Press "Enter" to skip to content

OBLIGATIVITATEA PRIVIND MEDIEREA DE LA 15 FEBRUARIE

M P 0

Pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 30 ianuarie 2013 a ost inclusă și ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedur[ civilă, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe.

Guvernul a adoptat prin aceasta Ordonanţă de Urgenţă amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedura civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pregătirii judecătorilor şi întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziţii ale Codului procesual civil.
Totodată, Ordonanţa abroga dispoziţiile din Codul de procedura civilă a căror neconstituţionalitate a fost constatata prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 967/2012.

Ordonanţa stabileşte termenele pentru intrarea în vigoare a:
• Şedinţelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a Codului de Procedura Civilă
• Şedinţelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedura Penală
• Sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în cazul neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea: 1 august 2013.

Urgenţă actului normativ este justificată de faptul că neadoptarea măsurilor ar duce la blocaje la nivelul instanţelor şi la sporirea numărului proceselor având ca obiect judecarea recursurilor, în condiţiile în care infrastructura necesară funcţionării noului sistem procesual civil nu este suficientă. Prin urmare, intrarea în vigoare a noului Cod de procedura civilă se amână până la data de 15 februarie 2013.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns