Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “autorizată ca mediator”

Cum pot sa devin mediator

M P 0

In legea care reglementeaza medierea si activitatea mediatorilor (L.192/2006 cu modificarile ulterioare) sunt prevazute uramatoarele: “Art. 7. – Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate deplină de…