vecinătate, cele care privesc dreptul de proprietate, asigurări, vătămare corporală, concediere abuzivă, malpraxis, domeniul protecţiei consumatorului etc.
Medierea este extrem de utilă în cazurile de dreptul familiei: custodia minorilor, partajarea bunurilor soţilor, desfacerea căsătoriei, stabilirea obligaţiei de întreţinere etc.
Este de luat în considerare medierea atunci când părţile doresc un proces flexibil şi informal, atunci când există probleme peste care nu se poate trece cu ignoranţă, când fiecare parte are nevoie de ceva de la cealaltă parte, când ambele părţi au interesul de a menţine o relaţie, de faceri sau de altă natură, când cazul este unul complex şi necesită o soluţie creativă, iar părţile preferă să soluţioneze conflictul în privat

Cât durează procesul de medeire?

Medierea poate dura o perioadă relativ scurtă, depinzând de natura şi complexitatea cazului, de disponibilitatea părţilor spre colaborare şi compromis. Ideal este, iar acest lucru se întâmplă în cele mai multe cazuri, ca medierea să se desfăşoare într-o singură şedinţă, care poate dura până la câteva ore şi care include sesiuni comune, cu toate părţile şi sesiuni separate, cu fiecare parte implicată în conflict.

Cine stabileşte detaliile acordului?

Spre deosebire de procesul judiciar, unde soluţia este impusă de judecător, în procesul de mediere soluţia este cea convenită de părţi. Acordul de mediere reflectă numai voinţa părţilor şi, ceea ce stabilesc în acordul încheiat, va trebui respectat întocmai.

Care este rata de succes a medierii?

Medierea, cum am spus, este pretabilă aproape oricărui tip de conflict. În cele mai multe cazuri se ajunge la o înţelegere şi se încheie un acord de mediere Desigur că medierea nu este totuşi un panaceu universal, iar dacă părţile nu doresc şi nu găsesc puterea de a schimba lucrurile în bine, nu doresc să ajungă la un compromis, mediatorul nu le poate impune nici să rămână în mediere şi cu atât mai puţin nu le poate impune o soluţie.
Ideea este ca părţile să încerce, ceea ce contează este dorinţa de a se aşeza la masa negocierii şi a discuta, chiar dacă nu vor ajunge la un consens. De multe ori, chiar şi cei mai pesimişti oameni reuşesc să se înţeleagă , atunci când devin conştienţi de interesele lor. Mediatorul este special instruit pentru a acorda părţilor asistenţa necesară în procesul de comunicare, de negociere şi el depune orice diligenţă pentru a menţine deschise liniile de comunicare între părţi, oferă ajutor puternic în clarificarea faptelor şi a problemelor, ajută la generarea de opţiuni pentru rezolvarea problemelor. El stabileşte regulile de bază , cum ar fi conduita respectuoasă a părţilor şi disciplina dialogului.

Unde se desfăşoară medierea?

Ca regulă, procesul de mediere se desfăşoară în biroul mediatorului. În mod excepţional, dacă mediatorul acceptă, medierea poate avea loc şi în alt loc, de principiu într-un cadru neutru.
Părţile, împreună cu mediatorul sunt aşezate la masa medierii, într-o atmosferă confortabilă, prietenoasă.
Pentru participanţii la negociere sunt disponibile băuturi calde , ceai şi cafea .

Au nevoie părţile de avocat la mediere?

Nu este necesar ca părţile să fie asistate de avocaţi, însă părţile au acest drept. Cazurile în care părţile preferă asistenţa avocatului sunt de regulă acelea în care există deja un proces pe rolul instanţei, atunci când există un posibil dezechilibru de putere între părţi sau de educaţie, dacă există o miză foarte mare a conflictului.

Iniţierea medierii şi alegerea mediatorului

Ca regulă, părţile trebuie să cadă de acord asupra mediatorului ales. Părţile se pot prezenta împreună la mediator sau, doar una din părţi, de regulă reclamantul, care va mandata mediatorul să invite cealaltă parte la mediere, furnizându-i acestuia datele necesare expedierii unei scrisori recomandate şi a altor posibilităţi de comunicare. Cu ocazia prezentării la mediator a părţii care doreşte să iniţieze medierea, partea va face o cerere de mediere, în care va descrie pe scurt şi obiectul conflictului. Mediatorul va încheia cu partea un contract de pregătire a medierii (de premediere), în două exemplare originale, dintre care unul va fi remis părţii, iar celălat va rămâne la dosar. De asemenea, partea care se prezintă la mediator şi doreşte să iniţieze procesul de mediere, va furniza mediatorului datele de contact ale celeilalte părţi pentru pentru ca mediatorul să poată expedia invitaţia la mediere, să poată contacta telefonic cealaltă parte şi, dacă există avocat angajat în cauză, este necesar ca partea să înştiinţeze mediatorul despre acest aspect şi să ofere datele de contact ale acestuia. Mediatorul poate fi selectat de pe tabloul mediatorilor autorizaţi, care este postat pe site-ul Consiliului de mediere, dar şi la sediul instanţelor de judecată şi al instituţiilor publice.
Uneori, oamenii aleg mediatorul ca urmare a unei recomandări personale sau a unui avocat.
Procesul de mediere poate fi condus de doi mediatori, având loc o co-mediere.

Cât costă medierea?

Costul medierii variază, în funcţie de mediator, de natura şi complexitatea cazului , însă există loc de negociere cu privire la cuantumul onorariului. Costul medierii se împarte în mod egal între părţi, dar acestea pot conveni ca doar una dintre ele să achite onorariul.

Tipuri de mediere după numărul de mediatori:
– mediere simplă – este procedura de mediere pe care o conduce un singur mediator;
– comediere – este procedura de mediere pe care o conduc doi mediatori, simultan sau alternându-şi intervenţiile, participând activ la facilitarea procesului. Mediatorii mai noi pot beneficia de pe urma co-medierilor efectuate împreună cu mediatori experimentaţi.

după asistarea părţilor aflate în conflict:
– toate părţile sunt asistate/reprezentate;
– cel puţin una dintre părţi este asistată/reprezentată;
– nici o parte nu este asistată sau reprezentată

după stadiul în care se află conflictul:
– conflict dedus judecăţii;
– conflict neaflat în procedura contencioasă.

după natura conflictului:
– civil;
– comercial;
– familie;
– penal;
– protecţia consumatorului etc.;

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 49 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns