Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Asociaţia Română a Băncilor”

Bancherii promovează medierea

M P 0

Bancherii curtează ANPC pentru a lansa împreună un proiect de act normativ care să promoveze medierea. Dacă se ajunge totuşi la proces, băncile vor accepta să modifice clauzele din contracte considerate de justiţie abuzive doar dacă procesul este declanşat de ANPC şi nu de alte asociaţii (inclusiv cele ale clienţilor) şi doar dacă decizia pe fond este confirmată de Înalta Curte.

“Vrem să ne dăm mâna, Asociaţia Română a Băncilor şi ANPC, pentru a promova mai mult medierea pentru că astfel ANPC ar scăpa de o durere de cap, să nu le mai vină atâtea reclamaţii. Vrem să colaborăm pentru a reduce numărul de reclamaţii nefondate, care fac să ducă la pierdere de timp la ANPC şi la bănci, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru client”,spune preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Gheţea.

Este reducerea costurilor pentru clienţi o motivaţie validă? Foarte posibil, fie şi indirect, dacă ne gândim că mai multe procese câştigate şi o reducere a marjei de profit a băncii pe seama “reclamagiilor” aduce de multe ori creşteri de costuri pentru restul clilenţilor pentru compensarea pagubei.

Nu este exclus ca prin mediere să se ajungă la uşurarea situaţiei financiare a debitorilor prin..rescadenţare (dacă extinzi scadenţa creditului păstrându-I dobânda, vei plăti lunar mai puţin dar vei achita în final mai mult), aşa cum subliniază şi dl Gheţea. "Noi, comunitatea bancară, insistăm ca o primă mediere să aibă loc la bancă fără mediator. Mă adresez celor patru milioane de clienţi, care foarte mulţi dintre ei au probleme să-şi ramburseze ratele la bancă la timp, să vină să încercăm să găsim soluţii pe cale extrajudiciară pentru problemele litigioase”.

În plus

Bădulescu: “Medierea – mai ieftină şi mai avantajoasă decât justiţia”

M P 0

 UPDATE 12:40: Iovu, CEC Bank: "Nu cred că informarea asupra medierii trebuia să fie obligatorie"
Piaţa nu era pregătită pentru ca vreun pas din procedura de mediere să fie obligatoriu, consideră Mirela Iovu, vicepreşedinte CEC Bank.
Domnia sa a precizat: "Nu trebuia să se ajungă la ceva obligatoriu. Cred că nu era momentul. Cred că trebuia ca cei şase ani de introducere a medierii să fie consolidaţi. Nu eram pregătiţi".
Potrivit domniei sale, instituţiile statului ar fi trebuit să informeze mai mult părţile implicate în acest sector, înainte să prevadă obligativitatea informării cu privire la mediere, de la data de 15 februarie 2013.
"Trebuie să ne gândim ce structuri să dezvoltăm pentru a putea participa la 5-6 informări în aceeaşi zi, să ne gândim ce vom face dacă nu vom reuşi să ajungem la toate informările solicitate, caz în care vom fi sancţionaţi...".
Mirela Iovu şi-a exprimat, însă, convingerea că cei implicaţi vor reuşi să facă din mediere o soluţie la care părţile implicate în conflicte să apeleze din proprie iniţiativă la acest procedeu.
---
* UPDATE 12:15: Radu Graţian Gheţea: "Vrem ca, alături de ANPC, să creştem gradul de conştientizare cu privire la mediere"
Asociaţia Română a Băncilor (ARB) analizează iniţierea unui proiect de lege care să fie propus Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi care să contribuie la creşterea gradului de conştinetizare a populaţiei cu prvire la mediere, a declarat preşedintele asociaţiei, Radu Graţian Gheţea.
Domnia sa a precizat că

Cat costa un mediator ?

M P 0

"Medierea este mult mai ieftină şi mai avantajoasă decât justiţia clasică", apreciază Dorin Bădulescu, preşedintele Consiliului de Mediere.

Printre avantajele oferite de acest gen de operaţiune: rapiditatea recuperării unor sume de bani; flexibilitatea procedurilor; confidenţialitatea; participarea directă a părţilor.
În acelaşi timp, prin aplica­rea medierii, se eliberează în mare măsură activitatea instanţelor de judecată, având în vedere că sunt foarte multe procese bazate doar pe probleme de neînţelegere între părţi. Mediatorul intervine în dispută, ca parte neutră, este imparţial, asistă părţile în expu­nerea problemelor, facilitează comunicarea între cele două părţi şi ajută în găsirea unei soluţii mul­ţumitoare pentru ambele părţi. Aşa încât, la tribunal se vor întoarce doar dosarele ce nu au putut fi rezolvate în urma medierii, iar părţile vor fi obligate să prezinte instanţei o dovadă că au încercat să-şi rezolve disputa prin intermediul medierii.
Creşterea numărului de mediatori în ţara noastră a fost constantă, începând cu luna iulie 2012, când a intrat în vigoare Legea 115 privind activitatea de mediere.
Datele oficiale arată că numai în luna februarie a.c. au fost supuse analizei Consiliului de Mediere peste 750 de solicitări de autorizare.

Desfăşurarea şedinţelor de mediere

Mai multe despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de mediere, Nicoleta Munteanu, preşedinte al Centrului Internaţional de Mediere precizează că: "Nu există un barem de tarife pentru mediere. Clientul îşi alege mediatorul în funcţie de necesităţile lui.
Prima şedinţă va fi gratuită, în condiţiile în care se doreşte să se facă pe deplin înţeleasă, ambelor părţi, procedura de mediere.
În cadrul şedinţei de infor­mare, părţile vor obţine informaţii importante despre medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor, despre principiile medierii, cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, cât şi privitor la rolul mediatorului şi la avantajele pe care părţile le pot avea, dacă urmează procedura medierii. Abia după prima şedinţă, părţile vor conveni dacă doresc să continue".

Medierea speţelor bancare