Press "Enter" to skip to content

Sistemul de justiţie se bazează pe mediatori pentru degrevarea efectivă a instanţelor

M P 0

Pentru perioada de austeritate pe care o traversăm, beneficiile medierii sunt net superioare apelării la justiţia clasică”
*  Interviu cu domnul Dorin Valeriu Bădulescu, preşedintele Consiliului de Mediere
Reporter: Introducerea informărilor obligatorii privind medierea va determina creşterea importanţei profesiei de mediator?
Dorin Valeriu Bădulescu: Răspunsul meu este unul singur: da. În mod clar, importanţa medierii în întregul spectru social a crescut constant în ultimul an de zile, iar după intrarea în vigoare a noilor modificări legislative importanţa a crescut simţitor. Seriozitatea pe care a dovedit-o medierea ca profesie în ultimii ani este cauza pentru care legiuitorul a creditat această instituţie dându-i valoarea pe care o merită. Nu este lipsit de importanţă că în ultimii ani ponderea conflictelor rezolvate prin procedura medierii a cres-cut constant, de la an la an rezultând un număr de medieri mai mare de patru ori decât în anul anterior.
Importanţa profesiei este majoră în acest moment. Sistemul de justiţie se bazează pe mediatori pentru degrevarea efectivă a instanţelor, părţile se bazează pe noi pentru a-i informa eficient şi a beneficia de servicii de calitate, costuri reduse şi timp de rezolvare mult diminuat.
Reporter: Va creşte numărul mediatorilor din România?
Dorin Valeriu Bădulescu: Creşterea numărului de mediatori din România este un fenomen ce a putut fi observat începând din luna iulie a anului 2012 când a intrat în vigoare o mare parte a Legii 115/2012. Pe măsură ce s-a apropiat data de 15 februarie ritmul de creştere a solicitărilor de autorizare ca mediator a crescut de la lună la lună. Numai în luna februarie a anului curent au fost supuse analizei Consiliului de Mediere peste 750 de solicitări de autorizare. La acest moment suntem cel mai numeros corp de mediatori din Europa.
Reporter: Vor putea fi mediate şi conflictele ce ţin de Codul Penal?
Dorin Valeriu Bădulescu: Cu siguranţă există loc pentru mediere şi în sistemul dreptului penal. Şi în prezent se mediază în zona dreptului penal. Astfel, în latura penală a procesului penal se poate media referitor la speţele în care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, acolo unde împăcarea părţilor şi retragerea plângerii sunt posibile. În latura civilă a procesului penal se poate media în tot spectrul de infracţiuni.
Reporter: Care sunt avantajele medierii comparativ cu instanţa de judecată? Vor fi instanţele mai libere datorită acestei proceduri?
Dorin Valeriu Bădulescu: Faţă de instanţele de judecată, avantajele sunt imense în primul rând pentru părţi. Acestea beneficiază de rezolvarea rapidă a problemei avute în dis-pută, de regulă în câteva zile, pe când în instanţa de judecată termenele şi numărul acestora fac să treacă luni sau ani până la o soluţie. Pentru că am vorbit despre soluţii, în mediere soluţia este neimpusă, aparţine părţilor. Acestea îşi aleg soluţia bazat pe necesităţile sau interesele lor fiind o soluţie de tip câştig – câştig, la instanţă soluţia se bazează pe lege şi probe şi invariabil cineva câştigă şi altcineva pierde. Sub raport al costurilor, medierea este mult mai ieftină decât un proces la instanţa de judecată, dar şi decât o procedură arbitrală. Deşi există mult mai multe avantaje, nu doresc să omit faptul că procedura este confidenţială, obligaţia mediatorului de a păstra secretul celor discutate în mediere fiind nelimitată în timp. Astfel părţile lasă publicitatea şi disconfortul sălii de judecată beneficiind de căldura unui birou de mediator unde tot ce se discută rămâne confidenţial.
Reporter: Va fi redus numărul de procese?
Dorin Valeriu Bădulescu: Cu siguranţă, da. Avem semnale imediat după 15 februarie de la mediatorii din ţară că ritmul de solicitări privind efectuarea de medieri a început să crească. Toate aceste probleme rezolvate înainte de a fi accesată instanţa de judecată nu vor mai încărca şedinţele judecătorilor. Pe de altă parte şi în procesele care se află acum pe rol părţile au început să se orienteze tot mai mult spre mediere şi odată ce înţelegerea lor s-a realizat procesul se finalizează.
Reporter: Cum vor stabili mediatorii tarifele pentru celelalte şedinţe?
Dorin Valeriu Bădulescu: Mediatorii stabilesc onorariile de comun acord cu părţile prin negociere cu acestea ca orice profesionist independent.
Reporter: Cum se prezintă medierea în alte ţări, comparativ cu ţara noastră?
Dorin Valeriu Bădulescu: Şi la nivel de Uniunea Europeană se fac paşi importanţi şi repezi pe calea medierii, însă în SUA şi Canada instituţia medierii are deja o tradiţie. Cert este că la nivelul coducerii UE s-a conştientizat că singura alternativă viabilă la justiţia clasică rămâne medierea. În plus, la o conferinţă recentă ce a avut loc la Bruxelles, unde s-au reunit miniştrii de justiţie din statele membre şi alte instituţii de interes în sfera jus-tiţei, s-a concluzionat ca pentru perioada de austeritate pe care o traversăm beneficiile medierii sunt net superioare apelării la justiţia clasică.
Reporter: Ce impact are amânarea aplicării sancţiunii inadmisibilităţii pentru reclamanţii care nu fac dovada participării la şedinţa de informare despre mediere?
Dorin Valeriu Bădulescu: Impactul este greu cuantificabil. Este devreme să facem aprecieri. Obligaţia părţilor de a se prezenta la şedinţa de informare privind avantajele medierii rămâne o dispoziţie importantă şi probabil legiuitorul a ales prorogarea termenului de intrare în vigoare a sancţiunii pentru că era nevoie ca populaţia să se obişnuiască cu această obligaţie mai intâi. Reclamanţii rămân sancţionabili în cazul în care nu se prezintă la şedinţă de informare. În cazul de faţă ţine de instanţele de judecată să acţioneze conform prevederilor Codului de procedură civilă.
Reporter: Cetăţenii sunt informaţi foarte puţin sau chiar deloc cu privire la introducerea informărilor obligatorii privind medierea. Ce metode va folosi Consiliul de Mediere pentru pomovarea medierii şi a mediatorilor?
Dorin Valeriu Bădulescu: În ultimul an, notorietatea medierii a fost în continuă creştere cu accent în ultimele trei luni. Acţiunile întreprinse de Consiliul de Mediere sunt vizibile plecând de la tipărirea de pliante şi alte materiale, transmiterea tabloului mediatorilor către instituţii, scrisori destinate autorităţilor cu privire la noile reglementări, conferinţe de presă, seminarii, conferinţe pe diverse teme. Activitatea pe Internet este şi aceasta o componentă importantă, prezenţa la posturile de televiziune locale şi naţionale fiind la rândul ei extrem de benefică. Numai în ultima lună membrii Consiliului de Mediere au dat mai mult de 30 de interviuri la televiziuni naţionale şi radio, foarte multe la televiziuni şi radio locale, au fost invitaţi la emisiuni cu specific pe mediere, au fost prezenţi constant în buletinele de ştiri ale televiziunilor. În mod practic şi concret prin protocoalele de colaborare pe care le avem cu multe din instituţii vom întreprinde acţiuni comune care au drept scop promovarea. Foarte repede se vor vedea rezultatele acestor colaborări şi notorietatea medierii va creşte constant.
Reporter: Vă mulţumesc!

A consemnat ANCUŢA STANCIU http://www.bursa.ro/sistemul-de-justitie-se-bazeaza-pe-mediatori-pentru-degrevarea-efectiva-a-instantelor-199679&s=companii_afaceri&articol=199679.html

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 44 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns