Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Adi Gavrilă”

Medierea – viitorul soluţionării conflictelor

M P 0

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul…