Press "Enter" to skip to content

Proces verbal amenda circulatie nesemnat

M P 0

Procesul verbal se incheie atunci cand agentul de circulatie a constatat savarsirea unei contraventii rutiere. Va prezentam astazi ce date trebuie sa cuprinda obligatoriu documentul si in ce situatii poate fi anulat.

Potrivit art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, procesul verbal trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu:

 • data si locul unde este incheiat;
 • date despre agentul constatator: numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte;
 • datele personale ale conducatorului auto: informatii din actul de identitate, codul numeric personal, ocupatia si locul de munca;
 • descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
 • indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;
 • posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

In cazul in care procesul verbal se incheie pentru cetateni straini, documentul trebuie sa mai includa si:

 • seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat;
 • data eliberarii acestuia;
 • statul emitent.

Indiferent de numarul contraventiilor constatate, politistul rutier va intocmi un singur proces verbal de contraventie.

Și mai interesant:

Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de conducatorul auto. Daca soferul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, politistul rutier trebuie sa precizeze acest lucru in procesul verbal, iar un martor trebuie sa confirme situatia. Datele martorului si semnatura lui vor fi, de asemenea, cuprinse in procesul verbal. Atentie! Martorul face dovada refuzului de catre conducatorul auto de a semna procesul verbal, nu confirma savarsirea contraventiei!
Este important de retinut ca agentul de circulatie are obligatia ca, in momentul incheierii procesului verbal, sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Aceste obiectiuni trebuie precizate in procesul-verbal, la rubrica “Alte mentiuni”.
Lipsa acestor mentiuni poate atrage nulitatea procesului verbal.
De asemenea, potrivit art. 17 din actul normativ citat, documentul este nul daca nu contine:

 • prenumele si calitatea agentului constatator;
 • numele si prenumele contravenientului;
 • fapta savarsita de contravenient;
 • datei comiterii faptei;
 • semnatura agentului constatator.

Nulitatea se constata si din oficiu“, se mai mentioneaza in continuarea art. 17.

In functie de tipul contraventiei, un proces verbal poate fi anulat si in situatii particulare, constatate de instantele de judecata.

Spre exemplu, o simpla cautare pe internet ne releva ca, in anumite cazuri, judecatorii au decis anularea unui proces verbal pentru ca din document lipseau motivele care au dus la incheierea lui fara a contine toate datele impuse de lege sau pentru ca, la stabilirea amenzii contraventionale totale, nu erau precizate sanctiunile aplicate pentru fiecare dintre contraventiile savarsite de conducatorul auto. SURSA.

Și mai interesant:

(Visited 575 times, 1 visits today)

Comments are closed.