Press "Enter" to skip to content

Medierea obligatorie va elibera instanţele de judecată

M P 0

Interviu cu doamna Nicoleta Munteanu, preşedinte al Centrului Internaţional de Mediere
Reporter: Cum apreciaţi introducerea, din februarie 2013, a informărilor obligatorii privind medierea?
Nicoleta Munteanu: Clientul are nevoie de o noţiune de bază în ceea ce priveşte medierea. Sunt convinsă că la tribunal, în momentul în care va fi îndrumat către mediere, va fi luat prin surprindere, iar cand va primi toate informaţiile necesare, nu va înţelege ce este medierea sau ce presupune această modalitate de soluţionare a disputelor. Ca variante de informare există deja pe piaţă cărţi, articole şi broşuri, centre de mediere sau asociaţii de mediere. Dar dacă cetăţeanul de rând nu a fost obligat să recurgă la această variantă până acum, sunt foarte puţini cei care au fost interesaţi, iar cei care cunosc câte ceva despre subiect ştiu, de fapt, prea puţin. Consider că abia acesta este momentul în care medierea în România va ajunge la nivelul celorlalte state.
Reporter: Vor fi instanţele de judecată mai libere datorită acestei proceduri? Va fi redus numărul de procese?
Nicoleta Munteanu: Bineînţeles. Sunt foarte multe procese în tribunal bazate doar pe neînţelegere. Iar medierea are exact acest scop.
Mediatorul va interveni într-o dispută, ca parte neutră, care nu are autoritate sau, mai bine zis, putere de decizie, va fi imparţial la problemele ce vor face natura medierii, va asista părţile în expunerea problemelor, va facilita comunicarea între cele două părţi şi îi va ajuta să îşi găsească o soluţie pentru problemele care i-au adus în această situaţie. Înţelegerea dintre părţi va fi făcută în baza deciziilor şi soluţiilor găsite de aceştia şi nu în baza soluţiilor sau la decizia mediatorului. Astfel, în tribunal, se vor întoarce doar dosarele ce nu au putut fi rezolvate în urma medierii, iar părţile vor fi obligate să prezinte instanţei o dovadă că au încercat să îşi rezolve disputa prin intermediul medierii.
Reporter: Prima şedinţă de mediere va fi gratuită. Cum vor stabili mediatorii tarifele pentru celelalte şedinţe?
Nicoleta Munteanu: Nu există un răspuns simplu sau general la această întrebare. Nu există un barem de tarifare pentru mediere. Mediatorii au diverse meserii la bază. Nu ai nevoie de o anumită educaţie, de o anumită experienţă la locul de muncă pentru a deveni un mediator de succes. Clientul îşi va alege mediatorul în funcţie de necesităţiile lui. Cât de mult doreşte să cheltuiască pentru a rezolva problema, îi poate limita alegerea făcută. Probabil, în timp, mediatorii se vor perfecţiona pe segmente, exact ca şi avocaţii. Şi atunci va fi mai uşor, îl vei alege pe cel care a reuşit să rezolve cele mai multe cazuri asemănătoare cu al tău. Dar până atunci îl poţi alege ţinând cont de nivelul de pregătire pe care l-a urmat, ce mentori a avut, traininguri, la ce conferinţe a participat etc.
Prima şedinţă va fi gratuită în condiţiile în care ne dorim să facem cât mai înţeleasă ambelor părţi procedura de mediere. În cadrul şedinţei de informare, părţile vor obţine informaţii importante despre medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor, principiile medierii, atât drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, cât şi drepturile şi obligaţiile mediatorului, rolul mediatorului în cadrul procedurii, precum şi avantajele pe care persoanele prezente le pot avea dacă urmează procedura medierii. Abia după prima şedinţă părţile vor conveni dacă doresc să continue.
Trebuie menţionat faptul că pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu pentru activitatea de informare şi nu poate condiţiona eliberarea certificatului de informare sau a procesului verbal de plată al unui onorariu.
Reporter: Credeţi că va creşte numărul mediatorilor din România datorită acestei proceduri?
Nicoleta Munteanu: Cu siguranţă. Numărul mediatorilor a crescut considerabil încă din 2008, moment în care eu am devenit mediator autorizat. Aşa cum am spus, oricine cu studii superioare poate ajunge mediator. Dar ai nevoie de câteva caracteristici personale ca să devii unul de succes. Printre calităţile pe care trebuie să le aibă un mediator de succes se numără stabilitatea emoţională şi maturitatea în gândire, neutralitatea care este obligatorie, integritatea şi sensibilitatea. De asemenea trebuie să aibă o tehnică bună de intervievare, cunoştinţe aprofundate despre comunicarea verbală şi nonverbal, să fie un bun ascultător, să aibă o înclinaţie către definirea şi clarificarea problemelor, să fie un bun negociator, şi foarte organizat. Concluzia este că nu doar programul de instruire urmat garantează competenţa mediatorului, cât şi aceste calităţi enumerate mai sus.
Reporter: De ce este medierea un proces benefic pentru România?
Nicoleta Munteanu: Nu este un proces benefic doar pentru România, ci pentru întreaga lume. Pentru că aşa cum am explicat, poţi reuşi să rezolvi o problemă mult mai repede decât prin intermediul instanţei de judecată. Chiar şi costurile sunt mult mai mici. Pe lângă acest lucru, de multe ori o problemă poate fi rezolvată mult mai uşor de către o persoană din exterior. Chiar dacă în primă fază clientul va crede că o persoană care lucrează în branşă, sau poate un avocat, va avea mai multe şanse să rezolve o dispută, în timp va realiza că, cu cât ai o pregătire profesională mai îndepărtată de cazul respectiv, cu atât şansele de reuşită ale medierii sunt mai mari. De aici va reieşi încrederea în neutralitatea mediatorului. Nu vor trage concluzia greşită că mediatorul nu are cum să îi ajute deoarece ştie cum trebuie să arate o înţelegere corectă a celor două părţi. Aici m-am referit mai mult la o dispută comercială, dar principiul acesta se aplica şi în cazul altor segmente.
Reporter: Cum se prezintă medierea în alte ţări, comparativ cu ţara noastră?
Nicoleta Munteanu: Mult mai avansată. Printre motive vă pot enumera reticenţa normală şi naturală la nou, nivelul de informare al cetăţenilor şi chiar delegarea competenţelor, o mentalitate mai greu de schimbat, mai bine încarci instanţa de judecată să rezolve o problemă, care, de cele mai multe ori, nu are o soluţie juridică, decât să încerci să găseşti o soluţie logică. Chiar dacă centrele de mediere au folosit toate canalele de promovare, până în acest moment în care procedura medierii nu a fost obligatorie, nu s-a reuşit o informare corectă asupra beneficiilor aduse de mediere. Când vor fi mediatizate mai multe cazuri de reuşită prin intermediul medierii, atunci populaţia va căpăta încredere şi vor alege această variantă fără ca instanţa să îi oblige. Acest fenomen deja l-am observat în alte state.
Reporter: Ce impact are amânarea aplicării sancţiunii inadmisibilităţii pentru reclamanţii care nu fac dovada participării la şedinţa de informare despre mediere?
Nicoleta Munteanu: Începând cu data de 15 februarie 2013, instanţa va trebui să ceară dovada participării la şedinţa de informare în toate procesele aflate pe rol din acel moment. Chiar dacă sancţiunea inadmisibilităţii a intrat în vigoare abia după data de 1 august 2013, va rămâ-ne în vigoare obligaţia generală de participare la şedinţa de informare asupra medierii. Pentru perioada 15 februarie – 1 august, pentru sancţiunea neparticipării şi lipsa dovezii (certificat/proces verbal, după caz) se aplică o amendă stabilită în cuantum de la 100 la 1000 lei.
Reporter: Vă mulţumesc!

A consemnat ANCUŢA STANCIUhttp://www.bursa.ro/informarea-despre-participarea-la-o-sedinta-de-mediere-obligatorie-din-februarie-medierea-obligat…&s=companii_afaceri&articol=197576.html

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 28 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns