Press "Enter" to skip to content

Medierea obligatorie în Republica Cehă

M P 0

Calea de urmat: Legea nr 202/2012 

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Republica Cehă a depus toate eforturile pentru a transpune directiva 2008/52/CE privind medierea în materie civilă și comercială in propria legislatie nationala.

Noua Lege a Medierii ( legea 202/2012 ) a intrat in vigoare la la 1 septembrie 2012. Întrucât punerea în aplicare a directivei a fost semnificativ întârziată (articolul 12 alineatul (1) a impus statelor membre să-l finalizeze înainte de 21 mai 2011), Legea face parte din legile de mediere cele mai cuprinzătoare și detaliate în Europa. 

Cu toate ca medierea a fost foarte cunoscuta Republica Cehă, Legea își propune să stabilească un cadru juridic adecvat și astfel sa creasca în mod semnificativ cantitatea de cazuri soluționate prin mediere. Până de curând, ca și în alte jurisdicții din Europa Centrală, în temeiul legii medierea din Cehia a fost reglementata în contextul penal al cazurilor victimei-infractor de Legea cu privire la probațiune și Serviciul Mediere, nr 257/2000 .) 

Legea actuala prevede un regim juridic aplicabil medierii si în materie civilă. Printre caracteristicile sale cele mai importante sunt următoarele: 

– Caracterul obligatoriu al primei sedinte de mediere (care poate dura nu mai mult de trei ore), în cazul în care a ordonat astfel de către o instanță (secțiunea 100 alineatul (3) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată); instanța poate suspenda, apoi lucrările sale pentru până la trei luni; 

– Relativ cerințe stricte pentru “mediatori înregistrate” (registru trebuie să fie păstrată de către Ministerul Justiției): învățământ universitar, cu o diploma de master, care trece examenul mediatorului, alte cerințe (secțiunea 16 din Lege); 

– Sancțiuni explicite administrative (inclusiv amenzi de până la 100.000 CZK (aprox. 4000 euro) pentru o încălcare de o serie de drepturi mediatorului, inclusiv confidențialitatea păstrarea sau funcțiile documentare, o amendă în același cuantum pot fi percepute la un individ folosind titlul “mediator social”, deși nu sunt înscrise în registru (secțiunile 25 și 26 din lege). 

În concluzie, timpul va arăta dacă noua Lege va stabili un succes “calea de urmat” pentru mediere în Republica Cehă. În timp ce medierea obligatorie este încă foarte rară în Europa (cu doar câteva excepții, inclusiv modelul italian cel mai cunoscut), va fi interesant pentru a vedea modul în care această regulament funcționează în practică.

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2012

 

(Visited 80 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns