Press "Enter" to skip to content

Obligatia judecatorului de a indruma partile catre mediere

M P 0

Noul Cod de procedura civila, prin care se urmareste asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor, concomitent cu îmbunatatirea calitatii actului de justitie, a intrat în vigoare vineri, 15 februarie, dupa mai multe modificari ale termenului, în contextul pregatirilor pentru implementare.

Scopul esential al noului cod este “crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor functionarii unei justitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public”, dupa cum se arata în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Solutiile legislative din noul cod vizeaza astfel asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor, concomitent cu îmbunatatirea calitatii actului de justitie.

Totodata, în scopul degrevarii instantelor de judecata, ceea ce ar avea consecinte nemijlocite asupra duratei de desfasurarea a procedurilor judiciare, codul prevede în sarcina judecatorului obligatia de a îndruma partile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de solutionare a litigiilor, pe durata desfasurarii acestei proceduri judecata fiind suspendata.

Potrivit initiatorilor, dispozitiile noului Cod de procedura civila urmaresc sa raspunda unor deziderate actuale, precum accesul justitiabililor la mijloace si forme procedurale mai simple si accesibile si accelerarea procedurii, inclusiv în faza executarii silite.

În egala masura, actul normativ raspunde si exigentelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgând din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si, implicit, din cele statuate în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg.

Pentru asigurarea pe viitor a previzibilitatii normei de procedura civila si evitarea unor evenimente legislative care sa surprinda sau sa genereze confuzii atât în rândul justitiabililor, cât si al judecatorilor, noul Cod de procedura civila contine dispozitii normative clare referitoare la aplicarea legii de procedura, înlocuind principiul actual al aplicarii imediate a noii norme procedurale cu acela potrivit caruia dispozitiile noii legi de procedura civila se aplica numai pentru procesele si executarile silite începute dupa intrarea în vigoare a acesteia. Principiul este detaliat prin câteva dispozitii univoce referitoare la legea aplicabila în caz de casare cu trimitere, în cazul administrarii probelor si în cazul exercitarii cailor de atac, situatii în care legea veche supravietuieste alaturi de legea noua, ramânând sub imperiul ei cauzele aflate în curs de solutionare la data intrarii în vigoare a legii noi.

Codul contine, totodata, si prevederi referitoare la teritorialitatea legii de procedura.

În 30 ianuarie, Guvernul a revenit asupra anuntului initial privind amânarea Codului de procedura civila si a precizat ca data la care noul Cod va intra în vigoare este 15 februarie, si nu 1 iulie.

Executivul a stablit astfel, printr-o ordonanta de urgenta, ca termenele pentru intrarea in vigoare a sedintelor de informare despre mediere în cauze civile sa fie 15 februarie, odata cu intrarea în vigoare a Codului de Procedura Civila, cel al sedintelor de informare despre mediere în cauze penale este data de intrare în vigoare a noului cod, iar pentru sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare în judecata în cazul neîndeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea termenul este 1 august 2013.

Ordonanta mai prevede ca articolul din Codul de procedura civila care oferea posibilitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sau asociatiilor de protectie a consumatorilor sa denunte în instanta clauzele abuzive si sa le elimine din toate contractele de prestari servicii, inclusiv credite bancare, a fost amânat pâna la 1 iulie 2013.

Ministerul Justitiei (MJ) a obtinut derogare si a fost autorizat sa achizitioneze mobilier si echipament IT, sa organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de judecator si personal auxiliar din cadrul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor. Astfel, i-au fost alocate fonduri în cuantum de 500 de mii lei pentru achizitia de mobilier si 8.500 mii lei pentru finantarea celor 564 de posturi de la nivelul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor (283 de posturi de judecator si 281 de posturi de personal auxiliar de specialitate).mediafax.ro

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 72 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns