Press "Enter" to skip to content

Medierea, un alt fel de a veni conflictelor de hac

M P 0

Oamenii, în confruntările lor cu semenii, atunci când simplele confruntări se accentuează, creând tensiuni şi în final ajungându-se la o criză în comunicare, au nevoie cert de ajutor. Relaţiile interumane merită o şansă de a fi refăcute. Din lucruri mărunte se pot naşte adevărate furtuni, greu de imaginat, de stopat fără a se interveni din afară. Astfel se ajunge la destrămarea familiilor, a prieteniilor de o viaţă, a relaţiilor de afaceri. Când oamenii doresc să acorde o şansă relaţiilor ce par a fi compromise, trebuie să apeleze la specialiştii în comunicare, a profesioniştilor calificaţi pentru astfel de situaţii. Mediatorii pot interveni cu eficienţă pentru a ajuta părţile să ajungă la consens.Ei, mediatorii, nu sunt judecători, sunt terţi faţă de conflict, sunt neutri, empatici , ascultă ambele părţi . Medierea este un instrument nepreţuit. Atunci când se ivesc neînţelegeri cu persoanele din jur, familie, colegi de serviciu, prieteni, şi nu se reuşeşte rezolvarea lor, cei implicaţi în conflict au nevoie de ajutor, iar medierea poate fi o modalitate sigură de a evita procedurile judiciare. Aducerea celeilate părţi în justiţe este costisitoare, consumatoare de timp şi generatoare de stress şi consum emoţional. De asemenea, ajungerea în instanţă cu cealaltă parte poate ucide orice perspectivă de continuare a relaţiilor pentru viitor. Prin angajarea unui mediator, ambele părţi vor acorda o şansă rezolvării conflictului, cu ajutorul acestui terţ neutru şi imparţial. Părţile vor beneficia de mijloace private, de deplină confidenţialitate, pentru a ajunge la un acord.

Participanţii cheie, părţile între care există diferendul, nu au idee despre ceea ce este mediere sau cum funcţionează decât după ce au trecut prin aceasta procedură. 

Medierea poate fi de ajutor în aproape orice situaţie, începând de la chestiuni familiale, particulare sau de afaceri. Mediatorul acţionează ca un terţ, cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între părţi şi de a găsi un mijloc adecvat de soluţionare a diferendului.

Mediatorii vor ajuta părţile să comunice, să-şi recunoască sentimentele de multe ori dureroase, şi poate datând de prea mult timp. Facilitarea dialogului, ce permite ambelor părţi să atenueze impactul emoţional, să-şi acorde circumstanţe atenuante şi să pună la punct acele probleme cu care se confruntă, să ajungă la un rezultat mutual acceptat şi dorit , rezultat care nu ar vedea lumina zilei într-o sală de judecată, este posibilă pe calea medierii conflictului. Prin deblocarea canalelor de comunicare, se deschid linii de comunicare şi se poate ajunge la împăcare, la înlăturarea resentimentelor, la dezvoltarea empatiei pentru cealaltă parte şi, în final, la ajungerea la compromis . Dacă se creează calea de comunicare, mesajul expeditorului poate penetra canalele receptorului, canale care sunt de multe ori,, înfundate,, cu rezidurile “ schimburilor verbale dure anterioare şi ca urmare creând restricţii severe asupra fluxului de informaţii esenţiale pentru a înţelege nevoile şi interesele celeilalte părţi. Într-o exprimare plastică, fenomenul poate fi asemuit cu ruperea blocurilor de gheaţă din canalele unui râu îngheţat, împiedicând călătoriile şi execritarea comerţului. Însă, odată ce canalele sunt deschise, părţile pot naviga şi găsi soluţii proprii, cu îndrumare minimă de intrare din partea mediatorului, şi chiar şi mai departe.

Mediatorul va pune întrebări ce vor solicita răspunsuri, întrebări deschise, concepute pentru a dezvălui interesele şi nevoile părţilor, şi renuţarea la poziţiile lor rigide . Aceste întrebări au rolul de a se crea oportunităţi de reconciliere, de găsire a unor soluţii inovatoare.
Procesul de mediere ajută părţile să descopere creativitatea în rezolvarea problemelor .
Mediatorii sunt calificaţi să faciliteze procesul de comunicare, astfel încât toate părţile să poată fi cu adevărat auzite, uneori pentru întâia dată, şi contribuie la crearea dialogului care duce la înţelegere şi în cele din urmă la o soluţie optimă . În procesul de mediere părţile sunt ghidate să devină dure cu problema şi nu cu oamenii.

Medierea conflictelor de afaceri

Medierea poate avea loc cu privire la o diversitate de probleme şi de domenii şi oriunde există drepturi de care părţile pot dispune, conform legii.

De ce ar fi potirivtă şi preferabilă medierea conflictelor din sfera afacerilor ? Când spunem afacere sau business, ne gândim şi la negociere. Ori, medierea permite părţilor în primul rând să negocieze cu ajutorul unei părţi neutre, mijlocitoare, ce are ca obiectiv soluţionarea conflictului ivit între ele. Medierea este o procedură bazată pe confidenţialitate, punând la adăpost partenerii de afaceri de publicitatea negativă. În plus, medierea asigură părţilor un mai mare control în găsirea soluţiilor, beneficiind de asitenţa mediatorului, ca terţ neutru şi imparţial.

Medierea este preferabilă atunci când un conflict tinde să escaladeze, scutind astfel partenerii de afaceri, sau angajaţii unor societăţi private, de costurile mari, de timpul exagerat pe care l-ar avea de petrecut prin instanţe, şi ţinând cont de faptul că un proces judiciar este public, prin comparaţie cu procesul de mediere unde părţile beneficiază de un mediu privat şi de confidenţialitate.

Medierea poate ajuta la păstrarea unor relaţii importante , iar beneficiile majore sunt: economiile de costuri, un proces eficient, un rezultat satisfăcător pentru ambele părţi. Medierea este o procedură flexibilă, părţile pot fi asistate de avocaţi ( pentru că mediatorul este ţinut, prin lege, de a fi doar mediator în cauza în care este angajat şi nu poate oferi părţilor şi consultanţă juridică).
Dacă există un litigiu deja pe rolul instnţei, poate fi încercată medierea, salvându-se timp preţios şi bani.

Procesul de mediere permite părţilor să definească problemele reale ale conflictului. De cele mai multe ori, prin mediere, care este un proces de colaborare, părţile găsesc soluţia problemelor lor, ceea ce este posibil ca în instanţa ce judecată să nu se întâmple, datorită procedurii formale, rigide, care conduce la imposibilitate discutării întregii problematici a cauzei .

Continuarea în ziarul de mâine

Ana Cristina Margu,
Mediator

Sursahttp://www.ramnic.ro/articole/medierea-un-alt-fel-de-a-veni-conflictelor-de-hac-60578/2014-01-20

(Visited 35 times, 1 visits today)

Comments are closed.