Press "Enter" to skip to content

Procedură pentru eliberarea instanţelor. Meditaţia la mediere

M P 0

Dacă aveţi de gând să formulaţi anumite cereri de chemare în judecată, trebuie să luaţi o lecţie, gratuită, despre mediere. Altfel, începând cu data de 1 februarie 2013, reclamaţia poate fi respinsă pe temei de inadmisibilitate.

Noua reglementare reprezintă una dintre ultimele schimbări în privinţa medierii în mai multe tipuri de acţiuni în instanţă şi a intrat în vigoare chiar la finalul anului trecut. „Ordonanţa 90/2012 introduce inadmisibilitatea cererilor înaintate în instanţă, după 1 februarie 2013 , când intră în vigoare noul Cod de procedură civilă, dar şi această ordonanţă”, ne-a spus Anda Păuşan, preşedinte al Centrului de Mediere Ploieşti.

De reţinut este faptul că informarea va fi obligatorie, şi nu medierea în sine. Conform art. 1 din Legea 192/2006, „medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate”. De asemenea, legiuitorul a stabilit că această procedură va fi gratuită, altfel s-ar încălca prevederile constituţionale privind accesul la justiţie.

Ce trebuie să facă solicitantul este să meargă la un cabinet de mediere, unde va primi un certificat care să ateste că a participat la o şedinţă de informare. Dacă va alege, totuşi, să meargă în instanţă, va prezenta certificatul.

Legea medierii există încă din anul 2006, însă numărul celor care au cunoştinţă de această metodă alternativă de soluţionare a litigiilor nu este foarte mare. Este important de ştiut că regula nu este valabilă în toate cazurile de chemare în judecată. „Începând cu data de 1 februarie 2013, obligativitatea informării vizează materii precum protecţia consumatorului, dreptul familiei, raporturile de vecinătate, domeniul răspunderii profesionale, litigii de muncă sau litigii civile a căror valoare este sub 50.000 lei”, a adăugat Anda Păuşan.

În cazul nerespectării de către reclamant a dispoziţiilor privind informarea, legiuitorul a stabilit ca sancţiune respingerea acţiunii pe temei de inadmisibilitate. În comparaţie cu un proces judiciar, medierea presupune un timp de soluţionare mult redus, costuri mai mici, evitarea expunerii în şedinţe publice şi, nu în ultimul rând, posibilitatea obţinerii unei soluţii satisfăcătoare pentru toate părţile implicate. De asemenea, utilizarea medierii în soluţionarea unui conflict ar duce la o eliberare parţială a instanţelor, sufocate în momentul de faţă de numărul foarte mare de dosare.

sursa : http://www.telegrafuldeprahova.ro/social/procedura-pentru-eliberarea-instantelor-meditatia-la-mediere

(Visited 49 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns