Press "Enter" to skip to content

Ordonanta presedintiala prin Acord de mediere incuviintat de instanta în conditiile NCC

M P 0

Nu stiu daca este primul dosar pe ordonanta presedintiala care se finalizeaza cu un acord de mediere incuviintat de instanta în conditiile Noului Cod Civil însa cred ca este prima Hotarâre Judecatoreasca ce este publicata pe site-ul instantei, la doua zile de la încuviintare si care, in dispozitivul hotarârii cuprinde clauzele convenite de cei doi parinti in procedura de mediere.

Înainte da va reda cuprinsul hotarârii, doresc sa felicit pe cei doi parinti pentru disponibilitatea de a colabora în interesul superior al copilului.
Profitând de acest prilej, doresc sa felicit din toata inima si pe cei doi avocati ai partilor care au fost prezenti la întocmirea Acordului de mediere, în forma cuprinsa de Hotarâre. De asemenea, ii felicit pentru sprijinul acordat clientilor lor în procedura de mediere, contribuind în mod real la realizarea acordului.

Iata si Hotarârea ce stinge Dosarul privind ordonanta presedintiala prin care parintii au convenit ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata în comun (custodie comuna), prin care parintii au convenit ca minorul sa petreaca timp egal cu fiecare parinte iar contributia sa fie asigurata în natura, fiecare parinte pentru perioada pe care o petrece cu copilul :
Solutia instantei:  
Încuviinteaza întelegerea sotilor privind modalitatea exercitarii autoritatii parintesti cu privire la minorul D C-M, pâna la solutionarea irevocabila a dosarului de divort cu nr.____, astfel cum a fost consemnata în acordul de mediere încheiat la data de 18.04.2012 acord ce constituie dispozitivul prezentei hotarâri:

1. Autoritatea parinteasca va fi exercitata în comun, de ambii parinti, cu privire la fiul nostru D C-M. Suntem de acord ca, împreuna, sa luam decizii cu privire cresterea si educarea fiului nostru:
– astfel, orice decizie importanta cu privire la copil va fi luata în comun, de catre ambii parinti;
– toate deciziile privind monitorizarea starii de sanatate si tratarea medicala a copilului, evaluarea si consilierea psihologica se vor lua de catre cei doi parinti de maniera consensuala, iar cei doi se vor informa reciproc imediat ce apar modificari privind sanatatea psihica ai fizica a copilului;
– programele scolare si extrascolare, curiculare si extracuriculare vor fi alese consensual de parinti, iar înscrierea copilului la orice curs va fi hotarata prin acord parental, tinându-se cont de interesul superior al copilului si de dreptul acestuia de a mentine legaturi personale si a avea viata de familie cu ambii parinti;
– suntem de acord ca deciziile de zi cu zi sa fie luate de catre parintele la care fiul nostru locuieste efectiv, potrivit programului de legaturi personale parinte – copil detaliat mai jos, la punctul 4.
– prin prezentul acord convenim ca minorul sa nu fie supus niciunei forme de abuz emotional, fiecare dintre parinti având obligatia de a sprijini relatia acestuia cu celalalt parinte si de a nu prezenta o imagine negativa a celuilalt parinte; aceeasi obligatie le revine atât bunicilor paterni cât si bunicilor materni precum si altor membri ai familiei extinse;
– suntem de acord cu faptul ca masurile disciplinare nu pot fi luate de parinti decât cu respectarea demnitatii copilului; sunt interzise luarea unor masuri, precum si aplicarea unor pedepse fizice, de natura a afecta dezvoltarea fizica, psihica sau starea emotionala a copilului;
– întelegem ca ambii parinti au atât dreptul cât si îndatorirea de supraveghere a copilului, fiecare parinte pentru partea sa de program, stabilita potrivit prezentului acord;
– de asemenea, întelegem ca ambii parinti au obligatia sa asigure copilului, de o maniera corespunzatoare capacitatii lui în continua dezvoltare, orientarea si sfaturile necesare dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale si sociale; garantarea drepturilor copilului în general, dar si în raport cu parintii sai se realizeaza prin respectarea principiilor consacrate atât de Codul civil cât si de Legea 272/2004 prin care se statueaza principiul exercitarii drepturilor parintesti numai în interesul copiilor.
2. locuinta minorului va fi la tata, imobil aflat in proprietatea tatalui, bun propriu personal al tatalui.
3. legaturile personale parinte-copil se vor derula de la momentul încuviintarii prezentului Acord de mediere de catre instanta de judecata în Dosarul nr__, aflat pe rolul Judecatoriei Sector X, Bucuresti.
Mama va locui cu copilul având un drept locativ propriu, potrivit urmatorului program de exercitare a legaturilor firesti cu minorul:
a) Copilul va locui alternativ, câte o saptamâna cu fiecare parinte, prima saptamâna dupa încuviintarea acordului revenindu-i mamei; astfel, copilul va locui o saptamâna cu mama urmatoarea saptamâna minorul locuind cu tatal si la adresa din (locuinta de fapt a tatalui); la finalul fiecarei perioade, copilul va fi preluat de parintele la care urmeaza sa locuiasca, duminica la orele 19:00.
b) În cursul saptamânii, de Luni pâna joi inclusiv, în functie de programul copilului si disponibilitatea parintilor, acesta are dreptul sa petreaca doua ore cu celalalt parinte la care nu locuieste, fiecare parinte având posibilitatea de a lua copilul de la domiciliul parintelui la care se afla.
c) In timpul vacantelor scolare, stabilite prin Ordin al Ministrului Educatiei, cu exceptia vacantei de vara, copilul va petrece prima jumatate a vacantelor cu mama, în anii pari si cu tatal în anii impari.
d) In vacanta scolara de vara, stabilita de Ministerul Educatiei, copilul va petrece alternativ cate 2 saptamâni cu fiecare parinte, primele doua saptamâni revenind mamei, în anii impari si tatalui în anii pari, copilul fiind preluat de parinte duminica la orele 19:00 si readus la domiciliul celuilalt parinte tot duminica orele 19:00 la finalul fiecarei perioade.
e) Prin exceptie de la cele mai sus enuntate – la punctul 3.c), de Craciun si Pasti copilul va petrece sarbatorile în mod egal cu parintii, dupa cum urmeaza:
– Ajunul fiecarei sarbatori si prima zi de sarbatoare le va petrece copilul cu parintele la care se afla, potrivit programului stabilit iar ziua a doua de sarbatoare o va petrece copilul cu celalalt parinte, astfel copilul va avea posibilitatea ca ambele sarbatori importante sa le petreaca cu parintii sai; copilul va fi preluat de la parintele la care locuieste la orele 19:00, în prima zi de sarbatoare.
f) Ziua de nastere si ziua onomastica a copilului vor fi petrecute la domiciliul parintelui la care se afla copilul conform calendarului anual, celalalt parinte si bunicii având dreptul de a fi invitati si de a participa la sarbatoarea copilului.
g) Zilele de nastere ale parintilor vor fi petrecute de copil la domiciliul parintelui sarbatorit fiind preluat de acesta în preziua aniversarii, orele 19:00 si adus la domiciliul celuilalt parinte la finalul zilei aniversare, orele 20:00, în cazul în care copilul nu se afla deja acolo, conform calendarului anual.
h) La adresa Bucuresti ___ , va fi permis neîngradit accesul bunicilor materni.
i) Se recunoaste domiciliul legal al mamei ___
4. contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala se va realiza în natura, fiecare parinte asigurând copilului toate cele necesare pentru perioada în care copilul locuieste efectiv cu parintele. Noi, parintii, vom contribui în mod egal la cheltuielile importante privind gradinita, scoala sau activitatile recreativ-educative asupra carora am convenit.
5. Parintii îsi vor da reciproc acordul cu privire la plecarile în strainatate, cu conditia ca parintii sa se notifice în scris cu privire la destinatie, durata sederii, mentionându-se unde este gazduit copilul si cine îl însoteste. Acordul celuilalt parinte va fi dat prin act autentic notarial.
Nerespectarea întelegerii de la prezentul punct 5. poate îndreptati pe celalalt parinte sa solicite instantei ca parintelui ce a încalcat prezenta întelegere sa-i fie retras dreptul de a exercita autoritatea parinteasca cu privire la minor.
 6. Având în vedere interesul superior al copilului, fiecare parinte are obligatia sa nu expuna copilul în contact cu persoane care nu prezinta garantii morale sau/si poate pune în pericol dezvoltarea fizica si psihica a copilului.
7. Data fiind vârsta minorului si faptul ca trebuie sa aiba un program organizat, care sa nu implice schimbari bruste si repetate în rutina sa zilnica, fiecare parinte trebuie sa îl informeze în prealabil pe celalalt parinte, în privinta deplasarii minorului în afara Bucurestiului si a judetului Ilfov, care presupune ramânerea peste noapte a minorului în locul respectiv. Acelasi lucru trebuie sa se întâmple si daca parintele la care este copilul conform programului, decide sa ramâna peste noapte cu minorul în alt loc din Bucuresti decât cel prevazut de acest acord. Daca nu se respecta aceste obligatii, prevazute la punctele 6 si 7, parintele care observa încalcarea lor are dreptul sa solicite copilul aflat în îngrijirea celuilalt si sa ceara denuntarea acestei întelegeri.
Aceasta ne este vointa, liber exprimata, prin care întelegem sa punem capat litigiului ce face obiectul Dosarului nr. ____ (ordonanta presedintiala), aflat pe rolul Judecatoriei Sector X, Bucuresti, asa cum ele au fost redate anterior, de la punctul 1. la 7., pentru a preîntâmpina orice conflict dintre noi, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a Dosarului de divort nr ____, aflat pe rolul Judecatoriei Sector X, Bucuresti.
Întelegem ca prezentul Acord de mediere are valoarea unui înscris sub semnatura privata si ca îl vom supune încuviintarii instantei, în conditiile Codului de Procedura civila si ale Legii 192/2006 , privind medierea si organizarea profesiei de mediator, asa cum aceasta a fost modificata si completata, cât si în vederea îndeplinirii tuturor conditiilor de fond si forma cerute de lege asupra tuturor aspectelor convenite în prezentul înscris.
De asemenea, întelegem ca orice modificare a prezentului înscris se va face în conditiile acordului nostru comun. Totodata, în ipoteza în care unul din parinti încalca prevederile prezentului acord, celalalt parinte se poate considera îndreptatit sa ceara rediscutarea acordului de mediere si încuviintarea lui, in conditiile reglementarilor în vigoare.
Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica azi 20.04.2012.”

Fanuta Lisman, mediator

ARPCC

(Visited 159 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns