Press "Enter" to skip to content

Promovarea profesiei de mediator

M P 0

Necesitatea promovarii medierii în România a fost una dintre ideile revenite, subliniate si accentuate în majoritatea interventiilor invitatilor si participantilor la a treia editie a  Scolii de Vara organizata de Colegiul Mediatorilor la Brasov, în perioada 5-7 octombrie 2012. Fie ca este vorba de profesionisti din sistemul justitiei, angajati ai unor institutii de stat, oameni de afaceri  sau simpli cetateni, informatiile referitoare la mediere – ca metoda alternativa de solutionare a disputelor sau mediatori – ca persoane specializate în facilitarea comunicarii si negocierii dintre partile care au de rezolvat o problema – sunt lacunare si incomplete, în cazul în care nu lipsesc cu desavârsire.

Consider ca promovarea profesiei ar fi un obiectiv prioritar al Consiliului de Mediere si al asociatiilor profesionale si ca numai eforturile conjugate ale acestora ar putea acoperi lipsa de informare a populatiei cu privire la etapele si avantajele medierii.

În lumea virtuala a mediatorilor sunt amintite frecvent cuvinte ca strategie,  campanie, marketing. Nu se aminteste însa, nici la nivelul Consiliului de Mediere, nici la cel al asociatiilor ca exista o Strategie privind medierea si dezvoltarea profesiei de mediator pentru anul 2008-2013, adoptata de Consiliul de mediere prin Hotarârea nr.1152 din 6 septembrie 2008.

În opinia mea, aceasta strategie este cel mai complet si coerent document realizat de la înfiintarea Consiliului de Mediere. Aceasta cuprinde mai multe parti, cu urmatorul continut:

  •   Analiza diagnostic, cu informatii referitoare la medierea în Europa si România, rezultatele unei analize sociologice privind perceptia partilor interesate (mediatori, judecatori, barouri de avocati, organizatii neguvernamentale cu vocatie în mediere si furnizori de instruire) si analiza SWOT a legislatiei, formarii si practicii în domeniul medierii, promovarii si dezvoltarii medierii si a profesiei de mediator.
  •   Viziune si valori este o declaratie de politica publica, care defineste si prezinta valorile pe care se bazeaza medierea si profesia de mediator: performanta, leadershipul si dialogul. Beneficiarii acestora sunt partile aflate în disputa – comunitati, cetateni, institutii/servici/autoritati publice, firme, organizatii neguvernamentale pe de o parte, mediatorii, sistemul juridic, administratia publica centrala/locala, cetatenii, formatorii si furnizorii de formare, pe de alta parte.
  •   Directiile si obiectivele strategice pentru promovarea medierii si dezvoltarea profesiei de mediator în România detaliaza prioritatile identificate pentru: cresterea calitatii serviciilor de mediere, îmbunatatirea nivelului de formare a mediatorilor, cresterea capacitatii Consiliului de Mediere de reglementare a profesiei de mediator, corelarea cadrului legal, promovarea medierii si a profesiei de mediator în România. De  asemenea, sunt mentionate potentialele surse de finantare: onorarii platite de parti, terti, participanti la cursuri, ajutor judiciar, bugete de stat sau locale, finantari prin programe internationale, taxe, amenzi, sponsorizari.
  •   Promovarea medierii si a profesiei de mediator în România detaliaza un plan de actiune, defalcat pe masuri, metodologie, canale de comunicare, grupuri tinta vizate, indicatori, perioada de implementare si potentiali parteneri ai Consiliului de Mediere.

Dupa cum rezulta, avem o strategie, dar  nu cunosc sa existe evaluari cu privire la modul în care au fost  realizate/evaluate actiunile planificate pentru atingerea obiectivelor fixate, nici masuri de adaptare a acestora în conformitate cu evolutiile din cadrul profesiei. Ar fi fost, în opinia mea, una din directiile prioritare ale noului Consiliu de Mediere, care ar fi permis corectiile necesare si implementarea în continuare.

Suntem în al 12 –lea ceas, la începutul anului viitor intra în vigoare prevederile referitoare la informarea obligatorie cu privire la mediere, în cazurile prevazute de lege. Nu mai este timp de strategii, dar  este  înca timp pentru actiuni punctuale, la obiect, realizabile fara mari cheltuieli materiale, dar cu actiuni concrete din partea asociatiilor profesionale.

Am imaginat un astfel de plan de actiune, pe termen scurt – octombrie 2012-decembrie 2013. L-am introdus în mapa Scolii de Vara, l-am discutat cu unii dintre colegi si cu reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii, dl. Cristi Danilet. L-am revazut si completat cu propuneri ale participantilor si consider ca este momentul sa îl aduc la cunostinta tuturor celor care doresc sa faca ceva pentru promovarea medierii si a profesiei de mediator.

Nu este un plan perfect, poate fi completat, adaptat de fiecare asociatie sau mediator în parte, în functie de posibilitati si resurse. Ar fi dezirabila asumarea lui de catre Consiliul de Mediere, dar se poate si fara. Sa nu uitam ca avem o lege, un regulament de organizare si un cod de conduita. Mai avem protocoale încheiate, la nivel central, cu Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt publice, pot fi gasite pe site-ul Consiliului de Mediere si, probabil, în fisetele celor care le-au semnat. Nu sunt însa cunoscute de catre cei care ar trebui sa le aplice. Cu ele în mâna noi, mediatorii, prin asociatiile profesionale, putem solicita punerea în aplicare. Avem nevoie doar de vointa, implicare si, daca se poate, putina unitate.

In continuare, PLAN DE PROMOVARE A MEDIERII- Proiect
Imi doresc sa fie sursa de inspiratie pentru oricine doreste sa promoveze profesia, ca intreg sau in biroul personal.

Ana Balan, mediator

(Visited 42 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns