Press "Enter" to skip to content

Ordonanta de urgenta – medierea ca solutie a conflictelor de natura bancara

M P 0

Orodonata de urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata

 

In temeiul art 115 alin (4) din Constitutia Romaniei republicata,

Art I. – Articolul 197 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr 685 din 12.10.2009, aprobata prin Legea nr 197/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 113/2009 privind serviciile de plata cu modificarile si completarle ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“ Art. 179 – ( 1 ) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor diferende intre utilizatorii si prestatorii serviciilor de plata si fara a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plata de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata, care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptul acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plata si alte parti interesate pot recurge la procedura medierii in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare.

(2 ) In cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii coopereaza in mod activ cu organismele din alte state membre care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata. “

Art II – Articolul 101 din Legea nr 127/2011privind activitatea de emitere de moneda electronica, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr 437 din 22/06/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ Art 101 – Dispozitiile art 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 113/2009, aprobata cu modificarile prin Legea nr 197/2010 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste procedurile extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea diferendelor, decurgand din prezenta lege.”

Art III – Cererile de solutionare a diferendelor inregistrate la Banca Nationala a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi solutionate conform procedurii in vigoare pana la aceasta data.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

(Visited 26 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns