Press "Enter" to skip to content

Partajul la mediator

M P 0

In Titlul  V, la art. 979-995 din Noul  Cod De Procedura Civila este prezentata procedura partajului judiciar.

In cazul  in care partajul  nu se poate realiza prin Acord la Mediator, oricare dintre coproprietari se poate adresa instantei de judecata cu o cerere de partaj. 

Cuprinsul  cererii de chemare in judecata trebuie sa contina: 

–  Numele si prenumele, domiciliul  sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul  lor.

–  Codul  numeric personal  sau, dupa caz, codul  unic de inregistrare ori  codul  de identificare fiscala, numarul  de inmatriculare in registrul  comertului sau de inscriere in registrul  persoanelor juridice si contul  bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant.

Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. 

–  Daca reclamantul  locuieste in strainatate, va arata si domiciliul  ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.

–  Numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul  reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul  profesional.

Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. 

–  Persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul.

–  Obiectul  cererii (partajul) si toate bunurile supuse partajului, realizandu-se o evaluare a acestora, dupa pretuirea reclamantului. Pentru identificarea imobilelor se vor Continue reading →

(Visited 62 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns