Press "Enter" to skip to content

Protocol Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere

M P 0

Joi, 26 mai 2011, la  sediul CSM, a avut loc ceremonia semnării Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere.

Acest protocol se înscrie în practica recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, de a stabili punţi de colaborare cu instituţiile şi organismele care au un rol în înfăptuirea justiţiei.

 

Protocolul semnat ieri se constituie într-o garanţie suplimentară în ceea ce priveşte eficienţa instituţiei medierii, a susţinerii şi promovării acesteia de către sistemul judiciar ca un posibil instrument de valorificare mai rapidă a drepturilor justiţiabililor.

Părţile  îşi propun să conlucreze pentru sporirea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor şi, deopotrivă, pentru informarea opiniei publice cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, la avantajele procedurii medierii, în vederea îndeplinirii obiectivului comun al degrevării organelor judiciare de cauzele care pot fi soluţionate pe calea medierii.

 

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii Protocolul [descarcă] a fost semnat de domnul judecător Horaţius Dumbravă, Preşedintele CSM, iar din partea Consiliului de Mediere a fost semnat de doamna mediator Anca Elisabeta Ciucă, Preşedintele Consiliului.

 

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

(Visited 53 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns