Press "Enter" to skip to content

MEDIEREA PENALĂ ŞI EFECTELE EI

M P 0

Intrarea în vigoare a noilor coduri penale aliniază România în rândul statelor occidentale, acolo unde viziunea asupra infracţiunilor “minore” capătă noi înţelesuri, în sensul realizării justiţiei restaurative, dând posibilitatea atât victimei cât şi infractorului să ajungă la o înţelegere, cu respectarea anumitor condiţii legale.

În acest fel, actul înfăptuirii justiţiei, lasă victimei mai mult loc de mişcare şi acţiune bipolară, aşezându-o la un nivel central, iar puterea de decizie a acesteia fiind strâns legată de interesul şi nevoile imediate.

Medierea dă N.U.P. la 37 de infracţiuni

Noile coduri penale încurajează şi prevăd posibilitatea apelării la Instituţia Medierii, în vederea stingerii conflictului, iar existenţa Acordului de Mediere poate reprezenta o soluţie parţială sau totală, funcţie de infracţiunea savârşită. Astfel, un număr de 30 infracţiuni prevăzute de Noul Cod Penal şi alte 7 infracţiuni prevăzute de legile speciale, pot fi soluţionate cu succes apelând la un mediator. Aceste infracţiuni sunt condiţionate pentru începerea urmăririi lor, de existenţa în prealabil a cererii formulate de victimă şi/sau prevăd posibilitatea împăcării victimei cu făptuitorul, caz în care se înlătură caracterul penal al faptei. Infracţiunile cele mai des întâlnite din această categorie sunt lovirea şi alte violenţe, vătămarea corporală, violarea de domiciliu, violul şi seducţia, furtul la plângere prealabilă, abandonul de familie, purtarea abuzivă, distrugerea în formă simplă, calomnia, ameninţarea, s.a.m.d.
Pentru aceste tipuri de infracţiuni, Instituţia Medierii poate constitui o soluţie integrală, în sensul că dă posibilitatea victimei şi infractorului de a negocia şi tranşa ei înşişi, în totalitate, toate aspectele directe şi colaterale ale faptei, fără a implica organele de cercetare penală sau organele judecătoreşti sau, dacă acestea au fost sesizate, existenţa unei înţelegeri obţinute prin mediere, determină în mod automat retragerea şi neimplicarea lor, în orice fază de desfăsurare s-ar afla, inclusiv în faza procesului de judecată, pâna la pronunţarea sentinţei.

Acordul de Mediere – circumstanţă atenuantă prin reducerea pedepsei cu 1/3

În cazul săvârşirii oricărei infracţiuni ce reclamă şi existenţa unei victime, încheierea unui Acord de Mediere poate influenţa hotărârea judecătorească cu privire la individualizarea pedepsei. Altfel spus, atunci când, în urma săvârşirii unei infracţiuni există şi un litigiu de natură civilă, adică un alt proces dedus celui penal, realizarea Acordului de Mediere între victimă şi infractor pentru acest proces sau aspect civil, va conduce la acordarea circumstanţelor atenuante pe parcursul desfăşurării procesului penal. De asemenea, în cazul condamnării cu executare în regim penitenciar a infractorului, instanţa va lua act de Acordul de Mediere dintre victimă şi infractor, şi va reduce în mod obligatoriu pedeapsa cu 1/3.

Medierea penală te poate scăpa de inchisoare

Înţelegerea părţilor poate determina instanţa de judecată, în anumite situaţii, să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau chiar renunţarea aplicării pedepsei. Cum practica judiciară este inexistentă, aşteptăm să constatăm în ce măsură şi sub ce formă interpretativă noile prevederi legale vor fi aplicate de instanţele de judecată, dar şi în ce grad de uzură vor fi folosite de către justiţiabili.

Victima controlează totul

Filosofia Justiţiei Restaurative şi posibilităţile legislative concrete care urmăresc aplicarea ei, dă posibilitatea victimei de a începe, întrerupe, continua sau atenua procesul penal şi finalitatea acestuia. Nimeni nu obligă victima să renunţe la formularea acuzaţiilor. De asemenea, victima nu este obligată să iniţieze procedura medierii, iar dacă aceasta a fost declanşată de prezumtivul făptuitor, victima nu are obligaţia legală de a-i da curs. Tot astfel, în cazul în care victima nu doreşte prezenţa în aceeaşi încăpere cu infractorul, în cadrul şedinţei de mediere, dar totuşi doreşte să audă ce are de spus acesta, are posibilitatea de a delega o altă persoană care să-i substitue din punct de vedere legal prezenţa. Această persoană poate fi o rudă, un prieten apropiat sau un apărător calificat.
Durata declansării procedurii medierii penale nu poate depăşi 3 luni şi poate fi iniţiată în orice moment al cercetării penale sau al desfăşurării procesului de judecată. Nu putem să nu remarcăm că, deşi toate aceste aspecte juridice sunt “n favoarea” presupusului infractor, ele nu vor putea fi folosite fără concursul victimei. Există o mare probabilitate ca acest concurs să poată fi tradus, în anumite situaţii, în importante sume de bani, dar cum resursele Instituţiei Medierii sunt inepuizabile şi non-conformiste, pot fi găsite soluţii capabile să satisfacă nevoile şi cerinţele concrete şi imediate ale părţilor, care nu au neapărat corespondenţă la nivel material.
Sursa:http://www.ifz.ro/justitie/noul-cod-penal-medierea-penala-si-efectele-ei.html

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 50 times, 1 visits today)

Comments are closed.